gitargrep

Liten akkordliste for gitar, gitargrep

Liste over gitargrep

Her er en liten liste over de vanligste gitargrep eller akkorder for gitar, til bruk i sangboka. For flere akkorder, se Gitar-verktøy.

En akkord betegner et bestemt sett akkordtoner, slik som de kan være angitt på et noteark. Ofte er akkorder bare angitt med besifring i sanger.

Besifringen sier oftest lite og ingen ting om hvordan stemmene, altså akkordtonene, kan eller bør plasseres eller stemmeføres fra akkord til akkord, eller om hvor på gitarhalsen de best kan spilles. Det eneste er at basstonen kan være nærmere angitt bak en skråstrek («slash-akkord»). Og med bassgangen og melodien, er grunnlaget for å

Slash-akkorder brukes mye i musikksjangre som bossa nova, der god stemmføring er vesentlig. Du finner mange eksempler på bossa-låter for gitar på BossaNovaGuitar.com, der låtene er transkribert fra plater og angitt med gitargrep.

Se for eksempel på hvordan stemmene beveger seg fra akkord til akkord i «Águas de março». Du ser stemmene beveger seg kortest mulig avstand fra akkord til akkord, og der det er felles akkordtoner, så holdes stemmen på samme streng og i samme bånd. De fire første akkordene er Bb7, Gm6, EbmMaj7 og Bb.

Analyse av akkorder i «Águas de março» Akkordtoner
Akkorder Grunntone Ters Kvint Sekst / Septim
Bb7 Bb D F Ab
Gm6 G Bb D E
EbmMaj7 Eb Gb Bb D
Bb Bb D F -
Analyse av stemmeføring i arrangementet av «Águas de março» på BossaNovaGuitar.com
Stemmer Bb7/Ab Gm6 EbmMaj7 Bb Kommentar
Sopran D D D D Holdes
Alt Bb Bb Bb Bb Holdes
Tenor F E Eb D Fallende
Bass Ab G Gb F Fallende

Bb7/Ab | Gm6/G | Ebmmaj7/Gb | Bb/F.

Et grep, når vi snakker om grep for gitar, handler mer konkret om gitarteknikk, nærmere knyttet til stemmeføring, som betegner en bestemt fingersetting som brukes til å spille en bestemt akkord.

Ett og samme grep kan faktisk brukes til å spille forskjellige akkorder.

Dette kommer av spesielle forhold når det gjelder hvordan strengene er stemt i forhold til hverandre.

E7 (12-14-12-13-x-x)

I prinsippet er alle akkorder på en gitar flyttbare -dvs. at du kan «transponere» gitargrepene ved bare å flytte samme fingersetting opp og eller ned bånd. Legg merke til at alle de tre grepene nedenfor har akkurat samme fingersetting. Denne typen flyttbare grep kalles barregrep, fordi man holder en fingere over flere eller alle strenger.

<chord?chordlist>[E] [F] [Gb] </chord>

I praksis er det ikke så lett å flytte alle grep. Men ved siden av barregrep, merk deg gitargrep som ikke har åpne strenger (0) i akkordlista. Det vil si akkorder som dette

<chord?chordlist>[Adim] [A6] </chord>
Det er også flyttbare gitargrep (også kalt blokk-akkorder og drop2-akkorder). Merk også at begrepene her ikke er så klokkerene. Du kan godt ha en drop2-akkord som er et barregrep. Mer om flyttbare grep følger.

Et annet tema er inversjoner, hvor rekkefølgen på akkordens toner er stokket om på. Det er avansert, men viktige dels for å kunne spille sanger i en enkelt posisjon, og for å lage mer variert komp.

Enda et tema som blir dekket mer etterhvert, og som du kan ha i bakhodet, det er at når du komper på gitar, så er det ofte både nødvendig og ønskelig å ikke å spille alle tonene som inngår i en akkord. Kvinten i en akkord kan sløyfe, fordi det er den kraftigste overtonen til grunntonen. Og hvis du spiller sammen med andre, og du har en som spiller bass, så kan du med fordel også å ligge unna grunntonen, og overlate den til bassisten. Tersen og septimen, den tredje og den syvende tonen i akkorden, er ofte de viktigste akkordtonene.

