dominant_bebop

Se Bebop-skala

Skalaen Dominant Bebop

Den dominante bebop-skalaen er miksolydiske skala med en tillagt stor septim.

Miksolydisk intervallformel:  1-2-3-4-5-6-b7
Dominant Bebop intervallformel: 1-2-3-4-5-6-b7-7

Slik ser den ut på gripebrettet med G som grunntone: G Bebop dominant angitt med intervaller

Akkordtonene i en dominant septim er: 1-3-5-b7. Denne akkorden kan hentes ut fra femte trinn i en durskala -dss. første trinn i den miksolydiske skalaen.

G miksolydisk, skalatoner:   G - A - B - C - D - E - F - G - A - B - C - D - E - F
G7, akkordtoner:         G    B    D    F  G    B    D    F
Miksolydiske ikke-akkordtoner:    A    C    E      A    C    E 

Du ser her at det er et symmetrisk mønster slik at det er en miksolydisk «ikke-akkordtone» mellom hver akkordtone, utenom mellom F og G.

Hvis du i en solo spiller den miksolydiske skalaen fra en av de fire akkordtoner over en en dominant septimakkord (G7), så hver gang du går over F og G faller ikke akkordens tonene på nedslagen 1,2,3,4. Hver gang du går opp over b7 og 1, eller som i eksemplet nedenfor ned over 1 (g) og b7 (f), begynner de følgende akkordtonene og falle på «og»-slaget, og det blir uklart om det faktisk er en G7 du her spiller (Klikk på notene under og spill av, og spill en G7-akkort på gitaren din samtidig. Du hører at først den siste sekvensens første 8 noter i takt nummer 7, høres ut som en G7, men ikke det som kommer i takt 8.)

Slag 1 og 2 og 3 og 4 og
Miksolydisk 1 b7 6 5 4/11 3 2/9 1
Miksolydisk 3 2/9 1 b7 6 5 4 3
Miksolydisk 5 4/11 3 2/9 1 b7 6 5
Miksolydisk b7 6 5 4/11 3 2/9 1 b7

guitar lick 4/4 | G7 g+8 f e d c b a g~ | g2 r | b+8 a g f e d c b | a g2~ g4 r8 | d++8 c b a g f e d | c b a g2 r8 | f++8 e d c b a g f | e d c b a g4~ g8 |

Den dominante bebopskalaen legger så inn en tone mellom b7 og 1, slik at du får et symmetrisk mønster slik at det er en skalatone mellom hver akkordtone. Og dermed vil da akkordtonene elegant falle på nedslagene uansett hvilken akkordtone du begynner på!

Slag: 1 og 2 og 3 og 4 og
Dominant Bebop 1 7 b7 6/13 5 4/11 3 2/9
Dominant Bebop 3 2/9 1 7 b7 6/13 5 4/11
Dominant Bebop 5 4/11 3 2/9 1 7 b7 6/13
Dominant Bebop b7 6/13 5 4/11 3 2/9 1 7

Her faller akkordtonene elegant på de nedslagene. Selv om du spiller en skala, lyder det som G7.

guitar lick 4/4 | G7 g+8 f# f e d c b a | g2 r | b+8 a g f# f e d c | b a g2~ g4 | d++8 c b a g f# f e | d c b a g2 | f++8 e d c b a g f# | f e d c b a g4 |

Øvrige toner i skalaen faller på «og». Du kan i realiteten spille en hvilken som helst note på «og». Ikke alt passer like bra, men prøv ut!

Her er den dominate F bebop-skalaen med F7s akkordtoner uthevet.

F bebop med uthevede akkordtoner

Merk symmetrien i at det her er én skalatone mellom hver eneste av F7s akkordtoner.

Sammenling med F miksolydisk:

Her har du skalaen spilt fra akkordtone til akkordtone, laget med Impro-Visor et musikknotasjonsprogram utviklet for å hjelpe jazz-musikere å komponere og improvisere.

:dominant_bebop_ovelse.mp3

Spill fra D og ned til F, og fra F og opp igjen

Skjermutklipp fra programmet Impro-Visor.

Akkordtonene er svarte, skalatonene er grønne, bortsett fra den store septimen som er blå.

Hvis du har Impro-Visor, så har du her Impro-Visor-fila til bebopdominant-øvelsen, så kan du prøve deg på å lage deg noen melodier fra den, og teste den ut over flere akkorder.

I så måte kan du ifølge Barry Harris bruke for eksempel G bebop dominant for fire dominante akkorder: G7, Bb7, Db7 og E7. G bebop dominant er relatert til Bb bebop dominant, Db Bebop Dominant, E Bebop Dominant.


Bebop-skalaer mellom hver akkordtone, utenom mellom F og G.

Hvis du i en solo spiller den miksolydiske skalaen fra en av de fire akkordtoner over en en dominant septimakkord (G7), så hver gang du går over F og G faller ikke akkordens tonene på nedslagen 1,2,3,4. Hver gang du går over b7 og 1, begynner akkordtonene og falle på «og», som i en av følgende taktene:

guitar lick tempo 150 4/4 | C7 c8 b bb a g f e d | c2 r | d+8 c bb a g f e d | c2 r | d+8 db c b bb a g f | e d c2~ c4 | e+8 d c b bb a g f | e d c2~ c4 | f+8 e d c bb a g f | e d c2~ c4 | f+8 e d db c b bb a | g f e d c2 | g++8 f e d c b bb a | g f e d c2 | a++8 g f e d c b bb | a g f e d c4~ c8 | a++8 g f e d db c b | bb a g f e d c4 | bb++8 a g f e d c b | bb a g f e d c4
/html/html

 • dominant_bebop.txt
 • Sist endret: 10 år siden
 • av admin