gripebrettet:tabulatur

Tabulatur

Tabulatur, eller bare «tab», er en musikknotasjon spesielt utviklet for strenginstrumenter, som viser strenger og båndnummer i stedet for notelinjer og noter, eller i tillegg til noter, samt annen notasjon for spesielle måter å spille gitar på.

noter på notelinjer og på tabulatur, med streng og båndnummer

Hvorfor tabulatur ble utviklet?

Den viktigste grunnen til det er nok at på en gitar kan de samme notene spilles flere steder på gitarhalsen. Slik forekommer noten E4 opp til seks steder på en gitar.

Noten E4 på gitarhalsen

På et piano finner du bare en forekomst av den noten. På et piano er det et én til én forhold mellom noter og tangenter. En gitt note svarer til bare én tangent. Notearket forteller dermed pianisten entydig hvilke tangenter som skal spilles.

På gitar er det da en flertydighet her, der de samme noter kan spilles flere steder.

Så fordelen med tabulatur har å gjøre med at det samme kan spilles flere steder på en gitar og på andre strenginstrumenter med flere strenger. Så samme note spilles flere steder. For eksempel kan énstrøken e (e') spilles opp til seks steder på en gitar. Det skaper en flertydighet som ikke kan gjøres entydig vha. noter alene. Det å uttrykke klart og entydig hvilke bånd og streng hver note skal spilles, det kan ikke uten videre uttrykkes med noter.

På et piano har du et entydig forhold mellom notene og tangentene. Så fordi det svarer en tangent til hver note, er det også lettere å spille noter på et piano. På gitar derimot er det ikke automatisk slik at du vet hvor du skal trykke når du ser en note. Du må også ta stilling til hvor på gitarhalsen du skal spille noten, eller et sett med noter i et partitur. Se forøvrig sammenligning av gitar og piano.

Men selv om tabulatur har den fordelen at det entydig fastlegger hvor du skal sette fingrene, så har det også sine ulemper.

Ulempen med tabulatur er for det første at det er bare gitarister (og bassister) som leser dem. Det er ikke et universelt språk som musikere kan kommunisere med hverandre i. Du kan ikke levere et tabulatur til en pianist og vente at vedkommende skal få noe ut av det. For det andre har tabulatur den ulempen at det er en masse ting du kan si med noter som ikke kan sies med tabulatur, som for eksempel angivelse av en notes noteverdi. Det er grunnen til at de tabulaturprogrammer du finner i dag som «TuxGuitar» og «Guitar Pro», kombinerer noter og tabulatur.

Her er et eksempel på et tabulatur skrevet med programmet Guitar Pro 6 fra Arobas Music.

Bilde av et tabulatur som følger med i Guitar Pro 6. PS: Bildet er litt uklart. Det ser bedre ut i programmet.

Du finner titusenvis av gitar-tabulatur på nettet. Men hvor finner du dem?

Den beste kilden er her kanskje Alexa sin liste over de mest populære gitartab-stedene:

Gitar-tabulaturer ble med IT-revolusjonen en stor hit på Usenet (dette er før WWW!), da gitarister verden over begynte å dele tabulaturer i ASCII-format (se ASCII tab), på usenet-grupper som rec.music.makers.guitar.tablature og alt.guitar.tab. På den siste av dem er det fortsatt aktivitet.

Mye av det stoffet som folk la ut på Usenet havnet på The Online Guitar Archive (OLGA). OLGA er tatt ned pga. trusler om søksmål fra rettighetshavere. Med du kan fortsatt finne hele OLGA-arkivet for nedlasting, hvis du søker etter det på nettet.

