altererte_akkorder

Dette er en gammel utgave av dokumentet!


Altererte akkorder

Altererte akkorder er en undergruppe av de dominante septimakkorder. De består da minst av en stor ters (3) og en liten septim (b7), og en alterert kvint eller none.

Notasjon: C7alt, G7alt, G7b9

I Jazz er altererte akkorder er dominantakkorder der kvinten eller nonen er hevet eller senket en halvtone -dvs. 5 er erstattet av en av nabotonene b5 eller #5, og eller 9 er erstattet av en av nabotoner b9 eller #9.

Altererte akkorder forekommer for eksempel i ii-V-I-VI-turnarounds som for eksempel Cm7-F7-Hb-G7alt, eller med tritonus-substitusjon Cm7-F7-Hb-Db7#11.

Altererte akkorder kan sies å være bygd på den altererte skalaen: 1-b9-#9-3-b5-b13-b7. I eksemplet over er det skalaen G-Ab-A#-H-Db-Eb-F. Den altererte skalen er den syvende modus av den syvende stigende melodiske mollskalaen.

C-durskalaen C D E F G A H C
durintervaller 1 2 3 4 5 6 7 1
C-altskalaen C D♭ E♭ F♭ G♭ A♭ H♭ C
alt-intervaller 1 b9 #9 3 b5 b13 b7 1
          C-durskalaen 
 begynner med C i 8. bånd på 6. streng, og går i to oktaver. 
           
|---|---|-H-|-C-|---|---|  |---|---|-7-|-1-|---|---|
|---|---|---|-G-|---|-A-|  |---|---|---|-5-|---|-6-|
|---|---|-D-|---|-E-|-F-|  |---|---|-2-|---|-3-|-4-|
|---|---|-A-|---|-H-|-C-|  |---|---|-6-|---|-7-|-1-|
|---|---|-E-|-F-|---|-G-|  |---|---|-3-|-4-|---|-5-|
|---|---|---|-C-|---|-D-|  |---|---|---|-1-|---|-2-|


         C alterert skala

|---|-Hb|---|-C-|---|---|  |---|-b7|---|-1-|---|---|
|---|---|-Gb|---|-Ab|---|  |---|---|-b5|---|b13|---|
|-C-|-Db|---|-Eb|-Fb|---|  |-1-|-b9|---|-#9--|-3-|-4-|
|---|-Ab|---|-Hb|---|---|  |---|b13|---|-b7|---|-1-|
|---|-Eb|-Fb|---|-Gb|---|  |---|-#9|-3-|---|-b5|---|
|---|---|---|-C-|-Db|---|  |---|---|---|-1-|-b9|---|
 • altererte_akkorder.1189733224.txt.gz
 • Sist endret: 14 år siden
 • (ekstern redigering)