Kammertonen

Kammertonen [engelsk concert pitch] er en bestemt tone - nemlig den såkalte «enstrøkne a'» (A4) - som har en standardisert frekvens satt til 440 Hz, og som brukes som referansetone ved stemming av musikkinstrumenter.

På en standard stemt gitar finner du den enstrøkne a-en i femte bånd på 1. streng.

entrøken a befinner seg på 1. streng og 5 på gitarhalsen

  • kammertone.txt
  • Sist endret: 4 måneder siden
  • av admin