Kvintsirkelen

Kvintsirkelen viser alle de tolv tonene ordnet i kvintavstand med klokka eller i kvartavstand mot klokka.

Går du altså ett trinn med klokka, beveger du deg én kvint, og mot klokka, går du altid en kvart. Den kalles både kvintsirkelen også kvartsirkelen.

Kvintsirkelen hjelper deg å skaffer oversikt over en masse musikkteoretiske sammenhenger:

Faste fortegn (eng. key signature) - dvs. hvor mange kryss og b-er en skala har, hvordan den ser ut på notearket. C-durskalaen og A-mollskalaen har ingen fortegn. F-durskalaen og D-mollskalaen har en b…

Tonearter med kryss har rekkefølgen F#, C# G# D# A# E# B# (puggestoff)
Tonearter med b har rekkefølgen Bb, Eb, Ab, Db, Gb, Cb, Fb (den stikk motsatte rekkefølgen).

Relativ mollskala er mollskala med samme fortegn (blå skrift i bildet til høyre) som en durskala. De har skalatonene til felles, men adskiller seg på forskjellig grunntone. Den relative mollskalaen til C-durskalane er A-moll. C-durskalaen har C-D-E-F-G-A-H, mens A-mollskalaen består av A-H-C-D-E-F-G.

Gir oversikt over akkordene i en skala som hører til en skala i dur. Dvs. du kan umiddelbart finnes svar på hvilke tre durakkorder og hvilke tre mollakkorder du har i en toneart.

 IV | I | V  
 ii | vi | iii  

Så i C-dur har du følgende dur- og mollakkorder

 F | C | G  
Dm | Am | Em  

Hvis det derimot for eksempel går i A-dur, så velger man A og finner følgende akkorder

 D | A | E  
Hm | f#m | C#m  

Det mønster av tonearters dur- og mollakkorder finner du igjen på gitar på mange steder. Her er noen av den. Merk dette viser noen av de stedene der du finner grunntonen til akkordene i C-dur:

   
   ||----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----| 
   ||----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----| 
   ||----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----| 
 Dm ||----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----| 
 Am ||----|----|--C-|----|----|----|----|----|----|----|----|----| 
 Em ||--F-|----|--G-|----|----|----|----|----|----|----|----|----| 
           3 

I = C: x32010
ii = Dm: xx0232
iii = Em: 022000
IV = F: 133211
V = G: 320003; eller med dobling av kvinten for en mer rocka lyd: 320033;
vi = Am: x02220

   ||----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----| 
   ||----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----| 
   ||----|-Am-|----|----|--C-|----|----|----|----|----|----|----| 
   ||----|-Em-|--F-|----|--G-|----|----|----|----|----|----|----| 
   ||----|----|--C-|----|-Dm-|----|----|----|----|----|----|----| 
   ||----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----| 
           3     5 
   ||----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----| 
   ||----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----| 
   ||----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----| 
   ||----|----|--F-|----|--G-|----|-Am-|----|----|----|----|----| 
   ||----|----|--C-|----|-Dm-|----|-Em-|----|----|----|----|----| 
   ||----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----| 
          3     5     7 
   ||----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----| 
   ||----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----| 
   ||----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----| 
   ||----|----|----|----|--G-|----|----|----|----|----|----|----| 
   ||----|----|----|----|-Dm-|----|-Em-|--F-|----|----|----|----| 
   ||----|----|----|----|-Am-|----|----|--C-|----|----|----|----| 
           3     5       8  
   ||----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----| 
   ||----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----| 
   ||----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----| 
   ||----|----|----|----|----|----|-Am-|----|----|--C-|----|----| 
   ||----|----|----|----|----|----|-Em-|--F-|----|--G-|----|----| 
   ||----|----|----|----|----|----|----|--C-|----|-Dm-|----|----| 
          3     5       8     10 

Når det for eksempel går i C-dur, så er akkordene du kan lage fra hver av tonene i skalaen slik at den første akkorden (I) = C, den andre (ii) = Dm osv. (Store romertall viser dur-akkorder, mens små romertall betyr moll. Hvis du for eksempel har en akkordprogresjon som ii-V-I i C-dur, har du akkordene Dm-G-C, eller Dm7-G7-Gmaj7.

 • Kvintsirkelen kan brukes til å finne akkordene som hører til en toneart.
 • Finne hvilke akkordene du kan bruke i en akkorprogresjon. En vanlig bluesprogresjon som I-IV-V (i C-dur), består da av dur-akkordene C-F-G eller C7-F7-G7. Jazzprogressjonen ii-V-I, består av Dm7-G7-Cmaj7.
 • I illustrasjonen til høyre finner du også intervallavstanden for tonene sett fra C. Det samme forholdet gjelder for alle tone.

