akkorder:apne

Åpne akkorder

Åpne akkorder er generelt gitargrep der en eller flere åpne strenger klinger med. Men mer spesielt brukes uttrykket gjerne om mer bemerkelsesverdig grep med «åpen klang».

Med F som grunntone representerer de åpne strengene følgende akkordtoner

E| stor septim
B| Forminsktet kvint (b5) eller forstørret kvart (#11)
G| Stor none (9)
D| Stor sekst (6) eller tersdecim (13)
A| Stor ters (3)
E| stor septim

Se forøvrig Intervaller

Med E som grunntone kan de åpne strengene representerer følgende akkordtoner:

E| Grunntone
B| Kvint (5)
G| Liten ters / førstørret none (#9)
D| Liten septim (b7)
A| Ren kvart (4) / suspendert ters (sus4) / undecim (11)
E| Grunntone

E-dur: Eadd9 | Emaj9 kan også skrives G#7/E.

E-moll: Em6/9 | Em6/9 | Em9 | Em9 | Emadd9

Med G som grunntone kan de åpne strengene representerer følgende akkordtoner: G6/9 (skrives også G6add9)

E| Stor sekst (6) eller tersdecim (13)
B| Stor ters (3)
G| Grunntone (1)
D| Ren kvint (5)
A| Stor none (9)
E| Stor sekst (6) eller tersdecim (13)

Med A som grunntone kan de åpne strengene representerer følgende akkordtoner: A9sus4

E| Ren kvint (5)
B| Stor none (9)
G| Liten septim (b7)
D| Ren kvart (4) / suspendert ters (sus4) / undecim (11)
A| Grunntone (1)
E| Ren kvint (5)

A-dur: Amaj9 | Aadd9

A-moll: Am9 | AmMaj9

Med D som grunntone kan de åpne strengene representerer følgende akkordtoner: D6/9sus4, eller D6/9/11(no3)

E| Stor none (9)
B| Stor sekst (6) eller tersdecim (13)
G| Ren kvart (4) / suspendert ters (sus4) / undecim (11)
D| Grunntone (1)
A| Ren kvint (5)
E| Stor none (9)

Tersen til D er F eller F#, så bytter vi ut G strengene med en av de tonene får vi Dm6/9 eller D6/9

Eadd9 | Emaj9

  • akkorder/apne.txt
  • Sist endret: 3 år siden
  • av admin