Lilypond

Her kommer det snart en artikkel om hvordan gitarister kan bruke Lilypond, programmet Frescobaldi, samt et eget javascript (Akkordutforsker). Med akkordutforskeren kan du enkelt og greit lage lilypond-kode for akkord-diagrammer, som så kan kopieres og limes rett over i Frescobaldi. Og Frescobaldi kan så eksportere det hele som PDF, bilde eller vektorgrafikk.

I mellomtiden kan du se noen eksempler på hva Lilypond forøvrig kan brukes til i Ben Lemon's lilypond guide:

Enkel mal for lilypond mal.ly

 
\version "2.19.55" 


% Forå kunne bruke akkorddiagrammer fra Akkordutforsker, er det enklest å bruke 
% engelske notenavn. Du mao. ha koden "\language "english"" i dokumentet som 
% vist nedenfor. For eller må du skriver om alle notene. Engelske notenavn  
% betyr å skriver af for aes (for noten Ab), for eksempel. "f" står for "flat". 
% Og, i stedet for å skrive ais (for noten A#), så skriver man as, der s står 
% for "sharp". 

\language "english" 

% og for det andre kan du ikke bruke relativ note input, uten å måtte gå inn å redigere 
% oktavmarkering - komma er en oktav ned, apostrof en opp i relativ. I ikke-relativ modus 
% er e, en bestemt note. 

myMusic = { 
   \tempo 4 = 160 
 e4 g b 
 <c g e c'>~1 
 c8 d e f g af a b 
 <c g e c'>2 
 <g, f g b>4^\markup { \fret-diagram-terse #"3;x;3;o;o;x;" } 
 <c e g c'>~1^\markup { \fret-diagram-terse #"x;3;2;o;1;x;" } 


} 

\score { 
 \new StaffGroup << 
  \new Staff { \clef "treble_8" \myMusic } 
  \new TabStaff { \clef "moderntab" \new TabVoice \myMusic } 
 >> 
 \layout { 
  indent = 0 
  \context { 
   \Staff 
   \omit StringNumber 
  } 
 } 
 \midi { } 
}