harmonisk_moll

Illustrasjon av A harmonisk moll på gitarhalsen. Merk liten ters mellom F og Ab

Harmonisk mollskala

Harmonisk moll er definert ved intervallene 1-2-♭3-4-5-♭6-7, eller 2122131. Til forskjell fra den vanlige mollskalaen har den en stor septim (7). Og sett i forhold til durskalaen har den da en liten ters (♭3) og liten sekst (♭6).

Skalaen gjenkjennes lett på sin eksotiske, øst-europeiske klang. Du kan lett lære deg dem med utgangspunkt i den vanlige mollskalaen. Forskjellen er at den syvende tonen i skalaen er flyttet opp en halvtone - derav navnet harmonisk - men uten at den sjette tonetrinnet er flyttet på som i melodisk moll (stigende). Det blir dermed et relativt stort sprang (liten ters) mellom de to siste tonene, b6 og 7. Dette gir den det preget som gjør at den lett forbindes med musikk fra Øst-Europa eller Midt-Østen. Se forøvrig mollskalaen.

A harmonisk mollskala 
Noter:    A - B - C - D - E - F - G#
Steg:     2  1  2  2  1  3 (stegene er her skrevet i antall halvtoner)
Intevaller: 1  2  b3 4  5  b6 7 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

E |F | | |G#|A | |B |C | |D | |E |F | | |G#|A | |B |C | |D | |E |
B |C | |D | |E |F | | |G#|A | |B |C | |D | |E |F | | |G#|A | |B |
 |G#|A | |B |C | |D | |E |F | | |G#|A | |B |C | |D | |E |F | | |
D | |E |F | | |G#|A | |B |C | |D | |E |F | | |G#|A | |B |C | |D |
A | |B |C | |D | |E |F | | |G#|A | |B |C | |D | |E |F | | |G#|A |
E |F | | |G#|A | |B |C | |D | |E |F | | |G#|A | |B |C | |D | |E |

Oversikt over intervaller i skalaen harmonisk moll, sett med F som grunntone

1♭22♭334♭55♭66♭771♭22♭334♭55♭66♭77
5♭66♭771♭22♭334♭55♭66♭771♭22♭334♭5
♭334♭55♭66♭771♭22♭334♭55♭66♭771♭22
♭771♭22♭334♭55♭66♭771♭22♭334♭55♭66
4♭55♭66♭771♭22♭334♭55♭66♭771♭22♭33
1♭22♭334♭55♭66♭771♭22♭334♭55♭66♭77

«Ochi Chernye» (Dark Eyes) er et eksempel på en russisk folkemelodi der melodien går i harmonisk moll. Her fremført av jazzmusikeren Sophie Milman.

Loading...
Loading...

 • harmonisk_moll.txt
 • Sist endret: 5 år siden
 • av admin