stemmetoner

Stemmetoner for gitar

Perfekte stemme-toner fra piano, for standard stemming av gitar (kammertone 440Hz):

Streng Frekvens Note MIDI Lyd - stemmetoner fra piano
Første streng 329,63 Hz E4  64
Andre streng 246,94 Hz B3  59
Tredje streng 196,00 Hz G3 55 
Fjerde streng 146,83 Hz D3 50
Femte streng 110,00 Hz A2  45
Sjette streng 82,41 Hz E2 40 
For de som har gitar med syv strenger:
Syvende streng 61.74 Hz B1 35

Triks: Når vi stemmer en streng mot en referansetone (piano, annen streng), kan vi gå etter den dissonansen som oppstår når to tonene nærmer seg hverandre. Det bølge da fram og tilbake, saktere og saktere jo mer likt det klinger, og omvendt, raskere og raskere jo mer ulikt.

Når den strengen du stemmer er litt lavere, vil du høre dissonansen vibrere saktere når du bender den. Og hvis du da bender enda litt vil det da begynne å bølge igjen, og denne gangen raskere og rasker. Den blir for stram. Dissonansen blir borte når strengene og referansetonen har samme frekvens.

Den samme dissonansen kan vi også høre mellom ustemte oktaver, som når de to e-strengene er litt ustemt. Dissonansen når de ikke klinger likt er riktignok ikke så tydelig der. Men prøv å slå an følgende fire e-er samtidig: 0x2x50. Oktaver er for øvrig en god måte å fin-stemme på: d-er(x5073x), a-er osv.

Se for øvrig

  • stemmetoner.txt
  • Sist endret: 4 år siden
  • av admin