programvare

Programvare

For mange populære musikkstiler som jazz og blues er transkribering tingen for å tilegne seg «språket» og «vokabularet».

Merk at redusering av tempo og looping kan gjøres med en DAQ som Logic etc, slik at dette kan være overflødig å ha et eget program for den oppgaven. Men…

 • Transcribe! er noe av det bedre på markedet av kjøpeprogrammer. Spiller av lydfiler og video (forutsetter installasjon av QuickTime) med redusere tempo (i samme toneart), spille av seksjoner av musikkstykke i loop, du kan klikke inn takter og notere akkorder, transponere til annen toneart etc. Transcribe! gir også litt hjelp ved at det kan gjette hvilke akkorder som spilles. Her kan du også bruke programmets innebygde equalizer og karaoke-funksjon for å fokusere på ulike frekvenser. Har også støtte å saktne tempo i videoer! Du kan for eksempel laste ned en video fra YouTube åpne dem i Transcribe! Du må da laste ned videoene i et format som QuickTime klarer å håndtere (.MOV og .MP4 også kalt iPhone-og iPad-format) og det forutsetter at du har lastet ned QuickTime. Hvis du bruker nettleseren Firefox finne det en plugin til det som lar deg laste ned videoer i forskjellige formater.
 • BestPractice er et åpen kildekode «audio time-stretching tool» for Windows. Gratis. Støtter ned til 20 prosent hastighet. Men gjengivelsen er da så dårlig at det knapt er praktisk anvendelig. men i en 50-60 prosent og oppover blir det bedre. Har også støtte for looping av sekvenser.

Winchord eller «Chords for Windows» har et grensesnitt som kan se litt gammeldags ut, men ikke la deg lure. Winchord er noe av det bedre som finnes som oppslagsverk for akkorder, for akkordakkordanalyse og akkordgjenkjenning (akkordgjenkjenning blir ofte kalt akkord-identifisering, akkord-dekoding, reverse chord decoding).

Akkordgjennkjenning finner du i Winchord ved å klippe på knappen «Identify». Du får da opp en dialogboks. Klikker du så inn noen tonene så får du straks opp alternative akkordnavn (besifringer). Den viser Og et mye større utvalg alternative besifringer enn for eksempel vår online Revers akkordfinner. Windchord viser også alternativer for akkorder der grunntonen (noR = no Root) er utelatt. I bildet nedenfor er akkorden Ebm9(noR):xx5432 skrevet inn, og den blir da gjenkjent. I Winchord kan du så også få en analyse av de ulike besifringsmulighetene ved å klikke på akkornavnene. Her er det klikket på Em13 og dermed vises analyse av den akkorden i selve programmet. Winchord kan også brukes til å finne hvilke skalaer som passer til en akkord.

Skjermutklipp av Winchord

Winchord er frivare og kan lastes ned fra utviklerens hjemmeside.

Et annet brukbart men kommersielt akkordprogram er PG Music Guitar Chord Dictionary. Det har også støtte for akkordgjenkjenning.

 • TuxGuitar Frivare, åpen kildekode. Kan åpne formater som Guitar Pro, og PowerTab.
 • Power Tab Editor Frivare, var i noen år ikke lenger under aktiv utvikling, men det er nå satt igang et prosjekt for å gi programmet nytt liv. (Du kan laste ned tabs til Power Tab for massevis av låter på powertabs.net).
 • Notasjonsprogrammer med støtte for gitar-tabulatur
  • Finale. Programmet har et brukergrensesnitt som ikke er umiddelbart intuitivt. Så hvis du forventer et program hvor det bare er å peke og klikke, vil du kunne oppleve Finale som omstendelig. For her er det lagt opp til mer intens tastaturbruk. For å kunne bruke det effektivt kommer du ikke utenom å gå gjennom de videobaserte «Tutorials» som følger med programmet, som dog er meget gode!
  • Sibelius
 • Musescore vil fra versjon 2.0 støtte gitartabulatur. Se Musescore 2.0 Roadmap

