gripebrettet:gitarens_rekkevidde

Det som kan spilles på bare én måte på et piano, kan spilles på mange måter på en gitar.

Noen eksempler:

Gitarens har en rekkevidde1) fra note e2 til note d62), eller E6, hvis du har 24 bånd.

Illustrasjonen nedenfor viser gitarens rekkevidde i forhold til et piano.

Som man ser har piano mye større rekkevidde enn en gitar.

En vanlig gitar kan maksimalt spille seks akkordtoner samtidig, og ofte er det upraktisk å spille mer enn fire. På et piano kan i prinsippet alle tilgjengelige toner klinge samtidig (med sustainpedalen nede). På gitaren kompenserer en for begrensning i antall tilgjengelige toner ved å sløyfe toner som ikke behøver å klinge. I en akkord som G13b9 (353454) kan man eksempelvis sløyfe kvint og grunntone ved å spille den G13b9 med grepet xx3454.

Og det er en annen forskjell. Gitaren har ingen innebygd pedal-mekanikk (soft, sostenuto, sustain…)

På en gitar med 24 bånd forekommer for eksempel noten E på gitar. E2 og E6 forekommer én gang. E3 og E5 tre ganger, og E4 hele seks forskjellige steder på gitarhalsen. Merk at avstanden i antall bånd, hvis du følger linjene som er tegnet inn på bildet nedenfor, er 5 alle steder, unntatt fra streng 2 til 3, der avstanden er på 4 bånd:

Illustrasjon av hvor noten e forekommer på gitar

Gitar med svarte og hvite "tangenter"

Pianoet noter følger fortløpende på hverandre oppover klaviaturet, etter to strukturer.

Den ene er skillet mellom svarte og hvite tangenter. De hvite utgjør stamtonene |C| |D| |E|F| |G| |A | |B|, og de svarte |Db| |Eb| | |Gb| |Ab| |Bb|, eller med kryss |C#| |D#| | |F#| |G#| |A#|

Slik ville gripebrettet kunnet sett ut hvis den hadde svarte og hvite tangenter som på et piano:

Det andre strukturen er at det er tydelig at det er to svarte tangenter mellom de hvite tangentene |C| |D| |E| og tre svarte tangenter melllom |F| |G| |A | |B|.

Du ser man umiddelbart og visuelt hvor enhver note befinner seg i forhold de de andre på et piano.

Selv om man skulle fargekode på tilsvarende vis på gitar, ville denne strukturen likevel ikke tre tydelig fram.


1)
Se Larry Solomon's Musical Instrument Range Chart, for oversikt over de fleste musikkinstrumenters rekkevidde etter standarden International Pitch Notation (IPN).
2)
Merk at e2 er hvordan gitaren lyder. Gitaren noteres imidlertid en oktav høyere enn det klinger. Så den laveste e-en på gitar noteres da som e3, mens den lyseste tonen d6 er notert d7. Gitaren kan dermed riktignok sies å være et «transponerende instrument» siden det ikke noteres slik det klinger. Men siden det er transponert opp en hel oktav, er gitaren fortsatt et «C-instrument». Det er stemt i C - når du spiller en C, D, E osv. så klinger det som C, D, E, osv. - slik at gitaren dermed kan bruke noter skrevet for C-instrumenter som piano.
  • gripebrettet/gitarens_rekkevidde.txt
  • Sist endret: 17 måneder siden
  • av admin