Standard jazz-akkorder

Nedenfor finner du en oversikt over akkorder som er vanlige i Jazz, Bossa Nova, Fusion, Manouche / Manouch etc. Såkalte «drop 2»- og «drop 3»-akkorder. Fra disse grunntypene, kan du bygge de fleste andre akkorder i disse sjangrene.

Grepene er her organisert logisk på en sånn måte at det er mulig å huske dem alle, ved bare å huske fem dim7-akkorder.

Fem varianter av akkorden C-dim7

Du kan nå gå rett på og øve på de 5 standard jazzakkorder som nedenfor, men her er litt nyttig hjerneføde med på veien:

Dim7-akkorder er symmetriske fordi intervallet fra en tone til den neste er altid en liten ters i en dim7-akkord. Og layouten på gitaren gjør at de har samme grep for alle omvendinger. Fem dim7-grep i fire omvendinger gir deg da 20 forskjellige måter å spille Cdim7 på gitaren:

20 Cdim7-akkorder fra fem grep

Men ikke bare øv dem inn ved mekanisk ved å flytte grepet tre bånd opp. Øv på å plassere dem utfra grunntonen i akkorden, altså tenk hvor du har neste C og plasser grepet deretter.

Hvor du finner noten C på gitarens gripebrett

Det er en ting. Men kluet her er at du etterhvert ikke bare har oversikt over hvor du finner grunntonen for hver akkord på gripebrettet, men også hvor tersen (b3 eller 3), kvinten (b5, 5, eller #5) og septimen (bb7, b7 eller 7). Nedenfor er det illustrert med en Cmaj7 på gripebrettet, hvor finner du C, og hvor finner du de øvrige notene og intervallene for en Cmaj7?

identifiser grunntone, ters, kvint og septim for Cmaj7 over hele gripebrettet

Studér forholdet mellom akkordtonene og grunntonen i dim7-akkorden:

Tritonus-avstanden er symmetrisk om grunntonen, mens stor sekst og liten ters har det omvendte forholdet til grunntonen.

Har du så det overstående inne, kan du fra disse bygge andre akkorder som Cm7b5, Cm7, C7 og Cmaj7.

Merk at det gjelder å bli bevisst på hvilke intervaller og toner du må flytte for å gå fra en til en annen akkord, så kan du utfra de fem dim7-akkordene da huske.

5 x 20 standard jazzakkorder. Merk at båndet er angitt der grunntonen befinner seg

Disse er så igjen flyttbare slik at du da til sammen har 5 x 20 x 12 jazzakkorder.

Her er det samme øvelsen andre veien fra C#dim7 til Cmaj7 osv. ned til Cdim7.

Øvelse på gitargrep fra C#dim7 til Cmaj7 til C7 til Cm7 til Cm7b5 til Cdim7

Merk

 • Gå fra C#dim7 til Cmaj7 → flytt A# opp til B, og C# ned til C
 • Gå fra Cmaj7 til C7 → flytt B ned til Bb
 • Gå fra C7 til Cm7 → flytt E ned til Eb
 • Gå fra Cm7 til Cm7b5 → flytt G ned til Gb
 • Gå fra Cm7b5 til Cdim7 → flytt Bb ned til A
 • Gå fra C#dim7 direkte til C7 → flytt C# til C

Alle disse akkordene er flyttbare slik at du da til sammen har 5 x 20 x 12 jazzakkorder. Aller er ikke like brukbare i alle sammenhenger. Men mer at hvorvidt de låter godt eller ikke, det er bestemt av hvilken sammenheng de inngår i.

Og ikke nok med det. Utfra disse akkord-grunntypene skal du så kunne finne fram til de aller fleste andre akkorder som er vanlig i jazz, fusion, bossa nova, som for eksempel:

 • C9, Cm9, Cmaj9 → flytt grunntonen (1) opp to halvtoner (her fra C til D). Cmaj7: 3-x-2-4-1-x → Cmaj9: 3-x-2-4-3-x, eller Cmaj9: x-3-2-4-3-x
 • C7b13 → ta C7 og flytt kvinten (5) opp en halvtone (fra G til Ab)
 • C13 → ta C7 og flytt kvinten (5) opp to halvtone - dvs. fra G til A.
 • Cm6 → ta Cm7 og flytt septimen (b7) ned til en stor sekst (6) - dvs. fra Bb til A.
 • C6 → ta Cmaj7 og flytt den store septimen (7) ned to halvtoner til en sekst - dvs. fra B til A.
 • CmMaj7 → ta Cmaj7 og flytt den store tersen (3) ned en halvtone (b3) - dvs. fra E til Eb.

Her noen eksempler på Cm7 → Cm6, Cmaj7 → C6, og Cmaj7 til CmMaj7:

Overgang fra Cm7 til C6, Cmaj7 til C6, og Cmaj7 til CmMaj7

Kort sagt, når du har dette inne, så har du den store oversikten!

 • akkorder/standard_jazzakkorder.txt
 • Sist endret: 9 år siden
 • av admin