gripebrettet:telling_av_intervaller

Telling av intervaller og akkorder

Det å finne fram til en akkord er veldig enkelt sålenge du kan telle intervaller.

Telling er en abstrakt måte (som algebra i matte) å orientere seg på gitarhalsen uten å gå etter notenavn! Telling kan du bruke når du lager akkorder, spiller skalaer, og finner fram til akkordprogressjoner.

Tellingen, intervalltallene, er basert på tonetrinnene i durskalaen, -dvs. plasseringen av de 7 notene i durskalaen.

Tallene får du altså fra durskalaen. Du kan sikkert allerede synge dur-skalaen, eller Do-Re-Mi-Fa-Sol-La-Ti-Do.

Her er C-durskalaen på gripebrettet

3|-4-|---|-5-|---|-6-|---|-7-|-R-|---|-2-|---|-3-|-4-|---|-5-|---|-6-|
7|-R-|---|-2-|---|-3-|-4-|---|-5-|---|-6-|---|-7-|-R-|---|-2-|---|-3-|
5|---|-6-|---|-7-|-R-|---|-2-|---|-3-|-4-|---|-5-|---|-6-|---|-7-|-R-|
2|---|-3-|-4-|---|-5-|---|-6-|---|-7-|-R-|---|-2-|---|-3-|-4-|---|-5-|
6|---|-7-|-R-|---|-2-|---|-3-|-4-|---|-5-|---|-6-|---|-7-|-R-|---|-2-|
3|-4-|---|-5-|---|-6-|---|-7-|-R-|---|-2-|---|-3-|-4-|---|-5-|---|-6-|
      |    |    |    |      |      |    |
      3    5    7    9      12     15   17

R (rot) står for 1, eller den tonen eller tonearten som skalaen går i (her C). Ikke bekymre deg om at vi her har tatt C-dur-skalaen. Det som teller nå er å få inn tallene. For tallene er de samme uansett hvilken tone du har som R.

Intervalltrinn framkommer ved å nummerere notene i durskalaen. Hvis dette er nytt for deg, så klarer du deg med å telle til syv i første omgang. I C-dur gir det følgende

C-durskalaens trinn CDEFGAH
Intervalltrinn 1234567

Hvordan kan du så angi toner som befinner seg et halvsteg opp eller ned i forhold til et skalatrinn?

En måte å angi dem på er med fortegn - dvs. kryss (#) og b. Slik kan du for eksempel skrive det intervallet som du finner et halvsteg under tredje trinn, som b3.

Eller intervallenes navn angir som store og små, eller som forminskede, rene og forstørrede.

Bildet nedenfor illustrerer alle intervallene på gitarhalsen fra en gitt grunntone. Her er grunntonen C, men du kan uten videre flytte mønstret opp og ned gitarhalsen. Det å kunne finne fram til et hvilket som helst intervall fra en gitt grunntone, er viktig ved oppbygging av akkorder. Det tellesystemet er grunnlaget for så å si alt annet på dette nettstedet, så lær den.

Spander også på deg litt tid på tabellen nedenfor. Selv om den ser kaotisk ut, er det et system for å benevne alle mulige intervaller - også mellom de naturlige tonene - abstrahert fra de individuelle toner. Det betyr at dette mønstret er flyttbart.

C Db D Eb E F Gb G G# A Bb H C Db D Eb E F Gb G Ab A
1 b2 2 b3 3 4 b5 5 #5 6 b7 7 8 b9 9 #9 b11 11 #11 12 b13 13

Merk deg også at durskalaen er bygd opp av følgende intevaller:

HHhHHHh :: Heltone + Heltone + halvtone + Heltone + Heltone + Heltone + halvtone

Les: avstanden mellom C og D er en heltone, avstanden mellom D og E er en heltone osv.

For å lage de fire grunnleggende treklangene, trenger du i første omgang å bli kjent med følgende intervalltrinn:

intervalltrinn intervallnavn heltoner halvtoner noteavstand tersstabler
b3 Liten ters 1 1/2 3 A → C -
3 Stor ters 2 4 A → C# -
b5 Forminsket kvint 3 6 A → Eb b3 + b3
5 Kvint 3 1/2 7 A → E 3 + b3
#5 Forstørret kvint 4 8 A → F 3 + 3

Merk at du kan betrakte kvintene (b5, 5, og #5) som summer av forskjellige terser, eller «stabler av terser».


Øvelse. Øve på å spille små og store terser over alt på gripebrettet, og merk deg hvilke avstander de tilsvarer på gripebrettet. Prøve deg med forskjellige kombinasjoner av små og store terser.

