tonal_kadens

Tonal kadens

Akkord-progresjonen I-IV-V-I kalles den tonale kadens. Den betegner den karakteristiske akkordfølgen av hoved-treklangene i dur. Og den er det harmoniske fundamentet for all musikk i dur.

Man kan sammenligne et musikkstykke med en mer eller mindre begivenhetsrik reise. Reisen begynner hjemmefra (I), spenningen bygger seg opp (IV) og når sitt høydepunkt (V), hvorpå reisen vender tilbake til hjemmets ro og avspenning (I).

Vi skal her ha som mål å få den harmoniske funksjonen av denne kadensen inn i øret og inn i fingrene på gitarens gripebrett. Hvordan lyder den? Hvordan kan du spille den på gitar? Og hvordan kan du gjenkjenne den i sanger du hører.

Vi starter med å gå inn i reisen der spenningen er størst og reisen vender hjem. Og vi begynner her med eksempler i A-dur - som kanskje er den tonearten som passer best for nybegynnere på gitar.

Her er en oversikt over noten og de viktigste akkordenes akkordtoner, i A-dur:

Skalatrinn: 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4
Skalaens noter: A B C# D E F# G# A B C# D
I-akkordens noter: A C# E G#
IV-akkordens noter: D F# A C#
V7-akkordens noter: E G# B D
Grunntone Ters Kvint Septim
I-akkordens noter: A C# E (G#)
IV-akkordens noter: D F# A (C#)
V7-akkordens noter: E G# B D

Vi begynner med å studere reisen fra V og hjem til I.

I den harmoniske analysen begynner vi nå med se på bevegelsen fra klimaks (V) til reisen hjem (I). Vi kan her se bort fra akkordenes kvinter og septimene i annet enn dominanten (V-akkorden). Når vi utelater dem kan vi fokusere på de resterende tonene som bærer den harmoniske bevegelsen i dette tonefølget.

Når vi altså ser bort fra kvinten og kun ser på septimen i V-akkorden, så står vi igjen med fem noter.

Grunntone Ters Dominantens septim
V7 E G# D
I A C#

Spørsmålet er nå: Hvordan beveger disse notene seg i dette tonefølget fra V til I. Hvordan lyder de, og kan vi kjenne igjen den karakteristiske lyden av det. Og, hvordan kan vi spille dem på gitar, over hele gripebrettet. Det er lettere enn det høres ut som.

  • V7-akkordens grunntonen går en kvint ned - eller en kvart opp - til I-akkordens grunntone: E → A
  • V7-akkordens septim går en halvtone ned til I-akkordens ters: D → C#
  • V7-akkordens ters går en halvtone opp til I-akkordens grunntone: G# → A

Men før vi gjør det, skal vi forenkle mønstret ytterligere.

Vi skal først få konsentrere oss om å høre tonefallet fra D → C# og G# → A. Denne forenkling er svært viktig både for gehøret - for å gjenkjenne lyden av dette tonefallet - og for å se mønstret på gitarens gripebrett og få det inn i fingrene over hele gripebrettet. Det er lettere enn det høres ut som. Se bare på følgende bilde der disse tonene er uthevet på gripebrettet, ved siden av skalatonene.

  • tonal_kadens.txt
  • Sist endret: 4 år siden
  • av admin