gripebrettet:kadenser

Kadenser

Kadenser er et sært viktig temaet å beherske for en som skal lære seg å spille et instrument. Kadenser betyr omtrent det samme som akkordprogressjoner, men med henblikk på oppløsning (engelsk: «tension and resolution») eller avslutning.

La oss ta for oss D-durskalaen

D-durskalaen på gripebrettet

Og bygge akkorder ved å stable terser - dvs. stabler av annehver tone fra skalaen: D-E-F#-G-A-B-C#-D

    1  2  3  4  5  6  7  1  2  3  4  5
    D - E - F# - G - A - H - C# - D - E - F# - G - A
 I  D 1    3    5 
 ii Em   1    b3   5
 iii F#m    1    b3   5
 IV G        1    3    5
 V  A          1    3    5
 vi Hm           1    b3   5 
 vii C#dim            1    b3    b5
 I  D                1    3    5 

På gitaren kan vi for eksempel spille dem slik:

Akkorder i D-dur på gitaren.

Når du prøver å spille disse akkorder, så merker du at det oppstår spenning i forhold til den tonearten det går i. Hvis du spiller dem oppover til C#dim, og stopper der, så merker du at det virker uavsluttet. Det henger i lufta at du skal spille tonika-akkorden D, for å avslutte.

Den viktigste kandensen er imidlertid oppløsning fra dominant-akkorden A tilbake til tonika-akkorden D. Oppløsningen blir sterkere, dersom du lar dominantakkorden være en septim (A7).

   A7  D  
 ---------------
 ----5-----3----
 ----6-----2----
 ----5-----4----
 ----------5----
 ----5----------

Tydeligs blir denne kadensen hvis du sløyfer kvinten eller kvint og også grunntone når du har septim. Mao. slik at tonika-akkorden D bare har ters (3) og grunntone (1), mens dominanten A7, bare har tersen (3) og septimen (b7).

  A7  D    
 -------------  
 --------3----  
 ---6---------  
 ---5----4----  
 -------------  
 -------------  

Hvis du går ut fra D-durskalaen igjen, kan du så spiller denne kadensen på mange måter D-durskalaen på gripebrettet

Her er noen eksempler. Eksempler på V-I-kadenser på gitar

Prøv selv å finne flere.

Dominantakkorden er den som lages fra femte trinn i skalaen. Man kaller den gjerne «fem av I», som skrives slik: «V/I», eller «V7/I». Du kan også legger på en dominent på hver og en av akkordene i en akkordskala, slik at man da i dur får følgende: V/I, V/ii, V/iii, V/IV, V/V, V/vi, V/vii. Dette kalles sekundære dominanter:

Først bare med de tonene i akkorden som er de viktigste for akkordenes harmoniske funksjon:

Her også med kvinten i akkorden:

 • gripebrettet/kadenser.txt
 • Sist endret: 13 år siden
 • av 127.0.0.1