akkordskala-app

Eksempler på grep i forskjellige durtonearter

Nybegynnere som synes det er vanskelig å selv finne grep med appen over, kan begynne med grepene under (høyreklikk PDF-versjon for å vise i eget vindu, eller laste ned).

Den første akkorden i hver linjer er her bygd fra grunntonen i skalaen, og så følger da de akkorder du kan bygge oppover i skalaen. I trinn-analysen kalles den første akkorden for I-akkorden (les «én-akkorden»). Den andre er ii-akkorden osv. Hovedtreklangene er I, IV og V. I funksjonsanalysen kalles de henholdsvis «tonika», «subdominanten», og «dominanten».

En vanlig akkord-progresjon er I-IV-V-I. I C-dur blir det: C-F-G-C. Tonika er da den akkord som bygges fra grunntonen. Det er det «hjem» som du i musikkens verden reiser ut fra, for etter noen strabaser så å vende tilbake. På reisen har så først subdominanten bygd opp spenningen som når sitt høydepunkt med dominanten (mest spenning) og derfra vender så reisen gjerne hjem igjen til tonikas avspente og lune hi.

Oppgave: Sammenlign I-, IV- og V-akkorden disse med de øvrige akkordene - dvs. ii-, iii-, vi- og vii-akkordene - og se hvem av dem som har mest til felles, flest felles toner. Hint: I C-dur har I-akkorden C to felles toner med hvilken av de øvrige? Den har to felles toner med iii-akkorden Em, og to felles toner med vi-akkorden Am.

Prøv så å bytte ut de med felles toner med hverandre i progresjonen over. Dvs. spill for eksempel I-IV-V-vi-IV-V-I, og I-IV-V-iii-IV-V-I.

  • akkordskala-app.txt
  • Sist endret: 18 måneder siden
  • av admin