akkorder:durakkorder

Durakkorder

Durakkorder er strengt tatt alle akkorder med stor ters. Men man kan også grovt dele inn akkorder i durakkorder, mollakkorder og dominantakkorder. Så

Her er en oversikt over hvordan de vanligste durakkordenes akkordtoner fordeler seg gitarens gripebrett. Gitaren er et visuelt instrument, så det kan vi da dra fordel av.

Slike oversikter kan du bla brukes som hjelp til å finne nye grep og arpeggioer, til å få akkordene toner inn inn i fingrene, og bli kjent med lyden av de forskjellige akkordene.

En god regel når du bygger akkorder er å unngå å doble tersen (her er det akkordtonen E).

C. Eksempler på grep:
x32010 | x3x010 | x32013 | x35553 | xx5558 | 8-10-10-9-8-8 | x-x-10-12-13-12 | x-15-14-12-13-x

C-durtreklangens akkortoner på gitarhalsen

Caug, eller C#5 eller C+. Dette er en C-durtreklang der kvinten (G) er hevet en halvtone (G#). («aug» står for <lang en>augmented</lang> - forstørret).

Caug

Cadd9, også kalt C2, lages ved å legge en D til en C-durtreklang. Lyden kan minne om en Csus2-akkord. Men i Csus2 blir tersen (E) erstattet av en 2 (D). C2 beholder tersen.

Cadd9 eller C2

C6, lages ved å legge en A til en C-durtreklang:

C6

Cmaj7, lages ved å legge en B til en C-durtreklang:

Cmaj7

Cmaj7#5, lages ved å flytte kvinten opp en halvtone, her fra G til G#. Eksempel på grep: Cmaj7#5 : x3210x

Cmaj7#5.

Cmaj9, Cmaj7 med tillagt none (D).

Cmaj9

Cmaj7#11. Denne kan bygges ved å bytte ut kvinten (G) med #11 (F#), som slik: Cmaj7#11 : 8x997x | Cmaj7#11 : x3x452

Cmaj7#11

  • akkorder/durakkorder.txt
  • Sist endret: 7 år siden
  • av admin