akkorder:flyttbare_akkorder

Flyttbare akkorder

Akkordgrep som kan transponeres til andre akkorder ved bare å flytte grepet til et til et annet bånd.

   E  F  Gb  G  Ab  A  Bb  B   C   Db  D   Eb    
|-----0----1----2----3----4----5----6-----7-----8-----9-----10----11------|
|-----0----1----2----3----4----5----6-----7-----8-----9-----10----11------|
|-----1----2----3----4----5----6----7-----8-----9-----10----11----12------|
|-----2----3----4----5----6----7----8-----9-----10----11----12----13------|
|-----2----3----4----5----6----7----8-----9-----10----11----12----13------|
|-----0----1----2----3----4----5----6-----7-----8-----9-----10----11------|

Det som da bestemmer hvilken akkord det er tale om er grunntonen. Barregrep har vanligvis grunntonen i bunn. I eksemplet over grunntonen doblet, slik at du finner den igjen både på første, fjerde og sjette streng.

En annen form for flyttbare akkorder er akkorder som ikke er fulle, uten at det nødvendigvis er noe barregrep. Akkorder som er vanlig å bruke i jazz og bossa nova er ofte av denne typen - og ofte også omvendinger av akkordene, slik at er litt mer krevende å holde styr på hvilken streng grunntonen er på. Det er ikke mulig å bli flytende i dette uten å ha umiddelbart viten om noten på gitarhalsen og hvilke noter som inngår i en akkord.

Noe av vanskeligheten er at grep kan være flertydige og at samme grep kan være forskjellige akkorder avhengog av sammenhengen de inngår i.

Hvis du spiller følgende, så finner du raskt ut at den akkorden som gir følelse av avslutning og hvile er C (av E-formen av barregrepet).

C

|----5----7----8-----|  |---8--|--7--|--5--|--7--|--8---|   |---8----|
|----6----8----8-----|  |---8--|--8--|--6--|--8--|--8---|   |---8----|
|----5----7----9-----|  |---9--|--7--|--5--|--7--|--9---|   |---9----|
|----7----9----10----|  |---10-|--9--|--7--|--9--|--10--|   |---10---|
|--------------------|  |------|-----|-----|-----|------|   |---10---|
|--------------------|  |------|-----|-----|-----|------|   |---9----|

Men hva er de andre akkordene. Grepet kan ligne på en Am-form, men det er feil. Det er en durakkord, og i virkeligheten C-formen av F og G, og akkordprogresjonen I-IV-V.

  I   V   IV  V   I
  C   G   F   G   C
|---8--|--7--|--5--|--7--|--8---|
|---8--|--8--|--6--|--8--|--8---|
|---9--|--7--|--5--|--7--|--9---|
|---10-|--9--|--7--|--9--|--10--|
|---10-|--10-|--8--|--10-|--10--|
|---8--|-----|-----|-----|--8---|

Hvor forekommer så grunntonen i disse akkordene

  F    G    C    
 |--5-(A)-|--7-(B)-|--8--(C)-| 
 |--6-(E)-|--8-(G)-|--8--(G)-| 
 |--5-(C)-|--7-(D)-|--9--(E)-| 
 |--7-(A)-|--9-(B)-|--10-(C)-| 
 |--8-[F]-|--10[G]-|--10-(G)-| 
 |--------|--------|--8--[C]-| 

Se barregrep | jazz akkorder | flytte akkorder vertikalt

 • akkorder/flyttbare_akkorder.txt
 • Sist endret: 13 år siden
 • av 127.0.0.1