Stemmetoner for gitar

Perfekte stemme-toner fra piano, for standard stemming av gitar (kammertone 440Hz):

Streng Frekvens Note Lyd - stemmetoner fra piano
Første streng 329,63 Hz E4  
Andre streng 246,94 Hz B3  
Tredje streng 196,00 Hz G3  
Fjerde streng 146,83 Hz D3  
Femte streng 110,00 Hz A2  
Sjette streng 82,41 Hz E2  
For de som har gitar med syv strenger
Syvende streng 61.74 Hz B1

Når vi skal finstremme og vi finjusterer en streng (mot en referansetone) hva er det da vi nærmere bestemt hører etter?

Jo, når to strenger eller toner nærmer seg hverandre i tonehøyde vil forskjellen i frekvens liksom skape en tredje tone eller snarer en støy som dissonant bølger saktere og saktere jo likere strengene klinger. Og når strengene klinger likt blir denne bølgende støyen borte. Så det er da den vi er ute etter å få bort.

Den samme støyen har vi med oktaver som når du justerer e-strengene. Det er riktignok ikke så tydelig der. Men prøv å slå an følgende fire e-er samtidig: 0x2x50. Oktaver er forøvrig en god måte å finstremme på: d-er(x5073x), a-er osv.

Se for øvrig