freddie_greeen

Freddie Green-komping

Freddie Green forbindes med et komp oppkalt etter ham, også kjent som «Four-to-the-bar…».

Stilen har fire presise anslag pr. takt - fjerdedelsnote. Gjerne også med fire akkordskifter pr. takt. Akkordskiftene skjer vha. akkordsubstitusjoner (inversjoner og b5-substitusjon etc.). Akkordene som brukes er såkalte «shell-akkorder» - dvs. akkorder der kvint og ofte også grunntone og eventuelle noterte ekstensjoner utelates, slik at man står igjen med den harmoniske kjernen i akkordene - nemlig tersen og septimen (og eventuelt også bassen). Noen helt presis definisjon av denne stilen er ikke dette. Det er ikke korrekt å si at kvinten blir utelatt. Men uansett hva som spilles, så ligger vekten på tersen og septimen i akkordene, som er de vesentlige harmonisk sett. Ja, akkordene kan være skjært ned til en enkelt note pr. akkord, og spilt eventuelt med andre strenger dempet.

Her er et eksempel generert med akkopagnements-programmet PG Music Band-in-a-Box. Både lyd-fila og notene er eksportert fra Band-in-a-Box. Det blir selvfølgelig for spedt hvis du ønsker å studere denne stilen. Men greit nok som en innledning. Er du interessert i å studere mer har FreddieGreen.org laget en samling leksjoner med nærmere analyser av teknikken, Freddie Green Style: Lessons & Technique, og en masse transkripsjoner.

Freddie Greens stødige komping ga ham tilnavnet «Mr. Rhythm» som «hjerterytmen» i Count Basies band fra 1937 til 1984.

Noter Freddie Green-komping 2

Noter Freddie Green-komping 2

Last ned: PDF: blues_in_f_freddy_green.pdf Svg: jazzbluesinF_freddiegreen1.svg | jazzbluesinF_freddiegreen2.svg

Glimrende eksempel fra boka «Mel Bay's Guitar Journals - Jazz»

Hvis du likte boka, kjøp den! (PS: elgitar.com er ikke på noen måte affiliert med Google Books, Mel Bay eller forfatteren av denne boka!)

Se forøvrig The Freddie Green Web Site - et nettsted som er viet til «jazz rhythm guitar and the man who epitomized the big band guitar style».

  • freddie_greeen.txt
  • Sist endret: 13 år siden
  • av 127.0.0.1