gripebrettet:flytte_akkorder_vertikalt

Transponering av gitargrep over 2. streng

Det å flytte - dvs. transponerer - gitargrep mellom streng-grupper på gitarhalsen er en nyttig øvelser for å få bedre oversikt over hva det betyr at gitaren er stemt som den er.

Gitaren er stemt i kvarter (5 bånd), med unntak av avstanden mellom 3. og 2. streng som er en stor ters (4 bånd). Fra HEAD-metoden fant vi at vi kan betrakte det som at de to lyseste strengene - B- og E-strengen - liksom er hevet ett bånd opp på gitarhalsen. Det når du ser det i forhold til kvartavstanden mellom de øvrige strengene.

Men hva betyr det i praksis. Hvordan få et klart bilde av det og få det inn i fingrene.

En nyttig metode, som også gir deg flere gitargrep, er å se på hvordan formen på gitargrep fra de mørkeste strengene forandrer seg når du transponerer dem ned over og forbi den andre strangen.

Merk altså at når du transponere et grep fra mørke til lysere strenger, forandrer grepet seg bare når du flyter over den 2. strengen. Alt som flyttes over den 2. strengen heves én halvtone, ett bånd. Pilene viser at hva som endrer seg fra grep til grep. Legg merke til altså at det kun en en eneste forandring som skjer når du transponerer opp eller ned fra en til en annen strengruppe.

Eksempel på transponering av gitargrep vertikalt til forskjellige grupper av strenger

Eksempel på transponering av gitargrep vertikalt til forskjellige grupper av strenger

Her kommer det etterhvert noen eksempler på flytting mellom strenggruppene 6-4-3-2 og 5-3-2-1:

  • gripebrettet/flytte_akkorder_vertikalt.txt
  • Sist endret: 10 år siden
  • (ekstern redigering)