alterert_skala

Alterert skala

Alterert skala - [synonymer: superlokrisk, forminsket heltoneskala, lokrisk b4 - er en skala som er som en durskala der alle andre toner enn grunntonen er flyttet en halvtone ned. Den egner seg for improvisering over dominante akkorder som er alterert. Se altererte akkorder

Den altererte skalaen kan defineres ved følgende intervallrekke: 1-b2-b2-b3-b4-b5-b6-b7, eller ved fordelingen av halvtoner: 121222. C alterert over vil fungere som en akkorden C7b9#9b5#5, også kalt Calt.

Den altererte skalaen kan altså også betraktes som den syvende modus av den stigende melodiske mollskalaen, også kalt superlokrisk.

Intervaller:

C# (stigende) melodisk moll, noter C# D# E F# G# A# C C#
C# (stigende) melodisk moll, intervaller 1 2 b3 4 5 6 7 8
C# (stigende) melodisk moll, intervallavstander 2 1 2 2 2 2 1
Stigende melodisk moll (SMM):  1  2  b3 4  5  6  7  8
                 \ /\ /\ /\ /\ /\ /\ /
                 \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/
Halvtonefordeling (SMM):     2  1  2  2  2  2  1
Halvtonefordeling (AS):    1  2  1  2  2  2  2
               /\ /\ /\ /\ /\ /\ /\
               / \/ \/ \/ \/ \/ \/ \
Alterert skala (AS)     1  b2 #2  3 b5 #5 b7  8
C-durskalaen C D E F G A H C
durintervaller 1 2 3 4 5 6 7 1
C-altskalaen C D♭ E♭ F♭ G♭ A♭ B♭ C
alt-intervaller 1 b9 b3 b4 b5 b6 b7 1

C-durskalaen på gripebrettet, i to oktaver:

|---|---|-B-|-C-|---|---|  |---|---|-7-|-1-|---|---|
|---|---|---|-G-|---|-A-|  |---|---|---|-5-|---|-6-|
|---|---|-D-|---|-E-|-F-|  |---|---|-2-|---|-3-|-4-|
|---|---|-A-|---|-B-|-C-|  |---|---|-6-|---|-7-|-1-|
|---|---|-E-|-F-|---|-G-|  |---|---|-3-|-4-|---|-5-|
|---|---|---|-C-|---|-D-|  |---|---|---|-1-|---|-2-|
       |              |
       8. bånd           8. bånd

Sett pekefingeren på C i 8 bånd, 6. streng

C alterert skala på gripebrettet, i to oktaver:

|---|-Bb|---|-C-|---|---|  |---|-b7|---|-1-|---|
|---|---|-Gb|---|-Ab|---|  |---|---|b12|---|b13|
|-C-|-Db|---|-Eb|-Fb|---|  |-1-|-b9|---|b10|b11|
|---|-Ab|---|-Bb|---|---|  |---|-b6|---|-b7|---|
|---|-Eb|-Fb|---|-Gb|---|  |---|-b3|-b4|---|-b5|
|---|---|---|-C-|-Db|---|  |---|---|---|-1-|-b9|
       |              |
       8. bånd           8. bånd

Sett ringfingeren på C i 8 bånd, 6. streng

Det kan alternativt være mer intuitivt forståelig å betrakte den alternerte skalaen som durskalaen spilt en halvtone ned, men med grunntonen på samme sted.

 • alterert_skala.txt
 • Sist endret: 3 år siden
 • av admin