akkorder:gitargrep

Dette er en gammel utgave av dokumentet!


Se egne artikler for Dim7-akkorder, Jazz akkorder, Shell-akkorder

C

C - dominant

D - dur

D - moll

D - sus

Denne seksjonen er ikke ferdig.

Gitargrep: De vanligste akkordene

Om Sibelius Scorch

Hvis du ikke ser notene på disse sidene, så er det fordi du mangler tilleggsprogrammet Sibelius Scorch (nettleser-plugin). Laster den ned fra Sibelius Scorch hjemmeside!

Merk at du med scorch kan justere avspillings-tempo og at du kan transponere ved å klikke på knappen

Se diagram kvintakkorder (også kalt «power chords»)

Her er en oversikt over vanlige gitargrep.

For å gjøre det lettere å huske dem, og for å kunne spille dem i sammenheng, er de ordnet harmonisk i akkordskalaer. Den første akkordskalaeen er i C-dur og den andre i A-moll. Akkordene er de samme for begge disse harmoniserte skalaene. De begynner bare forskjellig grunntone.

Øverst finner du romertall for skalatrinn som hver akkord befinner seg på. Det er vanlige å bruke skalatrinn for å lage akkordprogresjoner. For eksempel i mye blues og rock går akkordprogresjonen i akkordene I-IV-V (spill grepene | C | F | G | og hør om du ikke hører noe bluesy, der.). En annen vanlig progresjon er ii-V-I (spill grepene | Dm | G | C |).

Du kan transponere akkordene ved å klikke knappen med «bb», og velge hvilket intervall du vil transponere opp eller ned. Prøv det! Du vil se at det ikke altid gir et heldig resultat i tabulaturet, men akkorddiagrammene er som oftest brukbare. Hvis du transponerer deg utenfor gitarens rekkevidde, så oppdater siden, for å komme tilbake til utgangspunktet.

Spill av og øve på å synge med: C-durskalaen synger du slik: do-re-mi-fa-so-la-ti-do A-mollskalaen synger du slik: la-ti-do-re-mi-fa-so-la

Last ned Sibelius Scorch plugin gratis

Gitargrep i ascii-format

OBS til Firefox- og Chrome-brukere!

Pga en bug vises akkordene av og til ett bånd for høyt opp på gitarhalsen, i disse (og kansje andre) nettlesere. De vises riktig i Internet Explorer (MSIE). Så hold øye med at det som vises på gitarhalsen stemmer med tallene.

Nedenfor finner du en klikkbar liste over rundt 800 vanlige gitargrep. Du kan klikke på knappene og vise akkorden på gripebrettet.

Grepene er i ASCII-format - dvs. tallene representerer bånd, og tallrekken (for Em for eksempel: 0 2 2 0 0 0) representerer strengene i rekkefølge fra bass til diskant. For å se disse akkordene i en alfabetisk ordnet liste, se 800 gitargrep i ASCII-format. Merk også at lista ikke er korrekturlest ennå!

800 gitargrep! BETA!

Denne lista er under utvikling. Det vil kommer flere akkorder og mer struktur på jazz-orienterte akkorder. Når det gjelder jazz-akkorder vil durakkorder kommer under C, mollakkorder under D, og dominantakkorder under G.


