Dette er en gammel utgave av dokumentet!


Skalaen harmonisk moll

Harmonisk moll er definert ved intervallene 1-2-♭3-4-5-♭6-7. Skalaen gjenkjennes lett på sin eksotiske, øst-europeiske klang. Du kan lett lære deg dem med utgangspunkt i den vanlige mollskalaen. Forskjellen er at den syvende tonen i skalaen er flyttet opp en halvtone, slik at det blir et relativt stort sprang (liten ters) mellom de to siste tonene, b6 og 7. Dette gir den et preg som man forbinder med musikk fra Øst-Europa eller Midt-Østen. Se forøvrig mollskalaen.

1♭22♭334♭55♭66♭771♭22♭334♭55♭66♭77
5♭66♭771♭22♭334♭55♭66♭771♭22♭334♭5
♭334♭55♭66♭771♭22♭334♭55♭66♭771♭22
♭771♭22♭334♭55♭66♭771♭22♭334♭55♭66
4♭55♭66♭771♭22♭334♭55♭66♭771♭22♭33
1♭22♭334♭55♭66♭771♭22♭334♭55♭66♭77

«Ochi Chernye» (Dark Eyes) er et eksempel på en russisk folkemelodi der melodien går i harmonisk moll. Her fremført av jazzmusikeren Sophie Milman.

Loading...
Loading...

  • harmonisk_moll.1194097608.txt.gz
  • Sist endret: 12 år siden
  • (ekstern redigering)