oktav

Oktaver

Når to toner har en intervallavstand på en oktav, så oppfatter øret deet som samme tone. En tone og dens oktav har samme note. En oktaven er på 8 heltonetrinn. Ordet oktav kommer av det latinske navnet for tallet 8. En oktaven er på 12 halvtonetrinn. Oktaven rommer alle de tolv tonene i den kromatiske skalaen.

Som med alle intervaller kan du harmonisere dem og spille melodier med dem. Nedenfor ser du harmoniserte oktaver fra skalaen C-dur.

Oktaver på gitarhalsen: Illustrasjonen viser hvor du finner c-durskalaene på 5., 3. og 1. streng. Merk deg at det er seks oktavrelasjonene. Hva som er forskjellen på dem? For eksempel kan du finne en oktav fra femte streng (A-strengen) ved å gå to bånd tilbake og tre strenger opp, eller ved å gå to strenger opp, og to bånd opp, eller ved å gå tolv bånd opp…
  • 2 Tritonus (b5, eller #4): C-F#-C
  • 3 Stor terser (3): C-E-G#-C (det er tonene i akkorden Caug; eller pga. symmetrien også Eaug eller G#aug, avhengig av kontekst)
  • 4 Små terser (b3): C-Eb-Gb-A-C (Cdim7; eller Ebdim, Gbdim, eller Adim)
  • 6 Store sekunder (2) : C-D-E-F#-G#-A#-C (heltoneskalaen)
  • 12 Små sekunder (b2): C-C#-D-D#-E-F-F#-G-G#-A-A#-B-C (den kromatiske skalaen)
  • oktav.txt
  • Sist endret: 13 år siden
  • av 127.0.0.1