C | C# | Db | D |D#

C
 Csus2 Csus2 Csus4 Csus4 Caug Caug Caug C+5 Caug Csus Csus4 C - durakkorder
C C C C/E C/G C C C C2 C2 C6 C6 C6 C6 Cadd9 Cadd9 C6/9 | C6/9 | C6add9| C6/9 | C6/9(#11) | C6/9(#11) | C6/9(#11) | C6/9(#11) | Cmaj7| Cmaj7 Cmaj9 Cmaj9/G Cmaj9 Cmaj11 Cmaj7#11 Cmaj13 Cmaj13 Cm - mollakkorder
Cm Cm Cm Cm Cm Cm(#5) Cm+5 Cm(add9) Cm7 Cm7 Cm7 Cm7 Cm9 Cm9(noR) Cm11 Cm11(noR) Cm9 Cm9+7 Cm9(maj7) Cm6add9 Cm6 Cm7b5 Cm7(b5) Cm7b9 Cm7(b9) Cm+7 Cm(maj7) C7 - dominante
C7 C9 C7 C7 C7 C7b9 C9 C7#9 C7sus4 C9sus4 C9 C6 C6 C6 C7 C7b9 C9 C7#9 C11 C11+ C9(#11) C13 C13(#11) C7b5 C7b5 C7b9 C7(b9) C7b10 C7(#10) C7+5 C7(#5) C9+5 C9(#5) C7+5b9 C7sus C7sus4 Cdim7 - forminsket
Cdim7 Cdim7 Cdim7 Cdim7 Cdim7 Cdim7 Cdim7 Cdim7 Cdim7 Cdim7 Cdim7 Cdim7 Cdim7 Cdim7(b13) C# - treklanger
C# C#6 C#7 C#9 C#11 C#11+ C#9(#11) C#13 C#13(#11) C#maj7 C#maj9 C#maj11 C#7b5 C#7(b5) C#7b9 C#7(b9) C#7b10 C#7(#10) C#7+5 C#7(#5) C#9+5 C#9(#5) C#7+5b9 C#7(b9#5) C#6add9 C#dim C#+5 C#aug C#sus C#sus4 C#7sus C#7sus4 C#m C#m6 C#m7 C#m9 C#m7b5 C#m7(b5) C#m7b9 C#m7(b9) C#m+7 C#m(maj7) C#m9+7 C#m9(maj7) C#m+5 C#m(#5) C#m6add9 Db - treklanger
Db Db6 Db7 Db9 Db11 Db11+ Db9(#11) Db13 Db13(#11) Dbmaj7 Dbmaj9 Dbmaj11 Db7b5 Db7(b5) Db7b9 Db7(b9) Db7b10 Db7(#10) Db7+5 Db7(#5) Db9+5 Db9(#5) Db7+5b9 Db7(b9#5) Db6add9 Dbdim Db+5 Dbaug Dbsus Dbsus4 Db7sus Db7sus4 Dbm Dbm6 Dbm7 Dbm9 Dbm7b5 Dbm7(b5) Dbm7b9 Dbm7(b9) Dbm+7 Dbm(maj7) Dbm9+7 Dbm9(maj7) Dbm+5 Dbm(#5) Dbm6add9 D D6 D7 D9 D11 D11+ D9(#11) D13 D13(#11) Dmaj7 Dmaj9 Dmaj11 D7b5 D7b9 D7(b9) D7b10 D7(#10) D7+5 D7(#5) D9+5 D9(#5) D7+5b9 D7(b9#5) D7+5(b9) D6add9 Ddim D+5 Daug Dsus Dsus4 D7sus D7sus4 Dm Dm6 Dm7 Dm9 Dm7b5 Dm7(b5) Dm7b9 Dm7(b9) Dm+7 Dm(maj7) Dm9+7 Dm9(maj7) Dm+5 Dm(#5) Dm6add9 D - treklanger
