tritonus

Tritonus

tritonus

1 b5
A Eb
Eb A
Ab D
D Ab
H F
F H
Hb E
E Hb
C Gb
F♯ C
Db G
G Db
G♯ D
D G♯

Tritonus (engelsk: TRITONE ) er en dissonant intervall på tre heltoner. Det omtales som forminsket kvint (b5), men kan også betegnes som forstørret kvart (#4).

For å finne en tritonus fra en tone, teller du ganske enkelt tre heltonetrinn opp eller ned, eller seks halvtonetrinn opp eller ned, eller en halv oktav opp eller ned.

Når du omvender en trinonus, så får du en tritonus - dvs. en omvendt eller invertert b5, er alltid en b5. Det fordi en tritonusen til en tone befinner seg midt mellom tonen og dens oktav. Mens frekvensforholdet for en oktav er 1:2, så er frekvensforholdet for en tritonus 1:✔2 (les: 1 til roten av 2).

Du kan gjenkjenne dette intervallet på mange låter:

 • I musikalen The Westside Story av Leonard Bernstein, går dette intervallet stadig igjen, bla. er de to førte tonene i sangen Maria en tritonus.
 • Beethovens Fidelio
 • Wagner Gotterdammerung
 • de første to notene i signaturmelodien til teveserien Simpsons
 • Introen til Jimi Hendrix Purple Haze
 • «Black Sabbath» av Black Sabbath
 • «Rockin' all over the world» av gruppa Status Quo.

I middelalderen betraktet musikere intervallet tritonus som djevelens intervall (Diabolus in Musica), trolig på grunn av at det er et sterkt dissonerende (lite sangbart). Det er spekulert i at det kan skyldes at intervallet er egnet til å vekker seksuelle følelser eller at det kan skape en litt skremmende «spøkelsesaktig» stemning, eller en stemning av noe spennende. Det kan være en etterrasjonalisering og en forveksling av middelalder og puritanisme. En annen forklaring er at dette intervallet lød mye mer dissonerende enn det lyder for oss i dag.

Avstanden mellom tersen og septimen i en dominantakkord er en tritonus (b5).

  Intervallet tritonus på gitarhalsen
--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--Eb-|-----
--|-----|-----|-----|-----|-----|--A--|-----|-----
--|-----|-----|-----|--Eb-|-----|-----|-----|-----
--|-----|-----|--A--|-----|-----|-----|-----|-----
--|-----|--Eb-|-----|-----|-----|-----|-----|-----
--|--A--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----
   5      7      9         12

Intervallet blir mye brukt i heavy metal og særlig black metal. Thrashmetallbandet Slayer gjør det til et tema i sangen «Bitter Peace» fra albumet «Diabolus in Musica».

 • tritonus.txt
 • Sist endret: 9 år siden
 • av admin