drop_2_akkorder

Hvordan bygges drop 2-akkorder?

Fig 1. Drop-akkorder på piano: Lettest å illustrere drop-akkordbygging på et piano. Merk at her er drop-akkorder bare bygd fra utgangsakkorden i grunnstilling. Det kan skape den misforståelser at det er kvinten som flyttes ved drop 2, tersen som flyttes ved drop 3 osv. Nei, det som flyttes er den nest øverste stemme ved drop 2, den tredje øverste stemmen ved drop 3 osv., uansett hvilken av akkordtonene som ligger der, uansett hvilken omvending du tar utgangspunkt i. Se fig. 2.

Drop 2-akkorder

Akkordbygging (eng. <lang en>voicing</lang>) der den andre stemmen fra toppen, er flyttet ned en oktav. I alle fall på gitar brukes uttrykket om «drop-akkorder» om firestemminge akkorder i spredt leie, der man da har flyttet ned en eller flere stemmer.

Det er flere typer drop-akkorder: «<lang en>Drop 2</lang»> og «<lang en>drop 3</lang»> er vanlige på gitar. «<lang en>Drop 2+4</lang»> er sjeldnere å se blant gitarister, kanskje fordi det er en grep / akkordbygging der en hopper over en streng (to fingre på hver side av overhoppet streng). Men de kan fungerer godt ved fingerspill, eller hvis man får dempet strenger som ikke skal klinge med i grepet.

Eksempler på alle mulige «voicinger» av drop 2, drop 3 og drop 2+4 på gitar for akkorden Dm7: dm7_drop2_drop3_drop2-4.pdf

Her er en kort innføring fra jazzgitaristen Sheryl Bailey, fra hennes online leksjon «<lang en>Bailey's Boot Camp Basics - Part III</lang»> fra <lang en>Mike's Master Classes</lang>

Fig. 2. Drop 2 på noteark. Bildet viser hvordan drop 2-akkorder bygges fra akkorder i tett leie på et noteark. Her med akkorden Cmaj7 i dens fire omvendinger.


Når man gjør om en akkord til en drop-grep, er utgangspunktet alltid «tett leie». Uttrykket «tett leie» betyr at akkordene er bygd slik at akkordtonene ligger nærmest mulig hverandre.

Som du ser er det her fra tett leie, bygd en «drop 2», «drop 3» og «drop 2+4» ved å flytte den andre stemmen fra toppen, ned en oktav, og så la de andre stemmene forbli. Dog er det ofte nødvendig å flytte andre toner til samme på en lavere streng.

Akkorder bygd i tett leie er det som oftest ikke praktisk mulig å spille på en gitar, særlig ikke hvis man ikke har never som en Johnny Smith, som Bailey nevnte, eller som en Allan Holdsworth. Men drop-akkorder er en typer «voicinger» som faller lett på gitar. Dog har drop-akkorder blitt populære også pga. klangen, og fordi de har sine fordeler for å få god stemmeføring på gitar.

Vi står her overfor en betydelig forskjell mellom piano og gitar. På gitar kan arpeggioer ofte ikke spilles som akkorder. For eksempel, hvis du spiller Cmaj7-arpeggioer fra 7. posisjon på gitar i sekvenser, fra grunntonen (1), fra tersen (3), fra kvinten (5), fra septimen (7), og fra oktaven (8) igjen, vil du oppdage at kun den siste arpeggioen kan slås an som en akkord (x-x-10-9-8-7). Bare den kan spilles som en kan spilles som en samklang, mens de andre må spilles som brutte akkorder. Det er gitarens stemmingsstruktur gjør harmoniske strukturer i tett leie som lett kan spilles på piano, så utfordrende på gitar. Konsekvensen er at mer komplekse akkorder, firklanger og femklanger, ofte da ikke kan voices i annet enn spredt leie. Fordi akkordtonene eller vil blir liggende over flere bånd enn fingre har rekkevidde.

Drop-akkorder brukes forøvrig ved arrangering av sanger vha. såkalt «blokkakkordikk», ved å henger akkorder (på «<lang en>downbeat</lang»>) under melodien slik at melodilinja da kommer på toppen.

|-12--10--8--6-----------10---10-------------5--8--5--3-----8--4--7--5--13--9--|
|-10------6-----10--8--6----7-----5--------6----5-----5--6--8-----5-----10-----|
|-10------6-----9------8----8-----5--7-6-7------6-----4-----7-----5-----10-----|
|-9-------5-----10-----8----7-----5-------------5-----3-----6-----6-----12-----|
|---------------8-------------------------------------------7------------------|
|---------------------------------6--------------------------------------------|

At en fireklang som dette spilles i tett leie, innebærer at alle akkordtone faller innenfor samme oktav, eller rettere å si at det er en tersstabel hentet rett ut fra en skala og i tett leie. Drop-akkorder derimot vil altid vær spredt. En eller flere av akkordtonene er flyttet ned en oktav.

