Velkommen til elgitar.com! en fri gitarwiki som du kan forbedre. Prøv deg i Sandkassa

Stemmeverktøy

Gitaren er stemt i kvarter: Intervallet mellom strengene er rene kvarter (fem halvtoner). Det et ett unntak der. Avstanden mellom streng 3 og 2 er en stor ters (fire halvtoner). Studér bildet og legg merke til symmetrien! Den er ikke bare en hjelp når du skal stemme gitaren - men kommer til nytte også for å skaffe seg oversikt over notene på gripebrettet. Se forøvrig HEAD-metoden

Stemming av gitar

Den vanligste måten å stemme gitaren Det er mange måter å stemme gitar på, her skal vi gå gjennom et par av metodene.

Ved standard stemming er er strengene fra bass til diskant stemt slik: E-A-D-G-H-E, eller det samme uttrykt med oktaver: E2-A2-D3-G3-H3-E4. Denne stemmingen kalles også «standard E»:

 Streng nummer   6 5 4 3 2 1 
 Tone       E A D G H E 
          ---------------- 
          | | | | | | 
          bass   diskant 

Den vanlige stemmemetoden:

 1. stemme én av strengene etter en referansetone.
 • Referansetonene kan du få fra en elektronisk tuner, et piano, en stemmegaffel, en tonegenerator. Hvis du har en gitar med pickup eller mikrofon som kan du koble gitaren til dataen og bruke en programvaretuner. Eller du kan bruke widgeten på denne siden. Du kan også bruke midilyden fra elgitars.com's online skala og akkordprogrammer som Skalafinner eller GitarCodex. Den siste støtter en rekke alternative stemminger.
 1. stemme reste av strengene etter den stemte strengen.
 • Det forutsetter at du vet til hvilken avstand det er i tonehøyde (intervall) mellom strengene. For «standard E» sier man at gitaren stemt i kvarter. Fordi intervallene da, fra streng til streng - fra E til A, fra A til D, fra D til G, fra H til E - er på «rene kvarter» 1) = fem bånd. Men avstanden fra G til H - dvs. fra den tredje til den andre strengen - er det en «stor ters» 2) = fire bånd.
 P4 P4 P4 M3 P4      
 /\ /\ /\ /\ /\      
 E A D G H E     
 -----------------     
 | | | | | |     
 | | | | | |     
 | | | | | | 
 | | | H | | 4. bånd 
 A D G | E | 5. bånd 
 | | | | | |     
 
 P4 = en ren kvart = fem halvtoner (engelsk: //"perfect fifth"//) 
 M3 = en stor ters = fire halvtoner (engelsk: **"major third"**) 

Du slår da an en streng i et bånd og sjekker at den låter likt med en annen åpen streng. Og så strammer du strengen opp, ikke ned, til den har riktig tone. Rett før strengene har samme frekvens vil de svingningene på en bølgende måte mot hverandre. Så prøv med å bende litt strengen du stemmer for å høre om det bølger mindre eller mer. Bølger det mindre kan er den for slakk. Når strengene er stemt vil du ikke lenger høre denne bølgingen fram og tilbake.

MERK: Hvis du opplever at gitaren lyder surt uansett hvor godt du stemmer den, så sjekk intonasjonen.

Streng Frekvens
E 82,407 hz
A 110.000 hz
D 146,832 hz
G 195,998 hz
H 246,942 hz
e 329,628 hz

Se forøvrig artikkelen Alternativ stemming for andre måter å stemme en gitar på.

Den vanligste stemmemetoden: Stemming etter referansetone I

Den mest kjente stemme-metode er den som fremgår av bildet til høyre. Her stemmes du ved å spille tonen på to og to strenger samtidig.

Når to strenger er stemt i samme tone så klinger de i samme frekvens. Dvs. at de svinger med samme hastighet! Når to strenger svinger med ulik hastighet vil de bølge mot hverandre på en karakteristisk måte som det er lett å lære seg å høre. Når de lyder samtidig vil du høre en jevn tone.

Det å stemme på denne måten blir da å slå an to strenger helt samtidig, og så lytte og høre etter om de svinger med samme hastighet. Denne mest kjente metoden er da å stemme tonen på…

2. streng 5. bånd likt med tonen på 1. streng i åpent bånd (E4).
3. streng 4. bånd likt med tonen på 2. streng i åpent bånd (H3).
4. streng 5. bånd likt med tonen på 3. streng i åpent bånd (G3).
5. streng 5. bånd likt med tonen på 4. streng i åpent bånd (D3).
6. streng 5. bånd likt med tonen på 5. streng i åpent bånd (A2).

