akkorder:benevne_akkorder

Hva er akkorder?

En akkord er definert ved de intervaller de består av. Akkorder er bygd opp ved å stable terser på hverandre. Du får en treklang av to terser opppå hverandre. Se mer om det under De fire treklangene

Hvis telling av intervaller - eller toneavstander med «intervalltall>> - er noe du ikke er godt kjent med, se artikkelen Telling av Intervaller.

Se et eksempel på en besifret sang, hvis uttrykket besifring er ukjent for deg.

Gitargrepenes besifrede navn (-dvs. Cmaj7, Bm7b5 osv.) forteller deg hvilke intervaller de er bygd opp av. Og ved bare å kunne telle intervaller på gripebrettet kan du dermed bygge akkorder selv ved bare utfra besifring.

Det er ikke helt opplagt. Dels fordi benevningen av akkordene er forenklet litt, og dels pga. noen inkonsekvenser. Det går litt på engelsk og norsk, intervaller benevnes på flere måter (m for b3, maj7 for stor septim) etc.

Men.

C har intervallene 1, 3, og 5 Cm har intervallene 1, b3, og 5 C7 har intervallene 1, 3, 5, og b7 Cm7 har intervallene 1, b3, 5, og b7 Cmaj7 har intervallene 1, 3, 5, og 7 …

Forenkling i besifrede navn. De intervallene som definerer en dur-akkord er 1-3-51). Hvorfor kaller du da for eksempel ikke «D-dur» for «D35»: «en akkord med rottonen D, med en 3er (ters) og en 5er (kvint)». Saken er at en dur akkord altid har en 3er og en 5er, så er det ikke noen vits i å ta med noe alle forutsetter.

En inkonsekvens er at en i stedet for å kalle en D-mollakkord for «Db3», og lese «en akkord med en D i rot, og fra den en b3 og en 5er», så blander man inn en liten «m», og kaller den «Dm». Her oppstår det så en sammenblanding av Dm7 med DM7. Derfor kaller mange «Dm» for «Dmi» eller «Dmin», for å unngå sammeblanding med «Dmaj7», som er en «D dur med en 7er».

Enda et eksempel. Akkorden «G7» kunne vært benevnt «G35b7». Men hvis du så forenklet ved å ta bort det alle forutsetter - at enhver durakkord inneholder en 3er og en 5er - så står du igjen med «Gb7». Men det kan du ikke bruke, for da a hadde du skapt en flertydighet. For mener du med «Gb7» en «G dur akkord med en b7», eller mener du en «Gb dur akkord og en 7er»? Det man mener er da det første, «G dur med b7».

Det kan vel forklares med at man ønsker å unngå misforståelser som hvis du kaller en G7 for en Gb7, og tenker på intervallet b7, og ikke på noten Gb og intervallet 7).

Men uansett all forenkling og inkonsekvens, så er meningen med benevnelsen at du utfra benevnelsen skal kunne finne fram til de intervaller den består av.

Men hvordan lager du så en Dm-akkorder fra disse tallene?

La oss begynne med Cm akkorder. Mollakkorder er bygd opp av følgende. En rot (R) og en eller flere b3-ere og 5-ere. Den lille b-en foran tallet betyr at du skal gå ett bånd bakover.

||---|---|-5-|---|---|---|---|-R-|---|---|b3-|---|---|---|-5-|---|---|
||-R-|---|---|b3-|---|---|---|-5-|---|---|---|---|-R-|---|---|b3-|---|
5|---|---|---|---|-R-|---|---|b3-|---|---|---|-5-|---|---|---|---|-R-|
||b3-|---|---|---|-5-|---|---|---|---|-R-|---|---|b3-|---|---|---|-5-|
||---|---|-R-|---|---|b3-|---|---|---|-5-|---|---|---|---|-R-|---|---|
||---|---|-5-|---|---|---|---|-R-|---|---|b3-|---|---|---|-5-|---|---|
      |    |    |    |      |      |    |
      3    5    7    9      12     15   17

Legg merke til at distansen fra R til b3 er 3 bånd, at avstanden mellom b3 og 5, er 4 bånd, og at avstanden fra R til 5, er 7 bånd.

Du kan nå spille Dm, du trenger bare å legge rot der du har D.

||b3-|---|---|---|-5-|---|---|---|---|-R-|---|---|b3-|---|---|---|-5-|
||---|---|-R-|---|---|b3-|---|---|---|-5-|---|---|---|---|-R-|---|---|
||---|-5-|---|---|---|---|-R-|---|---|b3-|---|---|---|-5-|---|---|---|
R|---|---|b3-|---|---|---|-5-|---|---|---|---|-R-|---|---|b3-|---|---|
5|---|---|---|---|-R-|---|---|b3-|---|---|---|-5-|---|---|---|---|-R-|
||b3-|---|---|---|-5-|---|---|---|---|-R-|---|---|b3-|---|---|---|-5-|
      |    |    |    |      |      |    |
      3    5    7    9      12     15   17

Du bør øver på å spille durtriader (R-3-5) and molltriader (R-b3-5) over hele gripebrettet, og få det inn i fingrene.

Glem akkorddiagrammer. Hvis du ikke vet hvordan du kan spille akkorden Dm, så trenger du å få orden på det grunnleggende. Uten det blir du en slave av slike diagrammer. Men når basiskunnskapen sitter i fingrene dine, da forstår du hvor lite fruktbart det er. Ved å få tellingen av intervaller, så vil en verden åpne seg for deg der du har frihet til å gripe muligheter snarer enn å være låst til et skjema. Men gevinsten er større enn det…


1)
Hvis du ikke ser det, så les artikkelen Telling av Intervaller
 • akkorder/benevne_akkorder.txt
 • Sist endret: 13 år siden
 • av 127.0.0.1