D# D#6 D#7 D#9 D#11 D#11+ D#9(#11) D#13 D#13(#11) D#maj7 D#maj9 D#maj11 D#7b5 D#7(b5) D#7b9 D#7(b9) D#7b10 D#7(#10) D#7+5 D#7(#5) D#9+5 D#9(#5) D#7+5b9 D#7(b9#5) D#7+5(b9) D#6add9 D#dim D#+5 D#aug D#sus D#sus4 D#7sus D#7sus4 D#m D#m6 D#m7 D#m9 D#m7b5 D#m7(b5) D#m7b9 D#m7(b9) D#m+7 D#m(maj7) D#m9+7 D#m9(maj7) D#m+5 D#m(#5) D#m6add9 Eb7sus4 Ebm Ebm6 Ebm7 Ebm9 Ebm7b5 Ebm7(b5) Ebm7b9 Ebm7(b9) Ebm+7 Ebm(maj7) Ebm9+7 Ebm9(maj7) Ebm+5 Ebm(#5) Ebm6add9 Eb Eb6 Eb7 Eb9 Eb11 Eb11+ Eb9(#11) Eb13 Eb13(#11) Ebmaj7 Ebmaj9 Ebmaj11 Eb7b5 Eb7(b5) Eb7b9 Eb7(b9) Eb7b10 Eb7(#10) Eb7+5 Eb7(#5) Eb9+5 Eb9(#5) Eb7+5b9 Eb7(b9#5) Eb6add9 Ebdim Eb+5 Ebaug Ebsus Ebsus4 Eb7sus E E6 E7 E9 E11 E11+ E9(#11) E13 E13(#11) Emaj7 Emaj9 Emaj11 E7b5 E7(b5) E7b9 E7(b9) E7b10 E7(#10) E7+5 E7(#5) E9+5 E9(#5) E7+5b9 E7(b9#5) E6add9 Edim E+5 Eaug Esus Esus4 E7sus E7sus4 Em Em6 Em7 Em9 Em7b5 Em7(b5) Em7b9 Em7(b9) Em+7 Em(maj7) Em9+7 Em9(maj7) Em+5 Em(#5) Em6add9 F - treklanger
F+5 F Fm Fdim Faug F5 Fsus4 Fsus2 F - Dur-akkorder
F6 F6add9 Fmaj7 Fmaj9 Fmaj11 Fm - mollakkorder
Fm6 Fm7 Fm9 Fm7b5 Fm7(b5) Fm7b9 Fm7(b9) Fm+7 Fm(maj7) Fm9+7 Fm9(maj7) Fm+5 Fm(#5) Fm6add9 F7 - dominante
F7 F7sus4 F7sus F9 F11 F11+ F9(#11) F13 F13(#11) F7b5 F7(b5) F7b9 F7(b9) F7b10 F7(#10) F7+5 F7(#5) F9+5 F9(#5) F7+5b9 F7(b9#5) F# F#6 F#7 F#9 F#11 F#11+ F#9(#11) F#13 F#13(#11) F#maj7 F#maj9 F#maj11 F#7b5 F#7(b5) F#7b9 F#7(b9) F#7b10 F#7(#10) F#7+5 F#7(#5) F#9+5 F#9(#5) F#7+5b9 F#7(b9#5) F#6add9 F#dim F#+5 F#aug F#sus F#sus4 F#7sus F#7sus4 F#m F#m6 F#m7 F#m9 F#m7b5 F#m7(b5) F#m7b9 F#m7(b9) F#m+7 F#m(maj7) F#m9+7 F#m9(maj7) F#m+5 F#m(#5) F#m6add9 Gb Gb6 Gb7 Gb9 Gb11 Gb11+ Gb9(#11) Gb13 Gb13(#11) Gbmaj7 Gbmaj9 Gbmaj11 Gb7b5 Gb7(b5) Gb7b9 Gb7(b9) Gb7b10 Gb7(#10) Gb7+5 Gb7(#5) Gb9+5 Gb9(#5) Gb7+5b9 Gb7(b9#5) Gb6add9 Gbdim Gb+5 Gbaug Gbsus Gbsus4 Gb7sus Gb7sus4 Gbm Gbm6 Gbm7 Gbm9 Gbm7b5 Gbm7(b5) Gbm7b9 Gbm7(b9) Gbm+7 Gbm(maj7) Gbm9+7 Gbm9(maj7) Gbm+5 Gbm(#5) Gbm6add9 G G6 G7 G9 G11 G11+ G9(#11) G13 G13(#11) Gmaj7 Gmaj9 Gmaj11 G7b5 G7(b5) G7b9 G7(b9) G7b10 G7(#10) G7+5 G7(#5) G9+5 G9(#5) G7+5b9 G7(b9#5) G6add9 Gdim G+5 Gaug Gsus Gsus4 G7sus