dominant

Dominant

Dominanten, også kalt primær dominant, akkorden bygger fra femte trinn i en tonearten.

Trinnene angis med romertall. Dominanten er da en V7-akkorden i en gitt toneart som da oppløses i I-akkorden -dvs. akkorden bygget fra grunntonen (Tonika).

I en harmonisert skala (akkordskala) er dominanten den akkorden som er bygget fra femte skalatrinn -dvs. fra den femte tonen i skalaen.

I C-dur er dominanten G7. G7 skape i C-dur en spenning som forventes å løses opp ved I-akkorden C, C7 i blues, Cmaj7 i jazz, som dette utdraget av en IIm-V7-Imaj7-progresjon:

- | Dm7 | G7 | Cmaj7 |

Skalatrinn C-dur ters kvint septim none Akkorder Harmonisk funksjon
I C E G H D Cmaj7 Sterkest forløsning
II D F A C E Dm7
III E G H D F Em7 forløsning
IV F A C E G Fmaj7
V G H D F A G7 Størst spenning
VI A C E G H Am7 forløsning
VII H D F A C Hdim7 spenning

Sekundære dominanter er vanlig å bruke i jazz på alle akkorder utenom vii - dvs. akkorden på det syvende trinnet i skalaen. Du kan altså foregripe alle andre akkorder med dens V7 i en akkord-progresjon.

Sekundære dominanter Alternative betegnelse Forløses med Eksempel i C-dur
VI7 V7/II IIm7 Dm7 kan spilles som A7 → Dm7
VII7 V7/III IIIm7 Em7 kan spilles som B7 → Em7
I7 V7/IV IVMaj7 Fmaj7 kan spilles som C7 → Fmaj7
II7 V7/V V7 G7 kan spilles som D7 → G7
III7 V7/VI VIm7 Am7 kan spilles som E7 → Am7

Akkord-progresjon over som dette

- | Dm7 | G7 | Cmaj7 |

kan da bygges ut med sekundære dominanter slik på:

- | A7 Dm7 | G7 | Cmaj7 |

Og også

- | E7 A7 Dm7 | G7 | Cmaj7 |

  • dominant.txt
  • Sist endret: 6 år siden
  • av admin