akkorder:omvending_av_akkorder

Omvending av akkorder

I en omvending eller inversjon av en akkord har du noe annet enn grunntonen som basstone. Når grunntonen er i bassen, sies akkorden å være i grunnstilling. Den er ikke omvendt.

Antallet omvendinger av en akkord er gitt utfra antallet toner i akkorden. En treklang har grunnstilling + to omvendinger, mens en fireklang har grunnstilling + tre omvendinger osv.

En treklang består av grunntone, ters og kvint. Når treklangen står i grunnstilling er grunntonen i bassen. Når tersen er basstone står treklangen i første omvending. Når kvinten er basstonen, står treklangen i annen omvending. For fireklanger gjelder det samme, men den har også en septim og dermed en ekstra fjerde omvending, når septimen er i bassen.

Merk: noen av akkordene er her umulig å spill på gitar. Det er de som har notene i tett leie. De er tatt med her for illustrasjonens skyld:

C grunntone, E er tersen til C, G er kvinten til C, mens B er septimen til C.

I treklangen C i grunnstilling: C-E-G 1. omvending: E-G-C (i klassisk sammenheng kalles denne omvendingen for sekstakkord - når tersen er basstone, vil det være en sekst opp til akkordens grunntonen -dvs. fra E til C) 2. omvending: G-C-E (i klassisk sammenheng kalles denne akkorden for kvartsekstakkord - når kvinten er basstone så er det en kvart opp til grunntonen og en sekst opp til tersen)

For eksempel har akkorden Cdim7, følgende akkordtoner: C, Eb, Gb og A. Den kan så omvendes ved å sette andre akkordtoner enn grunntonen som bass.

Cdim7 i grunnstilling: C-Eb-Gb-A 1. omvending av Cdim7: Eb-Gb-A-C 2. omvending av Cdim7: Gb-A-C-Eb 3. omvending av Cdim7: A-C-Eb-Gb

Besifre omvendinger Hvis du ønsker å angi hvilken omvending som skal spilles, kan akkorden besifres som slash-akkord. Cdim7/Eb: Eb-Gb-A-C Cdim7/Eb: Gb-A-C-Eb Cdim7/A: A-C-Eb-Gb

På gitar er det ikke alltid at de andre tonene følger den rekkefølgen. På gitar er det letteste å tenke omvending ved at du flytte hver av akkordens toner opp (eller ned) til neste akkordtone på samme streng (eller flytte til andre strenger).

Tar G7 som eksempel. Den består av akkordtonene G-B-D-F:

Hvis vi nå flytter opp hver av akkordtonene til neste, så får vi ofte noe det ikke er mulig å spille.

Løsningen er å kutte ut en streng. Doblede akkordtoner kan kuttes ut, uten videre, og kvinten kan du også ofte kvitte deg med. Spiller du med bass, kan du nøye deg med å spille B-D-F over G7 - dvs. treklangen Bmb5.

Du er nå klar for øvelse på omvending av dominante septimakkorder. Her nøyer vi oss med å kutte doblede akkordtoner i forhold til barre-grepet vi tar utgangspunkt i.

Om Sibelius Scorch

Hvis du ikke ser notene på disse sidene, så er det fordi du mangler tilleggsprogrammet Sibelius Scorch (nettleser-plugin). Laster den ned fra Sibelius Scorch hjemmeside!

Øvelse: Når du så øver inn omvendinger på gitar er kluet å ha klart for seg hvilken streng og i hvilket bånd grunntonen til enhver tid befinner seg på!

Her er et eksempel på hvordan du kan øve inn omvendinger for å få inn det. Denne øvelsen er på forminskede septimakkorder. Det spesielle med forminskede akkorder er at på grunn av at intervallet er det samme mellom alle tonene i akkorden, så har varianter av disse akkorder samme grep. Omvendingen kan da skje ved at du bare flytter opp fire bånd. Et annet fenomen på gitar er at samme akkord kan spilles flere steder, slik at du har flere varianter av samme akkord. I denne øvelsen finner du tre forskjellige varianter av Cdim7.

  • akkorder/omvending_av_akkorder.txt
  • Sist endret: 11 år siden
  • av admin