Ulike typer voicing: «tett», «spredt» - herunder «drop 2», «drop 3», «drop 2+4» - «redusert», dobling

På gitaren faller drop 2-akkordene altid på fire tilliggende strenger, enten på de fire midterste strengene (dvs. strengsettet -5432-), eller på de fire lyseste strengene (–4321), eller sjeldnere, på de fire dypeste (6543–).

Eksempel: En Cmaj7 har notene C-D-E-B, og dens akkordtoner kan da bygger fra C-durskalen fra skalatrinnene 1, 3, 5 og 7.

             Tett leie  Drop 2
Akkorden i grunnstilling  1 3 5 7 -> 5 1 3 7
Første omvending      3 5 7 1 -> 7 3 5 1
Annen omvending      5 7 1 3 -> 1 5 7 3
Tredje omvending      7 1 3 5 -> 3 7 1 5
              Blokk   Drop 2
Akkorden i grunnstilling  C E G B -> G C E B
Første omvending      E G B C -> B E G C
Annen omvending      G B C E -> C G B E
Tredje omvending      B C E G -> E B C G
1 = grunntonen
3 = tersen
5 = kvinten
7 = septimen

Den prisbelønnede New York-baserte jazzgitaristen Jake Hertzog forklarer drop 2 på en innsiktsfull måte:

Under nicket «Hey Jazz Guy» har han en månedlig spalte i Guitar Player Magazine. Du finner flere av hans leksjoner på Jake Hertzog offisielle hjemmeside. Veldig bra stoff!

Øvelse: Finn fram til alle drop 2 akkorder av Cmaj7 som det er mulig å spille i båndene som illustrert i bildet nedenfor, i hvert av de tre drop 2-strengsettene (6543–, -5432-, og –4321):

En av de få variantene av Cmaj7 som det er mulig å spille i tett leie på gitaren er her merket med rødt. Som du ser ligger den på strengsettet –4321. Begynn med å gjøre om den til en drop 2, og finn så fram til de øvrige drop 2-akkordene, ved å lete deg opp til neste akkordtone på hver streng. Blir det for vanskelig, se jukselapp nederst, og fullfør selv for strengsettet –4321


Fra en hvilken som helst drop-akkord kan du bygge alle andre akkordtyper, bare du er klar over hvilke intervall som kommer hvor, og du er klar over hvilke intervaller de ulike intervallene er bygd opp av, pluss litt til som at du kan bygge reduserte voicinger, uten kvint og eller grunntone, du kan erstatte grunntonen av en stor eller liten none.

For den som ikke er stø i hvilket intervall som kommer hvor i en akkord, er det verdt å merke seg hvilke rekkefølgen de får i standard drop 2-akkord, i dens fire mulige omvendinger:

   tett leie          Drop 2-voicing
grunntonen-ters-kvint-septim--> kvint-grunntone-ters-septim
ters-kvint-septim-grunntone--> septim-ters-kvint-grunntone
kvint-septim-grunntone-ters--> grunntone-kvint-septim-ters
septim-grunntone-ters-kvint--> ters-septim-grunntone-kvint

Så pugg rekkefølgen: 5137, 7351, 1573, 3715

Omvendinger av C7 Omvendinger med drop 2Omvendinger med drop3
1-3-5-b7 5-1-3-b7 3-1-5-b7 (A-F-C-Eb)
b7-1-3-5 3-b7-1-5 1-b7-3-5
5-b7-1-3 1-5-b7-3 b7-5-1-3
3-5-b7-1 b7-3-5-1 5-3-b7-1
Omvendinger av CMaj7 Omvendinger med drop 2Omvendinger med drop3
1-3-5-7 5-1-3-7 3-1-5-7 (A-F-C-E)
7-1-3-5 3-7-1-5 1-7-3-5
5-7-1-3 1-5-7-3 7-5-1-3
3-5-7-1 7-3-5-1 5-3-7-1
Omvendinger av Cm7 Omvendinger med drop 2Omvendinger med drop3
1-b3-5-b7 5-1-b3-b7 b3-1-5-b7 (Ab-F-C-Eb)
b7-1-b3-5 b3-b7-1-5 1-b7-b3-5
5-b7-1-b3 1-5-b7-b3 b7-5-1-b3
b3-5-b7-1 b7-b3-5-1 5-b3-b7-1

Her er vanlige omvendinger av mollakkorden Fm7, dominantakkorden F7, durakkorden Fmaj7 i «drop 2» og «drop 3» stemmeføring på gitar. Disse akkordene er flyttbare. Øv inn glatt overgang melom dem i alle tonearter.

