altererte_akkorder

Altererte akkorder

Med altererte akkorder tenker man på dominante akkorder - som G7alt - med en eller flere av følgende tilleggstoner b5, #5, b9 og #9. De utgjør en en undergruppe av de dominante septimakkorder og brukes særlig mye i jazz og bossa nova, men også i andre sjangre, som i progresjonen ii-V-I i moll (Dm7b5-G7alt-Cm7)

| Dm7b5  G7#5b9 |  Cm6    |  Dm7b5(11)  G7#5#9 | Cm69    |
|----1-------4-----|---8---------|------3-----------6----|---10---------|
|----1-------4-----|---8---------|------1-----------4----|---8----------|
|----1-------4-----|---8---------|------1-----------4----|---8----------|
|----0-------3-----|---7---------|------0-----------3----|---7----------|
|------------------|-------------|-----------------------|--------------|
|------------------|-------------|-----------------------|--------------|

Bruk bildet nedenfor til å finne dine egne måter å spille G7 alt på. Dvs. det eneste kravet er at akkorden inneholder minst en 3 og en b7 og legg så til minst en alterert tillegstone.

Akkordtonene for G7alt på gripebrettet.

Tips: G7alt har de samme notene som skalaen B lydisk forstørret.

Skalaen B lydisk forstørret har samme notene som G7alt, fra tersen i G7

Side de er dominanter består de da av minst det følgende:

 1. Kvint eller none med fortegn.

Notasjon: De noteres ofte bare Ofte noteres de bare som Calt, eller C7alt, C7alt, og med det menes akkorder som C7b9 ofte skrevet C7-9; C7#9, C7#5, C7b5, C7#9/#5, C7b9b5, C7#9b5, C7b9#5…

I Jazz er altererte akkorder er dominantakkorder der kvinten eller nonen er hevet eller senket en halvtone -dvs. 5 er erstattet av en av nabotonene b5 eller #5, og eller 9 er erstattet av en av nabotoner b9 eller #9.

Altererte akkorder forekommer ofte i turnarounds, som for eksempel ii-V-I-VI: Cm7-F7-Bb-G7alt, eller det samme med tritonus-substitusjon Cm7-F7-Bb-Db7#11.

Altererte akkorder kan sies å være bygd på den altererte skalaen: 1-b9-#9-3-b5-b13-b7. I eksemplet over er det skalaen G-Ab-A#-H-Db-Eb-F.

 • altererte_akkorder.txt
 • Sist endret: 11 år siden
 • av admin