alterert_skala

Alterert skala

Alterert skala - [synonymer: superlokrisk skala, forminsket heltoneskala, lokrisk b4 - er en skala som er definert ved at alle andre toner enn grunntonen er flyttet en halvtone ned. Den egner seg for improvisering over dominante akkorder som er alterert. Se altererte akkorder

Den altererte skalaen kan defineres ved følgende intervallrekke: 1-b9-#9-3-b5-b13-b7, eller: 1-b2-#2-3-b5-#5-b7.

Du kan ogås definere den ved å se på fordelingen av halvtonetrinn: hHhHHHH.

C-durskalaen C D E F G A H C
C-durskalaens intervaler 1 2 3 4 5 6 7 8
Alterert C-durskala C Db Eb Fb Gb Ab Hb C
Den altererte skalaens intervaller 1b2 #23 b5 #5 b7 8
Den altererte skalaens intervaller 1b9 #93 b5 b13 b7 8
7. modus av den (stigende) melodiske mollskalaen C C# D# E F# G# A# C

Den altererte skalen kan altså også betraktes som den syvende modus av den stigende melodiske mollskalaen, også kalt den superlokriske modus av denne skalaen:

Intervallforholdene i den er

C# (stigende) melodisk moll, noter C# D# E F# G# A# C C#
C# (stigende) melodisk moll, intervaller 1 2 b3 4 5 6 7 8
C# (stigende) melodisk moll, intervallavstander H h H H H H h
Stigende melodisk moll (SMM):  1  2  b3 4  5  6  7  8
                 \ /\ /\ /\ /\ /\ /\ /
                 \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/
Halvtonefordeling (SMM):     H  h  H  H  H  H  h
Halvtonefordeling (AS):    h  H  h  H  H  H  H
               /\ /\ /\ /\ /\ /\ /\
               / \/ \/ \/ \/ \/ \/ \
Alterert skala (AS)     1  b2 #2  3 b5 #5 b7  8
C-durskalaen C D E F G A H C
durintervaller 1 2 3 4 5 6 7 1
C-altskalaen C D♭ E♭ F♭ G♭ A♭ H♭ C
alt-intervaller 1 b9 #9 3 b5 b13 b7 1

C-durskalaen på gripebrettet, i to oktaver:

|---|---|-H-|-C-|---|---|  |---|---|-7-|-1-|---|---|
|---|---|---|-G-|---|-A-|  |---|---|---|-5-|---|-6-|
|---|---|-D-|---|-E-|-F-|  |---|---|-2-|---|-3-|-4-|
|---|---|-A-|---|-H-|-C-|  |---|---|-6-|---|-7-|-1-|
|---|---|-E-|-F-|---|-G-|  |---|---|-3-|-4-|---|-5-|
|---|---|---|-C-|---|-D-|  |---|---|---|-1-|---|-2-|
       |              |
       8. bånd           8. bånd

Sett pekefingeren på C i 8 bånd, 6. streng

C alterert skala på gripebrettet, i to oktaver:

|---|-Hb|---|-C-|---|---|  |---|-b7|---|-1-|---|---|
|---|---|-Gb|---|-Ab|---|  |---|---|-b5|---|b13|---|
|-C-|-Db|---|-Eb|-Fb|---|  |-1-|-b9|---|-#9|-3-|---|
|---|-Ab|---|-Hb|---|---|  |---|b13|---|-b7|---|---|
|---|-Eb|-Fb|---|-Gb|---|  |---|-#9|-3-|---|-b5|---|
|---|---|---|-C-|-Db|---|  |---|---|---|-1-|-b9|---|
       |              |
       8. bånd           8. bånd

Sett ringfingeren på C i 8 bånd, 6. streng

Det kan alternativt være mer intuitivt forståelig å betrakte den alternerte skalaen som durskalaen spilt en halvtone ned, men med grunntonen på samme sted.

 • alterert_skala.txt
 • Sist endret: 10 år siden
 • (ekstern redigering)