akkorder:caged

caged_animasjon.swf
De fem variantene av akkorden E i CAGED-systemet. Merk at flere av akkordtonene her er doblet. Du kan dermed droppe en eller flere av de doblede tonene. Det kan for eksempel være interessant for G-formen av E som er vanskelig å spilles.

CAGED

Caged er en metode til å få oversikt over gripebrettet på gitaren. Hensikten er å gjøre det lettere å kunne bevege seg mer fritt over hele gripebrettet.

Metoden tar utgangspunkt i fem akkorder som grunnformer C A G E D, og se ser du på hvordan du kan flytte disse grepene, og hvordan de er relatert.

Her kan du spille akkorden C i CAGED-metoden. Grepene er flyttbare. Spiller du dem to bånd opp, så er det E-akkorder. Ett bånd ned blir H-akkorder etc. Du ser også at det enkelte grep også svarer til ulike dur-skalaformer. Prøv å spille igjennom alle tonene i hver av disse skalaformene, og prøv å knytte den enkelte akkorden til den tilhørende durskalaform. Liksom grepene er som du skjønner også skalaformene flyttbare. 2 bånd opp gir deg de fem durskalaformene for D-durskalaen etc.

Barregrepene i CAGED er knyttet sammen utfra durtreklangen inversjoner. En durtreklang har tre inversjoner.

Eksempel: En G-durakkord har følgende tre inversjoner.

     <---G--->   <----G--->     <G>
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|---|---|-5-|---|---|---|---|-1-|---|---|---|-3-|
|---|---|---|-3-|---|---|-5-|---|---|---|---|-1-|
|---|---|---|---|-1-|---|---|---|-3-|---|---|-5-|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
      3    5    7    9      12

Du ser sikkert allerede hvordan du lett bygge dette ut til CAGED-barregrep.

     hel barre     halv barre     halv barre
     <-E-form->   <---C-form-->    <--G-form--->
|---|---|-1-|---|---|---|-3-|---|---|---|---|---|---|---|-1-|---|
|---|---|-5-|---|---|---|---|-1-|---|---|---|-3-|---|---|---|---| 
|---|---|---|-3-|---|---|-5-|---|---|---|---|-1-|---|---|---|---| 
|---|---|---|---|-1-|---|---|---|-3-|---|---|-5-|---|---|---|---| 
|---|---|---|---|-5-|---|---|---|---|-1-|---|---|---|-3-|---|---| 
|---|---|-1-|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-1-|---| 
      3    5    7    9      12

          halv barre    hel barre
         <--D-form--->   <-A-form->   
|---|---|---|---|---|---|-3-|---|---|-5-|---|---|---|---|
|---|---|---|---|---|---|---|-1-|---|---|---|-3-|---|---|
|---|---|---|---|---|---|-5-|---|---|---|---|-1-|---|---|
|---|---|---|---|-1-|---|---|---|---|---|---|-5-|---|---|
|---|---|---|---|-5-|---|---|---|---|-1-|---|---|---|---|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-5-|---|---|---|---|
      3    5    7    9      12

CLUET her er altså at alle disse akkordene er samme akkord, forskjellige steder på gitarhalsen.

Her er endel spillbare oktaver fylt inn for arpeggioøvelser.

   <---E-form--->   <---C-form---->   <---G-form---->
|---|---|-1-|---|---|---|-3-|---|---|-5-|---|---|---|---|-1-|---|
|---|---|-5-|---|---|---|---|-1-|---|---|---|-3-|---|---|-5-|---| 
|---|---|---|-3-|---|---|-5-|---|---|---|---|-1-|---|---|---|---| 
|---|---|---|---|-1-|---|---|---|-3-|---|---|-5-|---|---|---|---| 
|---|-3-|---|---|-5-|---|---|---|---|-1-|---|---|---|-3-|---|---| 
|---|---|-1-|---|---|---|-3-|---|---|-5-|---|---|---|---|-1-|---| 
      3    5    7    9      12


       <---D-form-------> <---A-form--->   
|---|---|---|---|---|---|-3-|---|---|-5-|---|---|---|---|
|---|---|---|---|---|---|---|-1-|---|---|---|-3-|---|---|
|---|---|---|-3-|---|---|-5-|---|---|---|---|-1-|---|---|
|---|---|---|---|-1-|---|---|---|-3-|---|---|-5-|---|---|
|---|---|---|---|-5-|---|---|---|---|-1-|---|---|---|---|
|---|---|---|---|---|---|-3-|---|---|-5-|---|---|---|---|
      3    5    7    9      12

For solospill er det svært nyttig å se knytte skalaer til CAGED-systemets grep. La oss se på hvilke pentatoniske durskalaer som passer med hvilken akkord i CAGED.