G7sus4 Gm Gm6 Gm7 Gm9 Gm7b5 Gm7(b5) Gm7b9 Gm7(b9) Gm+7 Gm(maj7) Gm9+7 Gm9(maj7) Gm+5 Gm(#5) Gm6add9 G# G#6 G#7 G#9 G#7b9 G#7(#10) G#7+5 G#7(#5) G#9+5 G#9(#5) G#7+5b9 G#7(b9#5) G#6add9 G#dim G#+5 G#aug G#sus G#sus4 G#7sus G#7sus4 G#m G#m6 G#m7 G#m9 G#m7b5 G#m7(b5) G#m7b9 G#m7(b9) G#m+7 G#m(maj7) G#m9+7 G#m9(maj7) G#m+5 G#m(#5) G#m6add9 G#11 G#11+ G#9(#11) G#13 G#13(#11) G#maj7 G#maj9 G#maj11 G#7b5 G#7(b5) G#7b9 Ab Ab6 Ab7 Ab9 Ab11 Ab11+ Ab9(#11) Ab13 Ab13(#13) Abmaj7 Abmaj9 Abmaj11 Ab7b5 Ab7b5 Ab7b9 Ab7b9 Ab7b10 Ab7#10 Ab7+5 Ab7#5 Ab9+5 Ab9(#5) Ab7#5b9 Ab7b9#5 Ab6add9 Abdim Ab+5 Abaug Absus Absus4 Ab7sus Ab7sus4 Abm Abm6 Abm7 Abm9 Abm7b5 Abm7b Abm7b9 Abm7b9 Abm+7 Abm(maj7) Abm9+7 Abm9(maj7) Abm+5 Abm(#5) Abm6add9 A A6 A7 A9 A11 A11+ A9(#11) A13 A13(#11) Amaj7 Amaj9 Amaj11 A7b5 A7(b5) A7b9 A7(b9) A7b10 A7(#10) A7+5 A7(#5) A9+5 A9(#5) A7+5b9 A7(b9#5) A6add9 Adim A+5 Aaug Asus Asus4 A7sus A7sus4 Am Am6 Am7 Am9 Am7b5 Am7(b5) Am7b9 Am7(b9) Am+7 Am(maj7) Am9+7 Am9(maj7) Am+5 Am(#5) Am6add9 A# A#6 A#7 A#9 A#11 A#11+ A#9(#11) A#13 A#13(#11) A#maj7 A#maj9 A#maj11 A#7b5 A#7(b5) A#7b9 A#7(b9) A#7b10 A#7(#10) A#7+5 A#7(#5) A#9+5 A#9(#5) A#9(#5) A#7(#5b9) A#6add9 A#dim A#+5 A#aug A#sus A#sus4 A#7sus A#7sus4 A#m A#m6 A#m7 A#m9 A#m7b5 A#m7(b5) A#m7b9 A#m7(b9) A#m+7 A#m(maj7) A#m9+7 A#m9(maj7) A#m+5 A#m(#5) A#m6add9 Bb Bb6 Bb7 Bb9 Bb11 Bb11+ Bb9(#11) Bb13 Bb13(#11) Bbmaj7 Bbmaj9 Bbmaj11 Bb7b5 Bb7(b5) Bb7b9 Bb7(b9) Bb7b10 Bb7(#10) Bb7+5 Bb7(#5) Bb9+5 Bb9(#5) Bb7+5b9 Bb7(b9#5) Bb6add9 Bbdim Bb+5 Bbaug Bbsus Bbsus4 Bb7sus Bb7sus4 Bbm Bbm6 Bbm7 Bbm9 Bbm7b5 Bbm7(b5) Bbm7b9 Bbm7(b9) Bbm+7 Bbm(maj7) Bbm9+7 Bbm9(maj7) Bbm+5 Bbm(#5) Bbm6add9 B B6 B7 B9 B11 B11+ B9(#11) B13 B13(#13) Bmaj7 Bmaj9 Bmaj11 B7b5 B7(b5) B7b9 B7(b9) B7b10 B7(#10) B7+5 B7(#5) B9+5 B9(#5) B7+5(b9) B6add9 Bdim B+5 Baug Bsus Bsus4 B7sus B7sus4 Bm Bm6 Bm7 Bm9 Bm7b5 Bm7(b5) Bm7b9 Bm7(b9) Bm+7 Bm(maj7) Bm9+7 Bm9(maj7) Bm+5 Bm(#5) Bm6add9 