Små terser på gripebrettet = dim7 arpeggio
Tallen betegner her ikke intervaller, men fingersetting!
|---|---|---|---|---|---|-1-|---|---|-4-|
|---|---|---|---|---|-1-|---|---|-4-|---|
|---|---|---|-1-|---|---|-4-|---|---|---|
|---|---|-1-|---|---|-4-|---|---|---|---|
|---|-1-|---|---|-4-|---|---|---|---|---|
|-1-|---|---|-4-|---|---|---|---|---|---|
En mer effektiv om enn ikke så intuitiv måte å spille dim7 arpeggio på.
Tallen betegner her ikke intervaller, men fingersetting!
|---|---|---|-1-|---|---|-4-|---|
|---|---|-1-|---|---|-4-|---|---|
|---|---|---|-2-|---|---|---|---|
|---|---|-1-|---|---|-4-|---|---|
|---|-1-|---|---|-4-|---|---|---|
|-1-|---|---|-4-|---|---|---|---|
   Flere små terser på gripebrettet
|-0-|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|---|---|-0-|---|---|---|---|---|---|---|
|---|---|---|-0-|---|---|---|---|---|---|
|---|---|---|---|---|-0-|---|---|---|---|
|---|---|---|---|---|---|---|-0-|---|---|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-0-|
    Store terser på gripebrettet
|---|---|---|---|---|---|---|---|-0-|---|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-0-|
|---|---|---|---|---|-0-|---|---|---|-0-|
|---|---|---|---|---|---|-0-|---|---|---|
|---|---|---|-0-|---|---|---|-0-|---|---|
|-0-|---|---|---|-0-|---|---|---|---|---|

De følgende tabellen viser deg intervallenes forhold til hverandre på gripebrettet.

Ta utgangspunkt i grunntoner (1) og undersøk hvor du finner hver og en av de andre intervallene på gripebrettet i forhold til den.

Det viktige her er ikke hvor på halsen du er men i hvilke bånd og på hvilke streng du finner 3, b3, 5, #5, b7 osv. i forhold til en grunntone (grunntonen er her E).

1b22b334b55#56b771b22b334b55#56b77
5#56b771b22b334b55#56b771b22b334b5
b334b55#56b771b22b334b55#56b771b22
b771b22b334b55#56b771b22b334b55#56
4b55#56b771b22b334b55#56b771b22b33
1b22b334b55#56b771b22b334b55#56b77

Det er lett å se at dette mønstret av 12 toner er det som gjentar seg hele veien opppver langs strengene fra bånd til bånd (horisontalt):

1b22b334b55#56b77

Men får du øye på noen mønstre som går igjen vertikalt…

1b22b334b55#56b771b22b334b55#56b77
5#56b771b22b334b55#56b771b22b334b5
b334b55#56b771b22b334b55#56b771b22
b771b22b334b55#56b771b22b334b55#56
4b55#56b771b22b334b55#56b771b22b33
1b22b334b55#56b771b22b334b55#56b77

…og diagonalt?

1b22b334b55#56b771b22b334b55#56b77
5#56b771b22b334b55#56b771b22b334b5
b334b55#56b771b22b334b55#56b771b22
b771b22b334b55#56b771b22b334b55#56
4b55#56b771b22b334b55#56b771b22b33
1b22b334b55#56b771b22b334b55#56b77

Intervalltallene kan brukes til mye nyttig. Du kan også bruke dem for å huske hvor notene befinner seg, bare du husker hvor du finner en C.

Illustrasjonen viser sammenhengen mellom intervalltall og noter

Her er de samme notene på gripebrettet:

||---|---|-G-|---|-A-|---|-H-|---|-C-|---|
||---|---|-D-|---|-E-|-F-|---|---|---|---|
||---|-A-|---|-H-|-C-|---|---|---|---|---|
||---|-E-|-F-|---|-G-|---|---|---|---|---|
||---|---|-C-|---|-D-|---|---|---|---|---|
||---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Her er de plassene hvor du gjennfinner den øverste raden noter på gitaren:

E|-F-|---|-G-|---|-A-|---|-H-|---|-C-|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
||-C-|---|-D-|---|-E-|-F-|---|-G-|---|-A-|---|-H-|-C-|---|---|---|---|---|---|
||---|---|---|---|-C-|---|-D-|-E-|-F-|---|-G-|---|-A-|---|-H-|-C-|---|---|---|
||---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
||---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
||---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Lag et tilsvarende diagram for de nederste.

 • gripebrettet/telling_av_intervaller.txt
 • Sist endret: 8 år siden
 • av admin