lilypond

Lilypond

<callout type=«question» icon=«true»>Her kommer det en artikkel om hvordan gitarister kan bruke Lilypond, programmet Frescobaldi, samt en egen app (Akkordutforsker) som kan generere lilypond-kode som det følgende for grep ved å klikke dem inn på GUI i form av et virtuelt gripebrett:

<g, f g b>4^\markup { \fret-diagram-terse #"3;x;3;o;o;x;" } 

Denne koden kan så kopieres og limes over i en màl i programmet Frescobaldi (se màl nedenfor). Frescobaldi kan så i sin tur eksportere notene du får ut til PDF eller til et bilde eller vektorgrafikk.</callout>

I mellomtiden her er Ben Lemon's Lilypond-guide:

For eksempel kan koden legges inn slik:

Eksempel lilypond-kode

\version "2.19.55"

\language "english" 

minMusikk = {
   \tempo 4 = 120
    e4 g b
   <c g e c'>~1
   c8 d e f g af a b
   <c g e c'>2
   <g, f g b>4^\markup { \fret-diagram-terse #"3;x;3;o;o;x;" }
   <c e g c'>~1^\markup { \fret-diagram-terse #"x;3;2;o;1;x;" }
  }

\score {
 \new StaffGroup <<
  \new Staff { \clef "treble_8" \minMusikk }
  \new TabStaff { \clef "moderntab" \new TabVoice \minMusikk }
 >>
 \layout {
  indent = 0
  \context {
   \Staff
   \omit StringNumber
  }
 }
 \midi { }
}

 • lilypond.txt
 • Sist endret: 3 år siden
 • av admin