Litt om besifring av akkorder:

Merk: Det er ingen entydig konvensjoner for besifringen av akkorder. Dermed kan du treffe på mange forskjellige besifringer for samme akkord.

For eksempel er det her skrevet A#11, for entydighetens skyld burde det vel stått A#(11), slik at det ikke forveksles med A(#11) eller A#7(11). Der det står + kunne det også stått aug eller #. Der det står b kunne det stått et minustegn - dvs. A7b5 kunne vært skrevet A7-5 eller A7(-5). Et annet eksempel er grepet C7+5 som kunne kan være skrevet C7aug, C7#5, eller C7+. Når Jazz-musikere skriver Cdim, så mener de Cdim7, eller når de skriver Mer om besifring av akkorder under akkorder.

For viderekomne: Det kan være nyttig å sortere, tenke og høre akkorder etter hovedtypene -dvs: dur-akkorder, mollakkorder og dominante akkorder.

 • Dur-akkorder har stor ters (3), men ikke en liten septim (b7):
  • C - C-durtreklang av c-e-g: x320xx, x32010
  • C/E - C-durtreklang med tersen (E) i bassen: xx201x
  • C/G - C-durtreklang med kvinten (G) i bassen: xxx010
  • Caug = C+ = C#5 - durtreklang med forstørret kvint (c-e-g#): x3211x, 032110
  • Cadd9 = C2 - C-durtreklang med tillagt none (c-e-g-a): x3203x, x32030
  • C6 - C-durfireklang med stor sekst (c-e-g-a):
  • C6/A - omvending av C6 med seksten i bassen skulle være en velkjent akkord:
  • C69 = C6/9 = C6add9: (x3223x, x32233)
  • Cmaj7 = Cma7 = C/B = CM7 = C7M (Når det står maj7 så er septimen stor.)
  • Cmaj9 = Cmaj7/D
  • Cmaj7#5 - Cmaj7 der kvinten G er forstørret til G#: x3210x
  • Cmaj7/6
  • Cmaj7#11
  • Cmaj9#11

Se Jazz-akkorder for mer om hvordan du kan bygge mer sammensatte grep.

 • Moll-akkorder har liten ters (b3) og er besifret med en liten m eller minustegn (-):
  • Cm, C-
  • Cm/Eb
  • Cm/G
  • Cm(add9)
  • Cm6 - C-mollfireklang med sekst (avansert: C6 har de samme akkordtonene som Am7b5. Se Cm6/A nedenfor): 8x788x, x3524x
  • Cm6/G: 3x121x, xx5545
  • Cm6/Eb : xx1213
  • Cm6/A - Cm6 med seksten i bassen: x0101x, 5x554x, xx7888
  • Cm7, C-7, Cm/Bb (c-molltreklang med liten septim i bassen) : x3x343, x3534x
  • Cm9, C-9 - (x3133x, x31333).
  • Cm69 = Cm6/9 = Cm6(add9) - (x3123x).
  • Cm(maj7) = CmMaj7
  • Cm7b5 = Cø - C-mollfireklang med forminsket kvint og liten septim (C-Eb-Gb-Bb).
  • Cm7#5 - Cm7 med forstørret kvint (g#): x3634x
 • Dominante akkorder omfatter alle akkorder som har stor ters (3) OG liten septim (b7). Merk at det gir tritonusavstand mellom tersen og septimen:
  • C7
  • C9
  • C13
  • C7b5
  • C9#5

Øvrige akkorder: De akkordene som ikke kan plasseres i en av de kategoriene kan du betrakte som overgangsakkorder, akkorder som du spiller på vei fra en til en annen av disse tre grunntypene. Og her har du da forminskede akkorder (Cdim, Cdim7), og sus-akkorder (sus2 og sus4).

Øvrige akkorder kan betraktes som overgangsakkorder mellom de tre hamoniske grunntypene.

Disse kan forstås som varianter av disse tre grunntypene.

La oss si at du skal kompe en langsom blues i G. Her er et par «backing-tracks» (uten rytmegitar) laget med Band-in-a-Box:

«Laidback Blues» i G, tempo 65 bpm:

:akkorder:backing-track_laid-back-blues-i-g_tempo65.mp3

:akkorder:laid-back-blues2-g65.mp3

Du velger å begynne sparsomt og spiller bare ters og septim fra akkordene (dvs. ikke spille grunntonen eller kvinten - PS: ha det i bakhodet at det harmoniske bildet kan bli klarer ved å ikke spille kvinten i akkordene).

Du vet at du kan lage overgang til en akkord ved å gli inn til akkord fra samme akkord en halvtone nedenfor eller overnfra.