Relatert til dette tema og til temaet om variert komping, kommer det også en bolk om intervaller og harmonisering av intervaller.

x = stum streng. Når det er mulig er det en fordel å vende seg til å ta grep slik at du demper strenger som ikke skal klinge. o = Åpen streng. båndtall = tall ved siden av grepene forteller deg hvilket bånd akkorden skal tas i.

OBS! Det er et par inkonsekvenser i denne lista. Mens akkorden som nedenfor er kaldt A4 er en Asus2 - så viser akkordiagrammet F4 en Fsus4. Akkorden Asus er en Asus4.

Dur-akkorder: <chord?chordlist> [A] [Apluss] [A6] [Amaj7] </chord>
Moll-akkorder: <chord?chordlist>[Am] [Am7] [Am/G] [Am6] [Am7#] [Am7sus4] [Am9] [Amadd9] </chord>
Dominante akkorder: <chord?chordlist> [A7] [Am7] [A7sus4] [A9] [A11] [A13] [A7plus] [A79plus] </chord>
Andre akkorder: <chord?chordlist> [A4] [Asus] [Adim] [A/D] [A/F#] [A/G#] </chord>

<chord?chordlist>

[A#] [A#dim] [A#4]

             [A#m]

[A#maj7] [A#7] [A#m7] </chord>

<chord?chordlist> [Ab] [Ab7] [Ab4] [Ab11] [Abdim] [Abm7] [Abmaj7] [Abm] [Abplus] </chord>

<chord?chordlist> [B11] [B11/13] [B13] [B4] [B7] [B7plus] [B7#9] [B9] [BaddE] [BaddE/F#] [Bb11] [Bb6] [Bb7] [Bb9] [Bb] [Bbm7] [Bbm9] [Bbm] [Bbplus] [B] [Bm6] [Bm7b5] [Bm7] [Bmaj] [Bm] [Bmmaj7] [Bmsus9] [Bplus] [B/F#] </chord>

<chord?chordlist> [C] [Cm] [Cm7] [C7] [Cmaj] [Cmaj7] [Csus2] [C/B] [Csus9] [Cadd2/B] [Cadd9] [C9] [C4] [C911] [C11] [Cm11] [C#] [C#m] [C#7] [C#m7] [C#maj] [C#4] [C#add9] </chord>

<chord?chordlist> [D11] [D4] [D5/E] [D6] [D7] [D7#9] [D7sus2] [D7sus4] [D9add6] [D9] [Dadd9] [Db7] [Db] [Dbm7] [Dbm] [D] [Dm7] [Dm9] [Dmaj7] [Dm] [Dm#7] [Dm/A] [Dm/B] [Dm/C] [Dm/C#] [D#4] [D#7] [D#] [D#m7] [D#maj7] [D#m] [D/A] [D/B] [D/C] [D/C#] [D/E] [D/G] [Dsus2] </chord>

<chord?chordlist> [E11] [E5] [E6] [E75b] [E7b9] [E7] [E7#9] [E9] [Eb7] [Ebadd9] [Eb] [Ebm7] [Ebm] [E] [Em6] [Em7] [Emadd9] [Emaj7] [Em] [Em/B] [Em/D] [Emsus4] [Esus4] [Esus] [F11] [F4] [F6] [F7] [F7/A] [F9] </chord>

<chord?chordlist> [Fadd9] [FaddG] [F] [Fm6] [Fm7] [Fmaj7] [Fmaj7plus5] [Fmaj7/A] [Fm] [Fmmaj7] [F#11] [F#4] [F#7] [F#9] [F#] [F#m6] [F#m7-5] [F#m7] [F#maj7] [F#maj] [F#m] [F#plus] [F#/E] [F/A] [F/C] [F/G] [G11] </chord>

<chord?chordlist> [G4] [G6] [G6sus4] [G7] [G7#9] [G7sus4] [G911] [G9] [Gadd9] [Gb7] [Gb] [Gbm7] [Gbm] [G] [Gm6] [Gm7] [Gmaj7] [Gmaj7sus4] [Gmaj9] [Gm] [Gm/Bb] [G#m6] [G/A] [G/B] [G/D] [G/F#] [Gsus4] </chord>

  • gitargrep.txt
  • Sist endret: 7 år siden
  • av admin