Kortversjonen. Arpeggioer av akkordformene i CAGED - akkordtonene

Hva må du legge til det for å få pentaton durskala som passer til hver av formene?

Hva må du legge til det for å få hele durskalaen?

Den pentatoniske durskalaen består av fem toner. Dur-akkorden av 3. Dermed mangler det bare to toner fra en dur-arpeggio til en pentatonisk durskala

Dur-akkordens toner 1 3 5
Den pentatoniske durskalaens toner 1 2 3 5 6

Følgelig kan du bare legge til den 2 og den sjette tonen for å finne de pentatoniske durskalaene som passer til hver av de fem akkordformene i CAGED. Det skulle ikke være så vanskelig å tenke seg hvis vet at den sjette tonen befinner seg to bånd unna den femte, mens den andre tonen befinner seg to bånd opp fra den 1. tonen.

Så hvis du tar utgangspunkt i arpeggioen over, og legger til den 2. og 6. noten til hver av dem, så finner du pentatoniske dur-skalaen.

   <---E-form--->   <---C-form---->   <---G-form---->
|---|---|-1-|---|-2-|---|-3-|---|---|-5-|---|-6-|---|---|-1-|---|
|---|---|-5-|---|-6-|---|---|-1-|---|-2-|---|-3-|---|---|-5-|---| 
|---|-2-|---|-3-|---|---|-5-|---|-6-|---|---|-1-|---|-2-|---|---| 
|---|-6-|---|---|-1-|---|-2-|---|-3-|---|---|-5-|---|-6-|---|---| 
|---|-3-|---|---|-5-|---|-6-|---|---|-1-|---|-2-|---|-3-|---|---| 
|---|---|-1-|---|-2-|---|-3-|---|---|-5-|---|-6-|---|---|-1-|---| 
      3    5    7    9      12


       <---D-form-------> <---A-form--->   
|---|---|---|---|-2-|---|-3-|---|---|-5-|---|-2-|---|---|
|---|---|---|---|-6-|---|---|-1-|---|-2-|---|-3-|---|---|
|---|---|---|-3-|---|---|-5-|---|-6-|---|---|-1-|---|---|
|---|---|---|---|-1-|---|-2-|---|-3-|---|---|-5-|---|---|
|---|---|---|---|-5-|---|-6-|---|---|-1-|---|-2-|---|---|
|---|---|---|---|-2-|---|-3-|---|---|-5-|---|-6-|---|---|
      3    5    7    9      12

CLUET: Du ser hvilken skala som passer til hvilken grep i CAGED.

Du kan huske disse boksene ved å gi dem navn etter hvilken akkord som passer.

Pendatonisk durskala med CAGED-grep

Noe av komplikasjonen med det er at boksene for pentatonisk dur og pentatonisk moll er de samme bare med den forskjell at de ikke befinner seg i samme bånd.

Du kan gjøre det samme med inversjoner av molltreklanger

Hvordan passer så pentonisk moll med CAGED-systemet? Det er ikke så intuitivt. Du må flytte en tone opp eller ned en oktav for å få det til å passe, men alle de fem formene. Det krever litt mer øvelse å få sammenhengen mellom mollakkorder og pentatonisk moll i fingrene.

Moll-treklanger har tonene 1 b3 5
Pentatoniks mollskala har tonene 1 b345b7

Ok. Her er inversjonene av G-molltreklangen.

      <--Gm-->  <--Gm--->     <--Gm-->
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|---|---|-D-|---|---|---|---|-G-|---|---|-Hb|---|---|
|---|---|-Hb|---|---|---|-D-|---|---|---|---|-G-|---|
|---|---|---|---|-G-|---|---|-Hb|---|---|---|-D-|---|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
      3    5    7    9      12

Vi begynner på samme måte å finner mollvarianten av CAGED-akkordformene.