Men denne gangen velger du å bare gli inn ved bare å flytte opp tersen en halvtone slik:

E|----------------|----------------|----------------|----------------|
B|----------------|----------------|----------------|----------------|
G|---5------4-----|---5------4-----|---5------4-----|---5------4-----|
D|---3------3-----|---3------3-----|---3------3-----|---3------3-----|
A|----------------|----------------|----------------|----------------|
E|----------------|----------------|----------------|----------------|
E|----------------|----------------|----------------|----------------|
B|----------------|----------------|----------------|----------------|
G|---3------3-----|---3------3-----|---5------4-----|---5------4-----|
D|---3------2-----|---3------2-----|---3------3-----|---3------3-----|
A|----------------|----------------|----------------|----------------|
E|----------------|----------------|----------------|----------------|
E|----------------|----------------|----------------|----------------|
B|----------------|----------------|----------------|----------------|
G|---5------5-----|---3------3-----|---5------4-----|---5------5-----|
D|---5------4-----|---3------2-----|---3------3-----|---5------4-----|
A|----------------|----------------|----------------|----------------|
E|----------------|----------------|----------------|----------------|

Det lyder hipt, men hva er det du gjør?

Det er litt avhengig av hvordan du tenker, (eller hvilke grunntone bassgitaristen velger å spille over akkorden).

De fleste går nok etter øret og hører at dette funker, og er fornøyd med det.

Andre vil ha en forståelse av hvorfor det funker. Hver gitarist har her sin egen måte å tenke på, etter hva som funker for dem.

Men en måte å forstå det på er at du spiller 7sus4 til dominant.

  G7sus4  G7    G7sus4 G7    G7sus4 G7    G7sus4 G7
E|----------------|----------------|----------------|----------------|
B|----------------|----------------|----------------|----------------|
G|---5------4-----|---5------4-----|---5------4-----|---5------4-----|
D|---3------3-----|---3------3-----|---3------3-----|---3------3-----|
A|----------------|----------------|----------------|----------------|
E|---3------3-----|---3------3-----|---3------3-----|---3------3-----|
  C7sus4 C7    C7sus4 C7    G7sus4 G7    G7sus4 G7
E|----------------|----------------|----------------|----------------|
B|----------------|----------------|----------------|----------------|
G|---3------3-----|---3------3-----|---5------4-----|---5------4-----|
D|---3------2-----|---3------2-----|---3------3-----|---3------3-----|
A|---3------3-----|---3------3-----|----------------|----------------|
E|----------------|----------------|---3------3-----|---3------3-----|
  D7sus4 D7    C7sus4 C7    G7sus4 G7    D7sus4 D7
E|----------------|----------------|----------------|----------------|
B|----------------|----------------|----------------|----------------|
G|---5------5-----|---3------3-----|---5------4-----|---5------5-----|
D|---5------4-----|---3------2-----|---3------3-----|---5------4-----|
A|---5------5-----|---3------3-----|----------------|---5------5-----|
E|----------------|----------------|---3------3-----|----------------|

Atter andre vil forstå det som at du lager en overgang til dominanten fra moll-akkorden - altså at du (backcycler) mot klokka i kvintsirkelen fra ii-akkorden til en V-akkord, altså fra Dm7 til G7 osv:

   Dm7  G7     Dm7  G7     Dm7  G7     Dm7  G7
E|----------------|----------------|----------------|----------------|
B|----------------|----------------|----------------|----------------|
G|---5------4-----|---5------4-----|---5------4-----|---5------4-----|
D|---3------3-----|---3------3-----|---3------3-----|---3------3-----|
A|---5------------|---5------------|---5------------|---5------------|
E|----------3-----|----------3-----|----------3-----|----------3-----|
   Gm7  C7    Gm7   C7    Dm7  G7     Dm7  G7
E|----------------|----------------|----------------|----------------|
B|----------------|----------------|----------------|----------------|
G|---3------3-----|---3------3-----|---5------4-----|---5------4-----|
D|---3------2-----|---3------2-----|---3------3-----|---3------3-----|
A|----------3-----|----------3-----|---5------------|---5------------|
E|---3------------|---3------------|----------3-----|----------3-----|
   Am7  D7    Gm7  C7    Dm7  G7    Am7  D7#9
E|----------------|----------------|----------------|----------------|
B|----------------|----------------|----------------|----------6-----|
G|---5------5-----|---3------3-----|---5------4-----|---5------5-----|
D|---5------4-----|---3------2-----|---3------3-----|---5------4-----|
A|----------5-----|----------3-----|---5------------|----------5-----|
E|---5------------|---3------------|----------3-----|---5------------|

Andre har kansje andre måter å se det på.