Drop 2 stemmeføring på de fire lyseste strengene. Intervallene er i parantes

  Fm7   Fm7   Fm7   Fm7
|---1-(1)----4-(b3)---8-(5)----11(b7)---|
|---1-(5)----4-(b7)---6-(1)----9-(b3)---|
|---1-(b3)---5-(5)----8-(b7)---10(1)----|
|---1-(b7)---3-(1)----6-(b3)---10(5)----|
|---------------------------------------|
|---------------------------------------|

  F7    F7    F7    F7
|---1-(1)----5-(3)----8-(5)----11-(b7)--|
|---1-(5)----4-(b7)---6-(1)----12-(3)---|
|---2-(3)----5-(5)----8-(b7)---12-(1)---|
|---1-(b7)---3-(1)----7-(3)----12-(5)---|
|---------------------------------------|
|---------------------------------------|

 Fmaj7   Fmaj7  Fmaj7   Fmaj7
|---1-(1)----5-(3)----8-(5)-----12-(7)--|
|---1-(5)----5-(7)----6-(1)-----10-(3)--|
|---2-(3)----5-(5)----9-(7)-----10-(1)--|
|---2-(7)----3-(1)----7-(3)-----10-(5)--|
|---------------------------------------|
|---------------------------------------|

Drop 2 med de fire midterste strengene. Legg merke til at 5 og 1, og b7 og b3, altid kommer etter hverandre for Fm7-akkorder. Og merk at det samme gjelder for F7, med ett unntak.

  Fm7   Fm7   Fm7   Fm7    
|----------------------------------------|
|---4-(b7)---6-(1)----9-(b3)---13-(5)----|
|---1-(b3)---5-(5)----8-(b7)---10-(1)----|
|---3-(1)----6-(b3)---10(5)----13-(b7)---|
|---3-(5)----6-(b7)---8-(1)----11-(b3)---|
|----------------------------------------|

  F7    F7    F7    F7    
|----------------------------------------|
|---4-(b7)---6-(1)----10(3)----13-(5)----|
|---2-(3)----5-(5)----8-(b7)---10-(1)----|
|---3-(1)----7-(3)----10(5)----13-(b7)---|
|---3-(5)----6-(b7)---8-(1)----12-(3)----|
|----------------------------------------|

  Fmaj7   Fmaj7  Fmaj7   Fmaj7   
|----------------------------------------|
|---5-(7)-----6-(1)----10-(3)----13-(5)--|
|---2-(3)-----5-(5)----9--(7)----10-(1)--|
|---3-(1)-----7-(3)----10-(5)----14-(7)--|
|---3-(5)-----7-(7)----8--(1)----12-(3)--|
|----------------------------------------|

Når den sjette strengen er bass, liker de fleste å gå over til «drop 3».

| Fm7  Fm7 Fm7 Fm7  |  F7  F7  F7  F7  | Fmaj7 Fmaj7 Fmaj7 Fmaj7 |
|-------------------------|-----------------------|--------------------------|
|---1----4----6----9------|---1----4----6----10---|---1-----5-----6-----10---|
|---1----5----8----10-----|---2----5----8----10---|---2-----5-----9-----10---|
|---1----3----6----10-----|---1----3----7----10---|---2-----3-----7-----10---|
|-------------------------|-----------------------|--------------------------|
|---1----4----8----11-----|---1----5----8----11---|---1-----5-----8-----12---|

Øvelse: Omvendinger av drop 2 av Gm7 (Bb6)

Ser du ingen noter over, så kan du installer Sibelius Scorch - gratis og helt problemfritt tillegg til nettleseren.

For mer variasjon og bevegelse i akkordspillet kan du gå innom forminskede akkorder mellom omvendingene. Du kan også her legge til melodilinjer eller bygge nye akkorder ved å låne en eller flere toner fra de forminskede akkordene (Barry Harris harmoniske metode). Det gir en uendelighet av variasjonsmuligheter!

Loading...


Jukselapp for øvelse. Viser de fire Drop 2-omvendingene av akkorden Cmaj7, på strengsettet -5432-
 • drop_2_akkorder.txt
 • Sist endret: 6 uker siden
 • av admin