Eksempler på grep i forskjellige durtonearter

Hvis du finner det vanskelig å finne grep med appen over, kan du bruke akkord-skalaene under som grunnlag for å finne fram til andre og kanskje bedre grep - vha. appen over. Du kan høyreklikk og vise PDF-versjon i eget vindu, eller last ned).

Toneartene nedenfor er ordnet alfabetisk, og den første akkorden i hver linjer er den første akkorden i skalaen. I trinn-analysen kalles den I-akkorden. Den andre er ii-akkorden osv. Hovedtreklangene I, IV og V kalles (i funksjonsanalysen) henholdsvis «tonika», «subdominanten», og «dominanten».

En vanlig akkord-progresjon er I-IV-V-I. I C-dur blir det: C-F-G-C. Tonika er da den akkord som bygges fra grunntonen. Det er det «hjem» som du i musikkens verden reiser ut fra, for etter noen strabaser så å vende tilbake. På reisen har så først subdominanten bygd opp spenningen som når sitt høydepunkt med dominanten (mest spenning) og derfra vender så reisen gjerne hjem igjen til tonikas avspente og lune hi.

Oppgave: Sammenlign I-, IV- og V-akkorden disse med de øvrige akkordene - dvs. ii-, iii-, vi- og vii-akkordene - og se hvem av dem som har mest til felles, flest felles toner. Hint: I C-dur har I-akkorden C to felles toner med hvilken av de øvrige? Den har to felles toner med iii-akkorden Em, og to felles toner med vi-akkorden Am.

Prøv så å bytte ut de med felles toner med hverandre i progresjonen over. Dvs. spill for eksempel I-IV-V-vi-IV-V-I, og I-IV-V-iii-IV-V-I.