testside

Testside

X:42 T:Durtoneartene kvartsirkelen rundt M:4/4 L:1/8 K:C Q:1/4=120 R:Swing G,1 A,1 C1 D1 E1 D1 C1 A,1 |"C" C8 |] "C" C1 D1 F1 G1 A1 G1 F1 D1 |[K:F] "F" F8 |] "F" F1 G1 B1 c1 d1 c1 B1 G1 |[K:Bb] "Bb" B8 |] "Bb" B1 c1 e1 f1 g1 f1 e1 c1 |[K:Eb] "Eb" e8 |] "Eb" E1 F1 A1 B1 c1 B1 A1 F1 |[K:Ab] "Ab" A8 |] "Ab" A1 B1 d1 e1 f1 e1 d1 B1 |[K:Db] "Db" d8 |] "Db" d1 e1 g1 a1 b1 a1 g1 e1 |[K:F#] "F#" f8 |] "F#" F,1 G,1 B,1 C1 D1 C1 B,1 G,1 |[K:B] "B" B,8 |] w:Sirkelen rundt
X:107 T:Visa från Utanmyra T:"O tysta ensamhet" R:Swing Q:1/4=160 M:C| L:1/8 K:Am e>d | "Am"c2A2"E"^G2G>E | "Am"A4"B7"z2B>^d | "Em"e2e2"E7"e2=d>B | "Am"c4"E"Bz :|] z>B | "Am"c2A2"E"B2c>d | "Am"e4 "E7"z2z>e | "C"g2e2e2c2 | "F6"d4"E7"z2e>d | "Am"c2B>A"E7"^G2G2 | "Am"A4"G"g2z>e | "Am"c2 e>d "Em"B2=G2 | "Am"A6 |]

E C E G C E C E C G C E G C G C G C Eb G Cm C G C Eb G C 8 Cm

c-dur bm7b5

C 1 3 5
C Stor ters Liten ters
Cm 1 b3 5
Cm liten ters stor ters
Cdim 1 b3 b5
Caug 1 3 #5
C6 1 3 5 6
Cmaj7 1 3 5 6 7
Cmaj7#5 1 3 #5 6 7
CmMaj7 1 b3 5 6 7
Cm6 1 b3 5 6
Cm7 1 b3 5 b7
Cm7b5 1 b3 b5 b7
Cdim7 1 b3 b5 bb7
C7 1 3 5 b7
C7b5 1 3 b5 b7
C7#5 1 3 #5 b7
C7sus4 1 sus4 5 b7

Etude n°6 op.35 - Fernando Sor (1778 - 1839) Tablature by Marieh

Am7

modal jazz in Learning Tunes / Jazz / (elgitar)

Forsøk på kombinasjon av notert progresjon og animering av skalaer som passer til akkordene. Skulle man legge til et backin track her, så ville problemet være at du ikke kan synkronisere tempo på animasjonen med musikken. For å få til animasjon med et backing track måtte man antagelig lage en flash-film.

Dette eksemplet er hentet fra den brasilianske gitaristen Nelson Farias bok A arte da improvisação.

lick 4/4 tempo 180 | Bbmaj7 bb c d e f g a r | A7#9 a- bb b# c# eb e# g r | Dm9 d- e f g a b c r | Db9 db- eb f g ab bb cb r | Cm7 c- d eb f g a bb r | F7b9 f gb ab a b c# eb r | Bbmaj7 bb c d e f g a r | A7#9 a- bb b# c# eb e# g r | Dm6 d- e f g a b c# r | E7#9 e- f g g# bb b# d r | Am9 a b c d e f g r | Dm9 d- e f g a b c r

lick 4/4 tempo 160 | Bbmaj7 bb c d e f g a g | f e d c bb r r4 | A7#9 a8 bb b# c# eb e# g e# | eb c# b# bb a r r4 | Dm9 d-8 e f g a b c b | a g f e d r r4 | Db9 db8 eb f g ab bb cb bb | ab g f eb db r r4 | Cm7 c8 d eb f g a bb a | g f eb d c r r4 | F7b9 f8 gb ab a b c# eb c# | b a ab gb f r r4 | Bbmaj7 bb8 c d e f g a g | f e d c bb r r4 | A7#9 a8 bb b# c# eb e# g e# | eb c# b# bb a r r4 | Dm6 d-8 e f g a b c# b | a g f e d r r4 | E7#9 e8 f g g# bb b# d b# | bb g# g f e r r4 | Am9 a8 b c d e f g f | e d c b a r r4 | Dm9 d-8 e f g a b c b | a g f e d r r4 |

Bbmaj7 bb-lydisk-skala_gitar.swf

A7#9 a-alterert-skala_gitar.swf

Dm9 d-dorisk-skala_gitar.swf

Db9 db-lydisk-b7-lydisk-dominant-skala_gitar.swf

Cm7 c-dorisk-skala_gitar.swf

F7b9 f-alterert-skala_notenavn_gitar.swf

Bbmaj7 bb-lydisk-skala_gitar.swf

A7#9 a-alterert-skala_gitar.swf

Dm69 d-melodisk-moll-skala_notenavn_gitar.swf

E7#9 e-alterert-skala_notenavn_gitar.swf

Am9 a-aiolisk-skala_notenavn_gitar.swf

Dm9 d-dorisk-skala_gitar.swf

Bbm7 6 x x
Eb9 5 x x
Abmaj7 4 x x

  • testside.txt
  • Sist endret: 10 måneder siden
  • av admin