Tabulatur for den vanligste stemmemetoden 
  E   H   G   D   A  
|---0------------------------------| 
|---5-----0------------------------| 
|---------4-----0------------------| 
|---------------5-----0------------| 
|---------------------5------0-----| 
|----------------------------5-----| 

TIPS: Gitaren må stemmes i samme posisjon som du holder den når den spilles. Ikke stem gitaren liggende. Unngå også å holde i stemmeskruen eller dra i halsen når du sjekker om en streng er stemt.

De neste to og bedre metodene er å stemme etter en referansetone, eller stemming vha. elektronisk eller digitalt stemmeapparat.

Stemming med stemmegaffel

Stemmegaffel Har tilgang på en referansetone - fra stemmepipe, stemmegaffel, tonegenerator eller allerede stemt instrument som et piano. «Liten C» er den midterste hvite tangenten på et klaviatur. Kammertonen er på 440 Hz. Den som har ambisjoner om å bli orkestergitarist finner raskt ut at kammertonen ofte er satt til 441 eller 442. Men en vanlig stemmegaffel svinger i tonen a = 440. Den tonen skal du ha på første streng i femte bånd. Stemmegaffelen bruker du slik: Sett den i svingninger ved å slå den mot kneet eller noe, og forsterk lyde ved å sette den mot gitarlokket, eller mot hodet. Det kan være lettere å bruke denne metoden med en åpen streng. Den femte strengen er, A-strengen, er jo da en A, men to oktaver lavere enn stemmegaffelen.

Stemming fra klaviatur

Har du tilgang på et klaviatur, finner du de åpne gitarstrengene toner igjen som illustrert under:

Hvordan stemme gitaren etter et klaviatur

Stemming etter referansetone II

Her er en metode som kansje egner seg bedre for gitarister som spiller lenger opp på halsen. Du begynner da å stemme den høyester åpne e'-strengen, og stemmer den etter referansetonen, som vist over, for så å stemme de andre strengene etter den:

 1. e'-strengen stemmes først etter referansetone. Altså den tynneste strengen med åpent bånd.
 2. H-strengen. Tonen på 5. bånd stemmes etter den nå stemte åpne e'-strengen.
 3. G-strengen stemmes fra 9. bånd mot den åpne e'-strengen. Eller fra fjerde bånd mot H-strengen.
 4. D-strengen. 9. bånd stemmes etter åpen H-streng. Eller fra femte bånd mot G-strengen.
 5. A-strengen. 10. bånd stemmes etter åpen G-streng. Eller fra femte bånd mot D-strengen.
 6. E-strengen. 10. bånd stemmes etter åpen D-streng. Eller fra femte bånd mot A-strengen.
Gripebrettet 
e|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---| 
h|---|---|---|---|-e-|---|---|---|---|---|---| 
g|---|---|---|---|---|---|---|---|-e-|---|---| 
d|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-h-|---| 
||---|---|---|---|---|---|---|---|---|-g-|---| 
||---|---|---|---|---|---|---|---|---|-d-|---| 
      3    5    7    9 
Tabulatur 
|---0-----0------------------------| 
|---5-----------0------------------| 
|---------9-----------0------------| 
|---------------9------------0-----| 
|---------------------10-----------| 
|----------------------------10----| 

Når du stemmer, så stram opp til tonen, ikke slakk ned til tonen.

Stengene er stemt i forhold til hverandre når lyden fra hver streng ikke bølger dissonerende mot hverandre. Stram til det ikke bølger.

Ulempen med denne metoden er at hvor godt du får til dette er bestemt av hvor godt trent øret ditt er. Ørets evne til å registrere forskjeller i tonehøyde kan trenes opp.

Stemming med elektronisk stemmeapparat

En sikrere stemmemetode er å bruke et elektronisk stemmeapparat («kromatisk tuner»).

Elektronisk stemmeapparat er også en fordel ved intonasjon av strengene -dvs. du kan sjekke om tonene er stemt i hele registeret, alle strenger og bånd.

Digital stemmeprogram kan være like bra. Det forutsetter at du har en elektrisk gitar - eller en pickup til din akkustiske gitar - som kan kobles til datamaskina.