Etterhvert som alle etterhvert har gått over til WWW, er det da nå på web du finner de store arkivene over sanger. Se også Wikipedias oversikt over sanger som egner seg for nybegynnere: http://en.wikibooks.org/wiki/Guitar/Guitar_Chords_Song_Library

* Ultimate Guitar.com - massevis av bra stoff leksjoner og øvelser osv. * 911 Tabs - skryter av å ha over 4 millioner tabs tilgjengelig! * GuitarProTabs.org - 21 447 tabs | 6 976 medlemmer * My Song Book.com - * Gprotab.net - * Tabs Heaven.net - * Pro Tabs Guitar.com - * Cifra Club Brazil - er det verdens desidert beste gitarnettted for sanger? Detv er i alle fall et gjennomført nettsted med besifrede sanger og tabulaturer kombinert med videoleksjoner. Den er på brasiliansk, men du kan dog komme langt med Google Translate.

Bruken av tabulatur går i alle fall tilbake til barokken, der man for luth, teorbe, barokkgitar og andre strenginstrumenter, utviklet et tabulatursystem som man kalte «alfabeto» (eller ABCedario).

Mer detaljer om hvordan du leser tabulaturer finner du i de fleste tabulaturprogrammer. Anbefaler her å bruke TuxGuitar (frivare), eller det mer profesjonelle Guitar Pro 6 ($60). Begge virker med Windows, Mac og Linux. TuxGuitar har også støtte for FreeBSD, og Live via web (java).

Tabulaturer for titusenvis av sanger finner du fx. ved å søke etter "Guitar Tabs" med Google. Det finnes også flere metasøkemaskiner som 911TABS:

Andre programmer som har støtte for gitartabulatur er de enda mer profesjonelle musikknotasjonsprogrammer som Sibelius (€639) og Finale Music ($600).

Her vil jeg bare gå inn på noe av bakgrunnen for hvorfor gitarister bruker tabulatur.

enstrøken e (E5) kan spilles 6 steder på en gitar (med 24 bånd). Det skaper et flertydighetsproblem når du skal spille noter på gitar. Noter fastlegger ikke notenes posisjon på gitarhalsen entydig, slik som på et piano På strenginstrumenter med gripebrett og flere strenger, kan du spille samme note flere steder. E-en på den tynneste strengen på en gitar - dvs. en enstrøken e (E5)- kan på en gitar med 24 bånd, spilles hele 6 steder.

Du finner en E5 i båndene 0, 5, 9, 14, 19, og 24. Se forøvrig gitarens rekkevidde.

På et piano er det et helt entydig forhold mellom note og tangent. En pianist kan for eksempel ikke spille intervallet perfekt prim siden det bare er én tangent for hver note. Samsvar mellom noter og tangent på piano, gjør at notene fungere som tabulatur for pianister.

På gitar derimot, må du først velge hvor på gitarhalsen du vil sette notene. Det går på at du først merker du deg den høyeste og laveste noten på notearket, og så ser du hvor du kan rekke dem uten å måtte flytte posisjon.

Eksempel på akkord som ikke kan spilles på gitar, men som på piano kan spilles helt uten videre.

En gitarist kan ikke uten videre spille noter skrevet for et piano (selv om piano og gitar begge er C-instrumenter). Du må ofte først reorganisere notene (drop 2, drop3), eller sløyfe enkeltnoter (som grunntone og kvinten i en akkord, se shell-akkorder), for å kunne spille dem.

Ta fx. en akkord som Cmaj9. Den har notene C E G H D.

På et piano kan du uten videre spiller den i den orden som notene er angitt. Denne stemmeføringing kan du IKKE spille på en gitar, som det framgår av bildet til høyre.

Hvordan du KAN spille den, fremgår av samme bilde. Du stokker om på notene, og utelater her kvinte, for å kunne spille den.

Så der har du en forklaring på hvorfor tabulatur er fordelaktig, og hvorfor det er vanskelig å spille noter på en gitar. Tabulaturet gjør det mulig å angi entydig hvor du skal spille.

En ulempen med tabulatur KAN være at du går glipp av endel informasjon - som noteverdi, pauser, trioler etc. Dette problemet er imidlertid løst med programvare som TuxGuitar og Guitar Pro fra Arobas Music.

Men en annen ulempe er at tabulatur er et notasjonsspråk som andre musikere ikke kan lese og spill, fordi notene ikke er angitt.

  • gripebrettet/tabulatur.txt
  • Sist endret: 7 år siden
  • av admin