enharmonisk

Enharmonisk

Enharmonisk

wikipedia-artikkel

Enharmoniske klanger er klanger som klinger likt. Dette kan dreie seg om:
  • toner - eks.: C# og D? eller Eiss, F og G??
  • intervaller - eks.: stor sekund og forminsket ters, eller forstørret kvart og forminsket kvint - eller
  • akkorder - eks.: Cdim, E?dim, G?dim og Adim, eller Cm6 og Am7(?5).

Enharmoniske like toner er toner med samme klang. Hvis vi ser på C-durskalaens syv naturlige tone som kan skrives slik: C D E F G A H1), så ser du at de fem mellomliggende tone kan skrives med # (C#) eller ? (D?).2):

Intervaller 1 ?2 2 ?3 3 4 ?5 5 #5 6 ?7 7
Toner C C# D D# E F F# G G# A A# H
Toner C D? D E? E F G? G A? A B? H

1)
Men merk at det også at naturlige toner forekommer med ?? som G?? for F etc. Det er også mulig å skrive E som F? etc., selv om det ikke forekommer
2)
eller med ?? i noen tilfeller som F?? = E?
  • enharmonisk.txt
  • Sist endret: 11 år siden
  • (ekstern redigering)