For gitarer med instrumentkabel og vanlige lydkort, kan du plugge gitaren inn i mikrofon-inngangene eller «line-in» på lydkortet. Du kan da trenge en overgang fra jack til minijack-plugg. Hvis det ikke fungerer, sjekk volumet på mikrofonen i volummikser-programvaren for lydkortet ditt.

Et brukbart gratisk digital stemmeprogram er AP Tuner, se lenke nedenfor. Det registrere toner og gir deg en måling i hundredeler fra nærmeste halvtone. Det har også støtte for å lagre dine personlige forhåndsinnstillinger hvis du bruker alternative stemming (Drop D og lignende). Merk at den likestemt temperert stemming (eng: equal temperament) som brukes. Det er den vanligste stemmingen i vesten i vår tid.

Stemming av gitar

Illustrasjon av den digitale stemmeverktøyet Ap TunerGjør deg selv en tjeneste å skaff deg et eletronisk stemmeapparat eller digitalt stemmeapparat først som sist: Det bør du gjøre fra første stund. For samtidig som du begynner å spille et intrument så begynner du også å trene opp ørene dine. Og øretrening er et viktig. Så påse at gitaren din til enhver tid er best mulig stemt og intonert. Før du går til anskaffelse av et elektronisk stemmeapparat helst med en metronon, og en metronom som også kan settes til å klikke på 2re og 4de slag (det trenger du når du skal øve på rytmer som svinger) - så kan du bruke stemmeverktøyet AP Tuner! Elgitar.com har testet og sammenlignet AP Tuner med et par andre digitale stemmeapparater, og har funnet at den er svært nøyaktig og lett å bruke, sålenge du har det volum du trenger. MERK: Riktig standard gitarstemming med AP Tuner, er fra tykkeste til tynneste streng: E2-A3-D3-G3-B3-E4. Og da i det vanlige temperament som i programmet kalles «equal temperament»

 

Last ned siste versjon av Ap Tuner. Hvis du ikke har et profesjonelt lydkort eller andre innenheter, er det bare å kjør gitarpluggen rett inn i inn-pluggen på PC-ens lydkort. Du må da gjerne skru opp volumet til maks og sette opp AP-tuner til å lese av riktig avspillingsenhet (På filmenyen gå til Recording / Recording Device and Calibration, og velg Mikrophon som Device to use). Mens du holder på med dette kan det også være verdt å merke seg hvor følsom gitaren er mht, stemming. Hvis du stemmer gitaren liggende, så vil den ikke være stemt når du holder den som når du spiller. Hvis du holder på stemmeskruene når du stemmer, så vil den være ustemt når du slipper dem. Hvis du drar i halsen så blir gitaren ustemt.

 

Du kan også bruke AP Tuner til å sjekke intonasjonen på gitaren din. Etter at du har stemt og intonert gitaren din kan det være en fordel å sjekke gjennom alle tonene på hele gitarhalsen, slik at du blir bevisst på hvilke toner som fortsatt er sure, flate eller skarpe. Se også Alternativ stemming

Stemming for forskjellige strenginstrumenter

Streng 7654321
Gitar E A D G B E
Gitar, 7-strengs B E A D G B E
Tenorgitar C G D A
Bassguitar E A D G
Bassguitar, 5-strengs B E A D G
Bassgitar, 6-strengs B E A D G C
Mandolin G D A E
Banjo D G B D G
Banjo, 6-strengs G D G B D G
Fiolin G D A E
Mandola C G D A
Bratsj C G D A
Bass C G D A
Cello C G D A
Bratsj C G D A
Ukelele A D Gb B
Ukulele G C E A
Balalaika E E A
Kontrabass E A D G

Atter andre metoder

Kansje litt kuriøst, men her er en litt annen metode: Stemmeguide for gitar av Rob Bourassa. Her er nok gitaren stemt litt (ca 8-10 hundredeler) for høyt, men med G- og H- strengen stemt litt lavere (rundt 4 hundredeler for høyt). Ikke så hakkende galt i forhold til vanlig likestemming, men det lyder godt.

1) symboliseres med tallet 4, eller P4 av engelsk perfect fourth
2) symboliseres med tallet 3 eller også M3, fra engelsk Major Third
Navigasjon
Skriv ut/eksporter
QR Code
QR Code stemming_av_gitar (generert for denne siden)