Kvintakkorder C5

Kvintakkorder eller Power chords, er akkorder som består av grunntone (R) og kvint (5). Det er mao. akkorder spilt uten ters (altså uten b3 eller 3). Og når tersen mangler, så angir ikke akkorden verken dur eller moll, og er tvertydig som en sus-akkord.

At tersen mangler, og at det bare er tale om et intervall betyr at kvintakkorder strengt tatt ikke er en akkord.

Men kvintakkorder er nærmest en nødvendighet når du i blues, rock, metall etc., kjører med mye «distortion» eller vreng. For da får du et grumsete uttrykk hvis du spiller fulle akkorder. Det har noe med at med vreng, så trer mange overtonene tydelig fram. Men med vreng gir da kvintakkorder en kraftfull effekt, derav navnet «power chords».

Når de brukes mye i blues og annen musikk med røtter i blues, kan det også komme av at solisten dermed står helt fritt til å bendt tone mellom b3 og 3 (se intervaller). Se forøvrig Blueskomp.

Kvintakkorder hentet fra C-durskalaen består av C og G

  C5  D5   E5  F5  G5   A5   Hdim  C5 
---------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------- 
-----5-----7-----9-----10----12-----14-----15-----17------ 
-----3-----5-----7-----8-----10-----12-----14-----15------ 
---------------------------------------------------------- 
   I   II  III  IV  V   VI   VII  I 

Hvis du spiller hver av stemmene i akkorden for seg, hører du at det du spiller fra grunntonen er C-durskalaen

          C-durskalaen 
 ---------------------------------------------------------- 
 ---------------------------------------------------------- 
 ---------------------------------------------------------- 
 ---------------------------------------------------------- 
 -----3-----5-----7-----8-----10-----12-----14-----15------ 
 ---------------------------------------------------------- 
   I   II  III  IV  V   VI   VII  I 

…, mens det du spiller fra kvinten er C-durskalaen fra femte skalatrinn (også kalt G mixolydisk):

            G mixolydisk 
 ---------------------------------------------------------- 
 ---------------------------------------------------------- 
 ---------------------------------------------------------- 
 -----5-----7-----9-----10----12-----14-----15-----17------ 
 ---------------------------------------------------------- 
 ---------------------------------------------------------- 
   V   VI  VII  I   II   III  IV   V 

Kvintakkorder hentet fra G-durskalaen består av G og D

 G5  A5   H5  C5  D5   E5   F#dim  G5 
---------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------- 
----------------------------------4------5--------7------- 
---------------4-----5-----7------2------4--------5------- 
---5-----7-----2-----3-----5------------------------------ 
---3-----5------------------------------------------------ 
   I   II  III  IV  V   VI   VII  I 

Merk at akkordtoner kan være doblet

  C5  D5   E5  F5  G5   A5   Hdim  C5    
---------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------- 
-----5-----7-----9-----10----12-----14-----16-----17------ 
-----5-----7-----9-----10----12-----14-----15-----17------ 
-----3-----5-----7-----8-----10-----12-----14-----15------ 
---------------------------------------------------------- 
   I   II  III  IV  V   VI   VII  I     

Merk at du kan ivertere akkordtonene, altså ha kvinten i bunn.

  C5  D5   E5  F5  G5   A5   Hdim  C5    
---------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------- 
-----5-----7-----9-----10----12-----14-----16-----17------ 
-----5-----7-----9-----10----12-----14-----15-----17------ 
---------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------- 
   I   II  III  IV  V   VI   VII  I 

Fortsettelse følger…