diatonisk_funksjon

Diatonisk funksjon

Tonetrinnene i en diatonisk skala kan ordnes etter hvilken harmonisk funksjon (rolle) de har i forhold til tonearten (tonika). Det sanne gjelder akkorder bygd på en slik skala.

For durskalaen har man følgende funksjoner

Skalatrinn Romertall Funksjon Forkortelse
C I Tonika T
D II Subdominantens submediant (supertonika) Ss
E III Tonikamediant; Dominantens submediant (mediant) Tm; Ds
F IV Subdominant S
G V Dominant D
A VI Tonikasubmediant; Subdominantens mediant (submediant) Ts; Sm
B VII Dominantens mediant (subtonika) Dm

Du kan harmonisere en skala med intervaller eller akkorder.

Her er et eksempel på C-durskalaen harmonisert med terser. Små romertall brukes for skalatrinn som blir moll (små terser), og store for skalatrinn som blir dur (store terser).

  I  ii iii  IV  V  vi   vii  I   ii  iii  IV
 
 |---0----1----3----5----7----8-----10----12----13----15----17---|
 |---1----3----5----6----8----10----12----13----15----17----18---|
 |---------------------------------------------------------------|
 |---------------------------------------------------------------|
 |---------------------------------------------------------------|
 |---------------------------------------------------------------|

Noen alternative måter å spille det samme på, en oktav ned.

   I  ii iii IV  V  vi  vii  I   ii  iii  IV
 |---------------------------------------------------------------|
 |---------------------------------------------------------------|
 |---------------------------------------------------------------|
 |---2----3----5----7----9----10---12----14----15----17----19----|
 |---3----5----7----8----10---12---14----15----17----19----20----|
 |---------------------------------------------------------------|
 
 
   I  ii iii  IV  V  vi  vii  I
 |--------------------------------------------|
 |-----------------------0----1----3-----5----|
 |-------------0----2----0----2----4-----5----|
 |---2----3----2----3-------------------------|
 |---3----5-----------------------------------|
 |--------------------------------------------|
 
 
   I  ii iii  IV  V  vi  vii  I
 |--------------------------------------------|
 |---------------------------------3-----5----|
 |------------------2----4----5----4-----5----|
 |---2----3----5----3----5----7---------------|
 |---3----5----7------------------------------|
 |--------------------------------------------|
Harmonisert C-durskala
Skalatrinn I ii iii IV V vi vii
Harmonisk funksjon Tonika Supertonika Mediant Subdominant Dominant Submediant Subtonika
Akkord C Dm Em F G Am Hdim

C-durskalaen harmonisert med ters og kvint

   I  ii iii IV  V  vi  vii  I  ii  iii  IV
 
   C  Dm  Em  F  G  Am  Bdim  C  Dm  Em  F
 |---------------------------------------------------------------|
 |---------------------------------------------------------------|
 |---0----2----4----5----7----9----10----12----14----16----17----|
 |---2----3----5----7----9----10---12----14----15----17----19----|
 |---3----5----7----8----10---12---14----15----17----19----20----|
 |---------------------------------------------------------------|

ØVELSE

Her er noen alternative måter å spille det samme på som du kanskje finner enklere å spille. Finn ut hvem som er enklest for deg, slik at du kan bevege deg fritt og flytende mellom akkordene, og at du teller skalatrinnene samtidig.

  vi vii  I  ii iii IV V  vi  vii I
  Am Hdim C  Dm Em F  G  Am Hdim C
 |----------------------------------------------|
 |--1----3----5---6---0---1---3---1----3----5---|
 |--2----4----5---2---0---2---0---2----4----5---|
 |--2----5----5---0---2---3---0---2----3----5---|
 |----------------------------------------------|
 |----------------------------------------------|
 
  vi  vii  I  ii iii IV V  vi  vii I
  Am  Hdim C  Dm Em F  G  Am Hdim C
 |-----------------------------------------------|
 |--2----3-----5---3---0---1---3---1----3----5---|
 |--3----4-----5---2---0---2---0---2----4----5---|
 |--3----5-----5---0---2---3---0---2----3----5---|
 |-----------------------------------------------|
 |-----------------------------------------------|
 
   I  ii iii IV V  vi  vii I
   C  Dm Em F  G  Am Hdim C
 |---0---1---0---1---3---0-------------|
 |---1---3---0---1---3---1----3----5---|
 |---0---2---0---2---0---2----4----5---|
 |---2---0---2---3---0---2----3----5---|
 |---3---------------2---0----2----3---|
 |-------------------3-----------------|

Poenget er å så eksperimenter og spille forskjellige skalatrinn etter hverandre, og så lytte og høre hvordan det låter. Hvordan lyder det når du går fra skalatrinn V til I for eksempel. Sammenlign det med hvordan det låter å gå fra iv til I

 • diatonisk_funksjon.txt
 • Sist endret: 13 år siden
 • av admin