     <-Em-form->   <--Cm-form--->   <---Gm-form>
|---|---|-0-|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-O-|
|---|---|-D-|---|---|---|---|-G-|---|---|---|---|---|---|-O-|
|---|---|-Hb|---|---|---|-D-|---|---|---|---|-G-|---|---|---|
|---|---|---|---|-G-|---|---|-Hb|---|---|---|-D-|---|---|---|
|---|---|---|---|-0-|---|---|---|---|-O-|---|---|-O-|---|---|
|---|---|-0-|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-O-|
      3    5    7    9      12
         <--Dm-form--->   <--Am-form--->
|---|---|---|---|---|-Hb|---|---|---|-0-|---|---|---|
|---|---|---|---|---|---|---|-G-|---|---|-Hb|---|---|
|---|---|---|---|---|---|-D-|---|---|---|---|-G-|---|
|---|---|---|---|-G-|---|---|---|---|---|---|-D-|---|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
      3    5    7    9      12

Neste skritt er å fylle ut til arpeggioer -dvs. fylle inn oktaver der det passer

     <-Em-form-----> <--Cm-form--------> <---Gm-form-->
|---|---|-1-|---|---|-b3|---|---|---|-5-|---|---|---|---|-1-|
|---|---|-5-|---|---|---|---|-1-|---|---|-b3|---|---|---|-5-|
|---|---|-b3|---|---|---|-5-|---|---|---|---|-1-|---|---|-b3|
|---|---|---|---|-1-|---|---|-b3|---|---|---|-5-|---|---|---|
|---|---|---|---|-5-|---|---|---|---|-1-|---|---|-b3|---|---|
|---|---|-1-|---|---|-b3|---|---|---|-5-|---|---|---|---|-1-|
      3    5    7    9      12
         <--Dm-form--->   <--Am-form--->
|---|---|---|---|---|-b3|---|---|---|-5-|---|---|---|
|---|---|---|---|---|---|---|-1-|---|---|-b3|---|---|
|---|---|---|---|---|---|-5-|---|---|---|---|-1-|---|
|---|---|---|---|-1-|---|---|-b3|---|---|---|-5-|---|
|---|---|---|---|-5-|---|---|---|---|-1-|---|---|-b3|
|---|---|---|---|---|-b3|---|---|---|-5-|---|---|---|
      3    5    7    9      12

Så fyller vi inn i arpeggioen til Gm, de tonene som mangler på å få pentatonisk moll, nemlig tonene 4 og b7 fra G. Lett hvis du ser at 4 er to bånd over b3, og to bånd under 5, mens b7 er to bånd under 1 og tre bånd over 5.

     <-Em-form----->  <--Cm-form-------->   <---Gm-form-->
|---|---|-1-|---|---|-b3|  ---|-4-|---|-5-|---|  ---|-b7|---|-1-|
|---|---|-5-|---|---|-b7|  ---|-1-|---|---|-b3|  ---|-4-|---|-5-|
|---|---|-b3|---|-4-|---|  -5-|---|---|-b7|---|  -1-|---|---|-b3|
|---|---|-b7|---|-1-|---|  ---|-b3|---|-4-|---|  -5-|---|---|---|
|---|---|-4-|---|-5-|---|  ---|-b7|---|-1-|---|  ---|-b3|---|---|
|---|---|-1-|---|---|-b3|  ---|-4-|---|-5-|---|  ---|---|---|-1-|
      3    5     7    9       12
         <--Dm-form--->     <--Am-form--->
|---|---|---|---|---|-b3|---|-4-|---  |-5-|---|---|-b7|
|---|---|---|---|---|-b7|---|-1-|---  |---|-b3|---|-4-|
|---|---|---|---|-4-|---|-5-|---|---  |-b7|---|-1-|---|
|---|---|---|---|-1-|---|---|-b3|---  |-4-|---|-5-|---|
|---|---|---|---|-5-|---|---|-b7|---  |-1-|---|---|-b3|
|---|---|---|---|---|-b3|---|-4-|---  |-5-|---|---|-b7|
      3    5    7     9      12
 • akkorder/caged.txt
 • Sist endret: 13 år siden
 • av admin