Åpne akkorder

Åpne akkorder er generelt gitargrep der en eller flere åpne strenger klinger med. Men mer spesielt brukes uttrykket gjerne om mer bemerkelsesverdig grep med «åpen klang».

Med F som grunntone representerer de åpne strengene følgende akkordtoner

E| stor septim 
B| Forminsktet kvint (b5) eller forstørret kvart (#11) 
G| Stor none (9) 
D| Stor sekst (6) eller tersdecim (13) 
A| Stor ters (3) 
E| stor septim 

Se forøvrig Intervaller

Med E som grunntone kan de åpne strengene representerer følgende akkordtoner:

E| Grunntone 
B| Kvint (5) 
G| Liten ters / førstørret none (#9) 
D| Liten septim (b7) 
A| Ren kvart (4) / suspendert ters (sus4) / undecim (11) 
E| Grunntone 

E-dur: Eadd9 | Emaj9 kan også skrives G#7/E.

E-moll: Em6/9 | Em6/9 | Em9 | Em9 | Emadd9

Med G som grunntone kan de åpne strengene representerer følgende akkordtoner: G6/9 (skrives også G6add9)

E| Stor sekst (6) eller tersdecim (13) 
B| Stor ters (3) 
G| Grunntone (1) 
D| Ren kvint (5) 
A| Stor none (9) 
E| Stor sekst (6) eller tersdecim (13) 

Med A som grunntone kan de åpne strengene representerer følgende akkordtoner: A9sus4

E| Ren kvint (5) 
B| Stor none (9) 
G| Liten septim (b7) 
D| Ren kvart (4) / suspendert ters (sus4) / undecim (11) 
A| Grunntone (1) 
E| Ren kvint (5) 

A-dur: Amaj9 | Aadd9

A-moll: Am9 | AmMaj9

Med D som grunntone kan de åpne strengene representerer følgende akkordtoner: D6/9sus4, eller D6/9/11(no3)

E| Stor none (9) 
B| Stor sekst (6) eller tersdecim (13) 
G| Ren kvart (4) / suspendert ters (sus4) / undecim (11) 
D| Grunntone (1) 
A| Ren kvint (5) 
E| Stor none (9) 

Tersen til D er F eller F#, så bytter vi ut G strengene med en av de tonene får vi Dm6/9 eller D6/9

Eadd9 | Emaj9

  • akkorder/apne.txt
  • Sist endret: 20 måneder siden
  • av admin