Det er lett å huske kvartsirkelen hvis du liste opp kvartene slik at du tydelig ser hvordan mønstret headg gjentar seg i det vi kan kalle kvartrekka: Hb-Eb-Ab-Db-Gb-H-E-A-D-G-C-F, eller enda tydeligere: headg-HEADGCF.

Siden gitaren er stemt i kvarter, kan du bruke gitaren som et oppslagsverk over kvartsirkelen. Eller omvendt, som en hjelp til å bli kjemt med notenes plassering på gitarhalsen er det da nyttig å tenke på at gitaren er stemt i kvarter. For ved da bare å pugge rekkefølgen av noter i kvintsirkelen mot klokka, som du må gjøre likevel.

Hb-Eb-Ab-Db-Gb-H-E-A-D-G-C-F

Det er riktignok ett unntak her: Avstanden mellom G-strengen og B-strengen som er en stor ters. De to lyseste strengene er flyttet opp én halvtone opp. Se HEAD-metoden

Hvilke noter som får kryss eller b i en toneart, fremgår av følgende illustrasjon over de faste fortegnene i dur og moll:

kvintsirkelen med faste fortegn i dur og moll

Akkordprogresjoner

Du kan også bruke tabellen nedenfor for å stave akkordprogressjoner korrekt (Merk at vi brukes B og H om hverandre. Det samme gjelder Bb og Hb. Det er vel noe de fleste gitarister er vandt med siden programvare og tabulatur for gitar er på engelsk.):

I-IV-V i F staves: Fmaj7 - Bbmaj7 - C7

I-ii-vii-iii-vi i A staves: Amaj7-Bm7-G#m7b5-C#m7-Dmaj7

(Har du ikke bruk for septimer så bare fjerner du dem, og bytter ut «ø» med «dim»)

ICDbC#DEbD#EFGbF#GAbG#ABbA#BCb
ICΔ7DbΔ7C#Δ7DΔ7EbΔ7D#Δ7EΔ7FΔ7GbΔ7F#Δ7GΔ7AbΔ7G#Δ7AΔ7BbΔ7A#Δ7BΔ7CbΔ7
iiDm7Ebm7D#m7Em7Fm7Fm7F#m7Gm7Abm7G#m7Am7Bbm7A#m7Bm7Cm7Cm7C#m7Dbm7
iiiEm7Fm7E#m7F#m7Gm7Gm7G#m7Am7Bbm7A#m7Bm7Cm7Cm7C#m7Dm7Dm7D#m7Ebm7
IVFΔ7GbΔ7F#Δ7GΔ7AbΔ7G#Δ7AΔ7BbΔ7CbΔ7BΔ7CΔ7DbΔ7C#Δ7DΔ7EbΔ7D#Δ7EΔ7FbΔ7
VG7Ab7G#7A7Bb7A#7B7C7Db7C#7D7Eb7D#7E7F7F7F#7Gb7
viAm7Bbm7A#m7Bm7Cm7Cm7C#m7Dm7Ebm7D#m7Em7Fm7Fm7F#m7Gm7Gm7G#m7Abm7
viiB#øC#øD#øE#øF#øG#øA#øBbø
NB! Maj7 er her besifret «Δ7», og m7b5 som «ø».

Legg merke til at tonearter som er nær hverandre i kvintsirkelen har flest akkorder til felles.

Tilliggende tonearter har fire akkorder til felles.

Toneartene G og C har akkordene C, F, Dm og Am til felles:

G Am Bm C D Em F#dim
C Dm Em F G Am Bdim

Toneartene C og F har akkordene C, F, Dm og Am til felles:

C Dm Em F G Am Bdim
F Gm Am Bb C Dm Edim

Mye musikk (akkordprogressjoner, eller changes på engelsk) beveger seg (modulere) gjennom «kvartsirkelen» som du finner ved å gå mot klokka i kvintsirkelen. En nyttig øvelse i så måte er å øve inn melodier, skala etc. ved å spille dem gjennom kvintsirkelen.

All-Guitar-Chords.com har en nyttig animert som gir deg oversikt over akkordene i alle tonearter, og hvilke toner som inngår i akkordene også: CIRCLE OF FIFTHS

 • kvintsirkelen.txt
 • Sist endret: 3 dager siden
 • av admin