Siden vi begynte med å illustrere en G13 her, så kan det passe å avslutte med den også

   Dm9  G13    Dm7  G13    Dm9  G13    Dm9  G13
E|----------------|----------------|----------------|----------------|
B|---5------5-----|---5------5-----|---5------5-----|---5------5-----|
G|---5------4-----|---5------4-----|---5------4-----|---5------4-----|
D|---3------3-----|---3------3-----|---3------3-----|---3------3-----|
A|---5------------|---5------------|---5------------|---5------------|
E|----------3-----|----------3-----|----------3-----|----------3-----|
  C7sus4  C9    C7sus4 C9    Dm7  G7     Dm7  G7
E|----------------|----------------|----------------|----------------|
B|---3------3-----|---3------3-----|----------------|----------------|
G|---3------3-----|---3------3-----|---5------4-----|---5------4-----|
D|---3------2-----|---3------2-----|---3------3-----|---3------3-----|
A|---3------3-----|---3------3-----|---5------------|---5------------|
E|----------------|----------------|----------3-----|----------3-----|
   Am7  D9    Gm7  C7    Dm7  G7    D7sus4 D7#9
E|----------------|----------------|----------------|----------------|
B|---5------5-----|---3------3-----|----------------|---5------6-----|
G|---5------5-----|---3------3-----|---5------4-----|---5------5-----|
D|---5------4-----|---3------2-----|---3------3-----|---5------4-----|
A|----------5-----|----------3-----|---5------------|---5------5-----|
E|---5------------|---3------------|----------3-----|----------------|

Treklanger er akkorder som inneholder en grunntone (1), en ters (b3 / 3) eller suspendert ters (sus2 / sus4) og en kvint (b5 / 5 / #5): Det gir følgende treklanger. C, Cm, Cdim, Caug, Csus2, Csus4.

En fireklang har i tillegg en sekst eller septim. Cmaj7, C7, Cm7, C6 osv.

En logisk og systematisk metode for få standard grep for fireklanger inn i hodet og fingrene, er å bygge dem fra treklangerer som du allerede er kjent med.

Det vanlige er å bygge vha. treklangene i det såkalte CAGED-systemet. Altså standard-akkordene C, A, G, E, D.

Akkordene i caged-systemet

Man kan da fra disse durakkordene bygge andre treklanger som mollakkorder og susakkorder ved å flytte tersen til b3, eller 2. eller 4. skalatrinn for henholdsvis sus2- og sus4-akkorder.

Akkordbygging fra CAGED-systemet. Du kan bygge moll-akkorder, sus2-akkorder, sus4-akkorder fra dur-akkorder ved å flytte tersen.

Aug-akkorder kan bygges ved å heve kvinten ett bånd til #5.

Dim-akkorder kan du bygger fra mollakkorder ved å flytte kvinten ned et bånd til b5.

Man kan også bygge fireklanger som sekst-akkorder (C6) og septim-akkorder (C7) ved å flytte grunntonen, ned fra oktav, stor septim, liten septim og sekst. Fortrinnsvis når utgangspunktet er at man har en doblet akkord.

ved å gå ut fra grep med doblet grunntone.

Det er imidlertid ikke helt uproblematisk, hvis man betrakter det fra et logisk synspunkt.

Noen av dem er altså uvanlige i den forstand at du ikke finner dem igjen i .

med doblet grunntone.

Du trenger da å gå ut fra enkelt uvanlige treklanger. De treklangene det her er tale om er de du finner i første rad (C) og femte rad (Cm) nedenfor.

Ikke fortvil om du finner dem vanskelige å spille. De er først og fremst nyttig å ha med seg som et visuelt bilde av hvor enhver fireklang kommer fra.

Så her er da en oversikt over standard fireklanger (utenom forminskede, forstørrede, suspenderte, og mer avanserte akkorder med ekstensjoner).

Fireklanger bygd fra treklanger

Alle disse akkordene er flyttbare.

En god øvelse er å transponere, altså ved å flytte dem til andre bånd. Kluet er da å være bevisst og ha umiddelbar innsikt i hvor grunntonen er i hver av akkordene. Og det er fremfor alt der det hjelper å vite hvilken treklang akkorden er bygd fra.


~~DISQUS~~

 • akkorder/gitargrep.1408065576.txt.gz
 • Sist endret: 7 år siden
 • (ekstern redigering)