skala

Skala

Illustrasjon av C-durskalaen. Grunnskalaen som du bare må lære En skala er en serie noter ordnet etter et besmt mønster av bestemt intervaller mellom notene.

Skalaer kan defineres enten etter skalatrinn eller etter etter den innbyrdes avstanden mellom notene i skalaen.

Definert ved skalatrinn består durskalaen av intervallene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 og (8).

Definert ved innbyrdes intervallene ser vi at det er fem heltonetrinn og to halvtonetrinn: heltone-heltone-halvtone-heltone-heltone-heltone-halvtone, eller 2-2-b2-2-2-2-b2.

Hvis grunntonen er C gir det notene C, D, E, F, G, A, B (C).

Intervaller fra grunntonen: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - (8)
Innbyrdes intervaller:    2  2  b2 2  2  2  b2
H = Hel, h = halv:      H  H  h  H  H  H  h
C-dur:           C - D - E - F - G - A - B - (C)

Skalaer kan også defineres ved hjelp av mønstret av halv og heltoner. Durskalaen har da følgende mønster: HHhHHHh (hvor H = heltone, og h = halvtone). Omgjort til avstand i antall bånd på gitarhalsen blir det: 2212221.

Skalaer som består av syv toner kalles diatonisk skala (les: skala med syv toner). Andre skalaer som pentaton (av penta - fem) (les: skala med fem toner), heptaton osv.

Skalatype antall toner Eksempler
tetraton skala 4
Pentaton skala 5 pentaton dur, pentaton moll, pentaton nøytral
Hexaton skala 6 Bluesskalaen
Heptaton 7 diatoniske skalaer: durskalaen, mollskalaer, modale skalaene (kirketoneartene), melodisk moll og harmonisk moll, alterert skala
Oktaton skala 8 Bebop-skalaer, forminskede skalaer

Tips for å huske skalaer

For å huske skalaer kan det være nyttig å huske hvor de er forskjellig fra durskalaen. Harmonisk moll har for eksempel en liten ters og en liten sekst, der durskalaen har stor ters og stor sekst:

Duskalaen | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Harmonisk moll | 1 | 2 | b3 | 4 | 5 | b6 | 7 |

De aller fleste skalaer som brukes av gitarister har kun to halvtonetrinn, slik at det forøvrig bare er heltonetrinn mellom tonene. En enkel oppskrift på å huske skalaer er da å vite merke seg hvor halvtonene befinner seg i skalaen.

I så måte er det smart å lære å spille skalaer på en streng. For eksempel C-durskalane på 5 streng:

||---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
||---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
||---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
||---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5|---|---|-C-|---|-D-|---|-E-|-F-|---|-G-|---|-A-|---|-H-|-C-|
||---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Kan også være smart å spille den på to strenger, for å se om den har en symmetri, som du ser av samme skala her, der avstanden mellom de tre første og de tre siste intervallene er de samme.

 |---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 |---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 |---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4|---|---|---|---|-G-|---|-A-|---|-H-|-C-|---|
5|---|---|-C-|---|-D-|---|-E-|-F-|---|---|---|
 |---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Som du ser på gripebrettet nedenfor C-durskalaen. Den har definert ved heltone - heltone - halvtone - heltone - heltone - heltone - halvtone.

Så hvis du spiller heltone - heltone - halvtone, på 6 streng, og heltone - heltone - heltone - halvtone på strengen nedenfor, så ser du mønstret tydeligere.

C-durskalaen på gripebrettet: Merk at intervall-mønstret er 2212221.
EFGAHCDEFGAHCDE
HCDEFGAHCDEFGAH
GAHCDEFGAHCDEFG
DEFGAHCDEFGAHCD
AHCDEFGAHCDEFGA
EFGAHCDEFGAHCDE
0123456789101112131415161718192021222324

 • Scala - «Software tool for experimentation with musical tunings, such as just intonation scales, equal and historical temperaments, microtonal and macrotonal scales, and non-Western scales. It supports scale creation, editing, comparison, analysis, storage, tuning of electronic instruments, and MIDI file generation and tuning conversion. All this is integrated into a single application with a wide variety of mathematical routines and scale creation methods. Scala is ideal for the exploration of tunings and becoming familiar with the concepts involved. In addition, a very large library of scales is freely available for Scala and can be used for analysis or music creation.»
 • THoTH (Windows) - Professor ved Berkelee gitarinstitutt Steve Carter har utviklet et program for å analysere akkordprogresjoner og finne ut hvilke skalaer som passer. «THoTH is a Windows program for music teachers and students. «THoTH provides instruction and examples, based on standard tunes, to assist in the learning of improvisation and comping. It includes a database with information about tunes, and provides modal analysis of MusicXML files, as an aid to improvisation. It also includes guitar lesson materials, music notation files, sound files, and theory instruction.»

td class=td class=td class=fr/td/tdtd class=frtd class=fr10Software tool for experimentation with musical tunings, such as just intonation scales, equal and historical temperaments, microtonal and macrotonal scales, and non-Western scales. It supports scale creation, editing, comparison, analysis, storage, tuning of electronic instruments, and MIDI file generation and tuning conversion. All this is integrated into a single application with a wide variety of mathematical routines and scale creation methods. Scala is ideal for the exploration of tunings and becoming familiar with the concepts involved. In addition, a very large library of scales is freely available for Scala and can be used for analysis or music creation.

 • skala.txt
 • Sist endret: 10 år siden
 • av admin