tritonussubstitusjon

Tritonussubstitusjon (engelsk: flat 5 subtitution)

Tritonussubstitusjon, eller b5-substitusjon er det forhold at enhver dominantakkord (V7) kan byttes ut med en septimakkord som befinner seg en tritonus (b5) unna, opp eller ned. For eksempel kan en G7 erstattes av en Db7 og omvendt.

Forklaringen er at en de har to vesentlige toner til felles, F og B. Tersen og septimen i den ene er septimen og tersen i den andre.

På engelsk bruker man uttrykkene: <lang en>tritone substitution</lang>; <lang en>flat five substitution</lang>. Se også Synonyme akkorder.

En tritonus er et intervall på en halv oktav = tre heltoner = forminsket kvint (b5).

Noen grunner til å bruke denne teknikken kan være å få glattere stemmeføring, eller på engelsk, voice leading. Eller det kan være en måte å reharmonisere og variere et komp, få noe som er lettere å spille…

Eksempel (uten tritonussubstitusjon):

     
  Em9 A7#5 |  Dm9 G7#5 | Cmaj9    |
|------------|-------------|--------------|
|----7---6---|---5---4-----|---3----------|
|----7---6---|---5---4-----|---4----------|
|----5---5---|---3---3-----|---2----------|
|----7-------|---5---------|---3----------|
|--------5---|-------3-----|--------------|

Med tritonussubstitusjon.

|  Em9 Eb9 |  Dm9 Db9  | Cmaj9    |
|------------|-------------|--------------|
|----7---6---|----5---4----|---3----------|
|----7---6---|----5---4----|---4----------|
|----5---5---|----3---3----|---2----------|
|----7---6---|----5---4----|---3----------|
|------------|-------------|--------------|

Her er A7 erstatte med Eb7, og G7 med Db7.

Resultatet er en glattere stemmeføring, slik det for eksempel er typisk i bossa nova:

Et annet eksempel.

Notert:

   Am7  D7 Gmaj7  
 ----------------------
 -----5----3-----3-----
 -----5----5-----4-----
 -----5----4-----4-----
 ----------5-----------
 -----5----------3-----

b5-substituert:

   Am7  Ab7 Gmaj7 
 ----------------------
 -----5----4-----3-----
 -----5----5-----4-----
 -----5----4-----4-----
 ----------------------
 -----5----4-----3-----

GuitarPro6-fil

I andre linje har B7, A7, og G7 blitt erstattet med henholdsvis F7, Eb7 og Db7. I tredje linje har F#7, E7 og D7 blitt erstattet av C7, Bb7 og Ab7. Prøv selv å erstatte første linje med C7, F7, Bb7, Eb7, Ab7, Db7…

Akkordene har de to funksjonelt viktigste toner til felles. Tersen i den ene er septimen i den andre, og omvendt. Og avstanden mellom tersen og septimen er de samme for begge, uansett hvordan du snur og vender på det. Det spesielle med dominante septimakkorder, er at avstanden mellom tersen og septimen også er en tritonus.

Regelen: V7 ↔ IIb7.

Eksempel: G7 ↔ Db7.

Grunntonen og tersen og septimen i G7 (vi har her sett bort fra kvinten, slik at mønsteret trer klarer fram):

Akkorden G7 uten kvint

G7 med kvint

Grunntonen og tersen og septimen i Db7:

Akkorden Db7 uten kvint

Db7 med kvint

Tersen i G7 og septimen i Db7 er samme B, mens septimen i G7 og tersen i Db7 er samme F:

Den felles tritonus mellom tersen og septimen i akkordene G7 og Db7

Her er noe påfallende!

Tritonus også mellom grunntonene i b5-substituerende dominanter

Eksempel på 2-5-1-akkordprogresjon uten tritonussubstitusjon: IIm7-V7-Imaj7

|  Dm7  G7 | C69  | Dm7  G7 | Cmaj7 |  Dm7  G7  | Cmaj7 |  Dm7  G7  | Cmaj7 |
|----5----3---|---3----|---8----7---|---5----|----10----10---|---8-----|----13----13---|---12----|
|----3----3---|---3----|---6----6---|---5----|----10-----8---|---8-----|----13----12---|---12----|
|----5----4---|---2----|---7----7---|---5----|----10----10---|---9-----|----14----12---|---12----|
|----3----3---|---2----|---7----5---|---5----|----10-----9---|---9-----|----12----12---|---10----|
|-------------|--------|------------|--------|---------------|---------|---------------|---------|
|-------------|--------|------------|--------|---------------|---------|---------------|---------|

Eksempel med 2-5-1 med tritonussubstitusjon (2-2b-1): IIm7-IIb7-Imaj7

|  Dm7 Db7  | C69  | Dm7 Db7 | Cmaj7 |  Dm7  Db7 | Cmaj7  |  Dm7  Db7 | Cmaj7 |
|----5----4----|--3----|---8----7---|--5-----|----10-----9---|---8-----|----13----13---|---12----|
|----3----2----|--3----|---6----6---|--5-----|----10-----9---|---8-----|----13----12---|---12----|
|----5----4----|--2----|---7----6---|--5-----|----10----10---|---9-----|----14----13---|---12----|
|----3----3----|--2----|---7----6---|--5-----|----10-----9---|---9-----|----12----11---|---10----|
|--------------|-------|------------|--------|---------------|---------|---------------|---------|
|--------------|-------|------------|--------|---------------|---------|---------------|---------|

Db7 = G7b5b9, G7 = Db7b5b9

G7b5(noR) ↔ Db7b9

Oversikt over hva en notert dominantakkord kan substitueres med.

Tritonussubstisjon
Notert dominantakkord substitueres med
C7 Gb7 / F#7
F7 B7
Bb7 E7
Eb7 A7
Ab7 D7
Db7 G7
Gb7 C7
B7 F7
E7 Bb7 / A#7
A7 Eb7 / D#7
D7 Ab7 / G#7
G7 Db7 / C#7

Legg merke til at du egentlig kun trenger halve denne tabellen. Intervallet tritonus eller b5, er en halv oktav. Og enten du går en halv oktav opp, eller en halv oktav ned fra en tone, så kommer du til samme tone.

Spill og lytt

<imgcaption ovelse1|II7-V7 kvartsirkelen ned. Tersen og septimen er de samme tonene for tritonus-substitusjoner></imgcaption>

<imgcaption overlse2|II7-V7-progresjon kvarsirkelene nedover med og uten tritonus-substitusjon. Merk at akkordene er uten kvinter. De har bare grunntone, ters og septim></imgcaption>


Se forøvrig Synonyme akkorder

 • tritonussubstitusjon.txt
 • Sist endret: 10 år siden
 • av admin