Stemmetoner for gitar

Perfekte stemme-toner fra piano, for standard stemming av gitar (kammertone 440Hz):

Streng Frekvens Note Lyd - stemmetoner fra piano
Første streng 329,63 Hz E4  
Andre streng 246,94 Hz B3  
Tredje streng 196,00 Hz G3  
Fjerde streng 146,83 Hz D3  
Femte streng 110,00 Hz A2  
Sjette streng 82,41 Hz E2  
For de som har gitar med syv strenger
Syvende streng 61.74 Hz B1

Se for øvrig