Musikknotasjon

 • Finale (Windows og Mac OS X ) - Grensesnittet er ikke veldig intuitivt, men programmet kommer med noen meget gode «Finale Tutorials» som rask gir deg til brukergrensesnittet. Du vil spare deg mye hodebry ved å sette av den tidens som trengs for å gå igjennom dem alle, i stedet for å prøve deg fram og i stedet for å begynne med å lese igjennom brukermanualen! Gjør du bare det, viser det seg raskt å være meget effektivt.
  • Finale Reader en en gratisversjon som lar deg åpne, redigere, spille av og lagre filer i Finales musikknotasjonsformat *.mus og MusicXML. Du kan også importere og eksportere MIDI-filer. *.MUS-filer finnes over alt på nettet. Blandt annet kan du laste ned slike filer fra Finales egen brukerside Finale Showcase.
 • Sibelius ($600) er dessverre ikke lenger under utvikling, etter at programmet ble kjøpt opp av Avid (kjent for ProTools), og den nye direktøren i selskapet enten ikke hadde penger til eller vett til å ta med seg utviklerne av programmet. Men dermed var tyske Steinberg (Cubase og VST) ute og ansatte miljøet med sikte på å utvikle et helt nytt notasjonsprogram, som mange nå ser fram til. For mer om det kan du følge Daniel Spreadburys blogg Making Notes.
 • Band-In-A-Box - Egentlig et automatisk akkopagneringsprogram, men med begrenset støtte for redigering av noter.
 • MuseScore (gratisprogram, åpen kildekode) - legg inn noter med mus, tastatur eller via MIDI. Du kan importere og eksportere MusicXml-filer og Standard MIDI filer (SMF). Windows, Mac and Linux.
  MuseScore kan åpne følgende filformater (*.mscx; *.msc) - MuseScore-format; (*.mscz) - komprimert MuseScore-format; (*.xml) - MusicXML; (*.mxl) - Komprimert MusicXML; (*.mid; *.midi) - MIDI; (*.kar) - MIDI med Karaoke; (*.md) - Muse datafiler; (*.mgu; *.MGU) - Band-in-a-Box; (*.sgu; *.SGU) - Band-in-a-Box; (*.cap) - Capella music sheet data file;

MusicXML er et universelt utvekslingsformat for noter, mye som PDF. MusicXML er støttet av de fleste musikknotasjonsprogrammer. Men det finnes en rekke formater og arkiver med slike filer.

 • MusicXML *Wikifonia er et sted der du kan last ned et stort antall lead sheets (melodi, lyrikk, og akkorder) i MusicXML. Nettstedet betaler royalties til innehaverne av kopirtetten. Med du kan laste ned filene gratis for personlig bruk. *Finale Showcase Du kan her laste ned filer i Finales filformat .mus, og eksortere til musicXML hvis du har Finale eller Finale Notepad. *Gutenberg-prosjektet har et eget musikkprosjekt på gang for musicXML *www.jsbchorales.net har som navnet tilsier koraler av Bach *Cappella (*.cap) *Tobi's Bach-Archiv - Die Capella-Sammlung - skal ha alle Bach sine komposisjoner. *musicalion.com - Sheet Music for Piano, Guitar, Choir, over 15 000 noter for forskjellige instrumenter og ensembler. Nettstedet har en meget effektiv søkefunksjon! Og du kan umiddelbart høre notene! Nedlasting krever innlogging. *MuseScore-formatet:** (*.mscx;*.msc;*.mscz). Komprimert MuseScore-filer har endelsen *.mscz.

De fleste notasjonsprogrammer støtter import og eksport av ulike formater som Ascii-tabulatur, tabulaturformater som (PowerTab, TablEdit .tef, Guitar Pro, TuxGuitar .tg), Lilypond (*.ly), MIDI (*.mid; *.midi; *.kar), MusicXML. Dermed kan man da vha. ett eller flere notasjonsprogrammer konverterer mellom formater.

 • PDFtoMusic (Windows og MAC). Importerer partiturer i PDF-format og lar deg eksportere for eksempel til MusicXML og andre formater, som så kan importeres til Guitar Pro 6, Finale, Sibelius og andre musikknotasjonsprogrammer. Prøveversjonen lar deg konvertere første side i en PDF-fil.

DAW (Digital Audio Workstation) er en generell term for programmer for innspilling, redigering, miksing mastring, og produksjon av lyd og musikk. En DAW har da støtte for innspilling av lydspor fra lydkilder som lydfiler, intrumenter koblet til lydkort, MIDI-instrumenter (synth, gitar med midipickup, digitalt piano etc), platespiller, musikk-CD etc.

 • Audacity (Mac OS X, Microsoft Windows, GNU/Linux). Gratis program for innspilling og redigering av lydspor. Lar deg ta opp fra såvel eksterne lydkilder (Mikrofon, CD, instrument) som interne (lyd fra mp3-avspiller, webradio etc). Se norsk brukerveiledning for Audacity av Vidar Andersen.
 • Reaper (Rapid Environment for Audio Production, Engineering, and Recording) distribueres som «uncrippled, unexpiring shareware». Reaper er en «fully featured multitrack audio and MIDI recording, editing, processing, mixing, and mastering environment». Har støtte for tilleggsprogrammer som VST, VSTi, DX, DXi.
 • programvare.txt
 • Sist endret: 11 år siden
 • av admin