gripebrettet:omvending_av_intervaller

Omvending av intervaller

Å omvende (også kalt invertere) betyr å bytte rekkefølge, orden, posisjon.

Intervaller omvendes ved å flytte grunntonen opp én oktav, eller senke den øverste tonen ned en oktav. Å omvende et intervall betyr altså å enten sette den nederste tonen øverst, eller sette den nederste tonen øverst.

1 2 3 4 5 6 7 8      1 2 3 4 5 6 7 8
C D E F G A H C      C D E F G A H C
|  |             |     |
|___|             |_________|
 |                |
 3                ?

Sett at du har en avstand fra C til E. Oppover er det en 3. E er den tredje tonen i skalaen. Men hvis du flytter E ned en oktav, hva slags intervall får du mellom E og C da? Eller hva hvis du flytter C-en opp en oktav, hva er da avstanden fra E til C?

Siden du begynner å telle på 1, og ikke fra 0 blir den 8. tonen, oktaven, det samme som å begynne fra 1 igjen. Det gjør at du får et litt rart forhold når du omvender intervaller. Summen av et intervall og dets inversjon er altid 9, og ikke 7, fordi tellingen altså begynner på 1 ikke på 0.

1 2 3 4 5 6 7 8
C D E F G A H C
8 7 6 5 4 3 2 1
= = = = = = = =
9 9 9 9 9 9 9 9

Men hva med liten og stor (sekund, ters, sekst, septim), ren, forminsket og forstørret (prim, kvart, kvint, oktav)? Her er regelen den at stor blir liten og omvendt, ren blir ren, og forminsket blir forstørret og omvendt.

1  b2  2 b3  3   4 b5  5 b6  6 b7  7   8
C  C#  D  Eb  E   F  Gb  G  Ab  A  Bb  B   C
8  7  b7 6  b6   5 #4  4  3  b3  2  b2   1
=  =  =  =  =   =  =  =  =  =  =  =   =
9  9  9  9  9   9  9  9  9  9  9  9   9

Merk at den totale rekkevidden på intervallet og dets inversjon til sammen er på en oktav -dvs. 7 toner, eller 12 halvtoner. Det er fire halvtoner opp til E og 8 halvtoner ned til E.

Da kan du svare på spørsmålet. Fra C til E er avstanden en stor ters (3). Fra E til C er avstanden en liten sekst (b6).

1 2 3 4 5 6 7 8      1 2 3 4 5 6 7 8
C D E F G A H C      C D E F G A H C
|  |             |     |
|___|             |_________|
 |                |
 3                b6
stor ters           liten sekst

Omvendig av intervaller

 • gripebrettet/omvending_av_intervaller.txt
 • Sist endret: 6 år siden
 • av admin