Sus-akkorder

Oversikt over vanlige suspenderte akkorder ordnet etter kvartsirkelen: B-E-A-D-G-C-F-Bb-Eb-Ab-Db-Gb

Sus-akkorder, eller suspenderte akkorder er akkorder der tersen (3) er erstattet med en stor sekund (2) eller en ren kvart (4).

 1. sus2: treklang med grunntone, stor sekund (2), og kvint: 1-2-5
 2. sus4: grunntone, ren kvart (4), og kvint: 1-4-5
 3. (sus2sus4: grunntone, stor sekund, ren kvart (4), og kvint: 1-2-4)
 4. 7sus4 eller bare 7sus: grunntone, ren kvart, kvint og liten septim: 1-4-5-b7. Skrives som regel bare G7sus. Tips: V7sus4 kan fungere som IIm7. Dvs. du kan spille en II-V-progresjon ved å spille V7sus4 før V7-akkorden. I C vil du da få G7sus4 som erstatning for IIm7-akkorden Dm7. I en ii-V-I-progresjon i C (|Dm7|G7|Cmaj7|), kan du da for eksempel spille følgende: | G9sus4(3x321x) | G7b9(3x310x) | C69(x3223x) |].

Suspenderte akkorder er mye brukt for brodere ut melodilinjer på de lyseste strengen i et komp.

Av illustrasjonen av intervallforholdene nedenfor framgår det at mellom sus2 og sus4 finner du b3 (liten ters, som gjør en akkord til en mollakkord) og 3 (stor ters. Gjør en akkord til en durakkord). Sus-akkorden har altså ikke noe tonekjønn. Derav navnet suspender. Siden sus-akkordene verken uttrykker dur eller moll, må de ikke forveksles med add9- (add2) eller add4-akkorder.

Det kan være verdt å merke seg hvor sus2 (9) og sus4 (11) befinner seg på gripebrettet i forhold til akkorder med grunntone på 6, 5 og 4. streng.

6. streng: Sus-tonene når grunntonen (Gt) i akkorden er på den nederste bass-strengen (og på den fjerde strengen)? I bildet finner du grunntonen på A-en på den sjette strengen. Altså: når en akkorden har grunntonen på sjette streng, så befinner sus2 og sus4 seg altid som bildet viser.

5. streng: Sus-tonene når grunntonen i akkorden er på den femte strengen. Ta utgangspunkt i grunntonen D på femte streng når du tester ut dette:


Øvelse:
Spill grunntonen og kvinten, og la de klinge mens du prøve ut tonene sus2, b3, 3 og sus4, og hør hva slags effekt de har. Prøv deg med sus- og andre toner.

 Grunntonen på sjette streng 
|-----------------------7---8-----... 
|---5---5---5---5---5---5---5---5-... 
|-------4---6---7---6-------------... 
|---------------------------------... 
|---------------------------------... 
|---5---5---5---5---5---5---5---5-... 
 Grunntonen på femte streng 
|---5---5---5---5---5---5---5---5-... 
|-------5---7---8---7-------------... 
|---------------------------------... 
|---------------------------------... 
|---5---5---5---5---5---5---5---5-... 
|---------------------------------... 
 Dsus2 Dm D Dsus4 D7sus2 D7 D7sus4 Dmaj7 Dmaj7sus4 
|---0----1--2---3------0----2---3-------2-------3-------| 
|---3----3--3---3------1----1---1-------2-------2-------| 
|---2----2--2---2------2----2---2-------2-------2-------| 
|---0----0--0---0------0----0---0-------0-------0-------| 
|-------------------------------------------------------| 
|-------------------------------------------------------| 
 Asus2 Am Asus4 | A7sus2 A7  A7sus4 | Amaj7sus4 
|---0----0----0-----|----0-----0-----0-----|----0------| 
|---0----1----3-----|----0-----2-----3-----|----3------| 
|---2----2----2-----|----0-----0-----0-----|----1------| 
|---2----2----2-----|----2-----2-----2-----|----2------| 
|---0----0----------|----0-----0-----0-----|----0------| 
|-------------------|----------------------|-----------| 
 
| A9sus4 A9 | A13sus4 A13 | 
|------------|--------------| 
|---3-----2--|---7------7---| 
|---4-----4--|---7------6---| 
|---5-----5--|---5------5---| 
|------------|--------------| 
|---5-----5--|---5------5---| 
| Esus4 F7sus4 F7sus4 Fsus4 F Fm Fsus2 F9sus4 
|----0------1------1-------1---1--1---1------3----- 
|----0------1------1-------1---1--1---1------6----- 
|----2------3------3-------3---2--3---3------3----- 
|----2------1------3-------3---3--3---3------3----- 
|----2------3------3------------------------------- 
|----0------1------1------------------------------- 
 G7sus4 G7 G7sus4 G7 G7sus4 G7sus4 G7sus2 
|---3----3-----3-----3-----3-----8------5-------------------- 
|---3----3-----3-----3-----3-----8------8-------------------- 
|---5----4-----5-----4-----5-----7------7-------------------- 
|---3----3-----3-----3-----3-----5------5-------------------- 
|---3----x-----5-----5--------------------------------------- 
|---3----3-----3-----3--------------------------------------- 
  C Cadd9 D  Csus4 Csus4 Csus2sus4 C7 Csus2 Csus4 
 |--0---0-----2----3------8-----3---------0----3-----------| 
 |--1---3-----3----6------6-----3---------1----3----6------| 
 |--0---0-----2----5------5-----5---------3----5----5------| 
 |--2---2-----0----5------5-----3---------2----5----5------| 
 |--3---3----------3------------3---------3----3----3------| 
 |---------------------------------------------------------| 
  Gb9sus4 A7sus2 Esus4 E E7sus4 E7sus4 E7sus4 
 |----0------0------0----0----0------5-------7-----| 
 |----0------0------0----0----0------3-------10----| 
 |----1------4------2----1----2------4-------7-----| 
 |----2------5------2----2----0------2-------9-----| 
 |----x------x------2----2----2--------------7-----| 
 |----2------5------0----0----0--------------------| 
 • akkorder/sus-akkorder.txt
 • Sist endret: 8 år siden
 • av admin