leksjoner:lynkurs_nybegynnere_gitar

Lynkurs i gitar for nybegynnere

Hva nybegynnere bør fokusere på for å lære å spille gitar? Øv smart sånn at du får inn logikken samtidig!

1. Lær durskalaen: C-D-E-F-G-A-H-C.

Figuren nedenfor viser hvordan du kan spille durskalaen i to oktaver i fire bånd. Sett langfingeren i åttende bånd på den tykkeste strengen, 6. streng.

  Dur-skalaen spilt fra 6. streng

 fingersetting        toner
|-1-|-2-|---|---|   |-H-|-C-|---|---|
|---|-2-|---|-4-|   |---|-G-|---|-A-|
|-1-|---|-3-|-4-|   |-D-|---|-E-|-F-|
|-1-|---|-3-|-4-|   |-A-|---|-H-|-C-|
|-1-|-2-|---|-4-|   |-E-|-F-|---|-G-|
|---|-2-|---|-4-|   |---|-C-|---|-D-|

2. Spill saaaaakte og nøyaktig når du øver inn nye ting:

Unngå enhver unødig muskelspenning - i hele kroppen. Bruk minst mulig bevegelse. Tren så sakte at du kun beveger den finger du skal. Jo saktere og mer nøyaktig, jo bedre! Enkelte bevegelser kan være så fremmed for deg at du nærmest må trene motorikk slik lammede gjør. Merk: Hurtigheten kommer bare i den grad du gir deg selv og fingrene dine den tiden du trenger for å spille nøyaktig og med minst mulig bevegelse.

3. Si tonene mens du spiller

Når du har øvd på skalaen slik at du begynner å få inn fingringen så si notene høyt mens du spiller dem: C-D-E-F…

4. Lær deg å telle intervaller - tell dem mens du spiller skalaen

Du må etterhvert lære deg navnet på notene på hele gripebrettet. Men viktigere enn det er det i første omgang å få inn telling av intervallene på gripebrettet. Figuren til høyre viser deg ekstensjoner - noner (9) etc. Det er ikke så viktig i første omgang. Men tell i alle fall til 7. Kan du det, så blir det svørt lett å lære akkorder etterpå, eller lage deg dine egne akkorder!

 Durskalaens intervaller fra 6. streng

|-7-|-1-|---|---|   |-14|-15|---|---|
|---|-5-|---|-6-|   |---|-12|---|-13|
|-2-|---|-3-|-4-|   |-9-|---|-10|-11|
|-6-|---|-7-|-1-|   |-6-|---|-7-|-8-|
|-3-|-4-|---|-5-|   |-3-|-4-|---|-5-|
|---|-1-|---|-2-|   |---|-1-|---|-2-|

Dette med telling er forutsetningen for å lage akkorder, og også for akkordprogresjoner.

Legg merke til hvor de forskjellige intervallene befinner seg i forhold til hverandre, særlig hvor de befinner seg i forhold til 1-eren, grunntonen i skalaen.

5. Øve på å spille treklanger - og treklanger harmonisk (akkordskalaer)

Når skalen sitter, så begynn å trene på øv inn treklanger = 3 x annenhver tone i skalaen.

De følgende 7 treklangene finner du igjen i durskalaen, og legg merke til at det er stabler av terser - altså annehver tone i skalaen oppover.

AkkordskalaCDEFGAHCDEF
C C E G
Dm D F A
Em E G H
F F A C
G G H D
Am A C E
Hdim H D F
Intervaller12345671234

Fireklanger består fortsatt av stabler av terser - annenhver tone i skalaen oppover:

AkkordskalaCDEFGAHCDEFGA
I Cmaj7 C E G H
i Dm7 D F A C
ii Em7 E G H D
IV Fmaj7 F A C E
V G7 G H D F
vi Am7 A C E G
vii Hmb7 H D F A
Intervaller1234567123456

Akkorder er kort og godt stabler av terser. For eksempel er Cmaj13 annenhver tone i skalaen helt opp til og med intervallet 13 (unntatt 11).

Øve på å spille akkordene oppover og nedover i skalaen. Altså spill akkordene C, Dm, Em, F, G, Am, Hdim oppover og nedover. Blir det vanskelig, så nøy deg med å spille to og to av dem etter hverandre, og øver på det til det sitter.

Når du har kan treklangene og skalaen, og du kan spill dem som melodrier etter hverandre, så finne igjen skalaen og treklangene over alt på gitarhalsen. Se der, har du mange måneders god trening foran deg. Joda, lær deg noen grep og ta noen kromatiske øvelser, men konsentrer deg om denne harmoniske rekken av treklanger og om intervallene. For da vil du til raskt skjønne veldig mye på veldig kort tid, og ha et grunnlag som gjør at du vil skjønne enda mer.

 • leksjoner/lynkurs_nybegynnere_gitar.txt
 • Sist endret: 13 år siden
 • av 127.0.0.1