Stemmetoner for gitar

Perfekte stemme-toner fra piano, for standard stemming av gitar (kammertone 440Hz):

Streng Frekvens Note MIDI Lyd - stemmetoner fra piano
Første streng 329,63 Hz E4  64
Andre streng 246,94 Hz B3  59
Tredje streng 196,00 Hz G3 55 
Fjerde streng 146,83 Hz D3 50
Femte streng 110,00 Hz A2  45
Sjette streng 82,41 Hz E2 40 
For de som har gitar med syv strenger:
Syvende streng 61.74 Hz B1 35

Tips: Når vi stemmer en streng mot en referansetone eller mot en annen streng, kan vi gå etter den dissonansen som oppstår når tonene nærmer seg hverandre. Det er en dissonansen som vi kan høre bølge fram og tilbake, og saktere og saktere jo mer likt strengene klinger, helt til de blir borte når strengene svinger med samme frekvens. Prøv å bende strengen litt hvis du ikke hører det.

Vi stemmer ved å stramme, ikke ved å slakke. Grunnen til det er at når vi slakker kan strengen henge igjen på oversadelen (engelsk: <lang en>nut</lang>) på grunn av friksjon mellom streng og oversadel.

En fordel med å stemme ved å stramme, er at vi da kan bruke bending for å høre. Når den strengen du skal stemme er litt lavere, vil du når du bender litt høre dissonansen bølge saktere og saktere til det klinger likt og dissonansen blir borte. Og hvis du da bender enda litt vil det da begynne å bølge igjen, og denne gangen raskere og rasker. Den blir for stram.

Den samme dissonansen kan vi også høre mellom ustemte oktaver, som når de to e-strengene er litt ustemt. Dissonansen når de ikke klinger likt er riktignok ikke så tydelig der. Men prøv å slå an følgende fire e-er samtidig: 0x2x50. Oktaver er for øvrig en god måte å fin-stemme på: d-er(x5073x), a-er osv.

Se for øvrig

  • stemmetoner.txt
  • Sist endret: 22 måneder siden
  • av admin