c69

C69

Akkorden C69, C6/9, eller C6(add9), er en durakkord som består av grunntone (1), stor ters (3), ren kvint (5), stor sekst (6), stor none (9).

Formel: 1-3-5-6-9.

Med C som grunntone får man da tonene C-E-G-A-D.

Det svarer til tonene i den pentatoniske c-durskalaen som jo er definert ved tonene på skalatrinn 1, 2 (samme som 9), 3, 5 og 6. Eller, du kan betrakte den som den pentatonisk a-mollskalaen, som jo har de samme tonene.

Akkorden C69 har de samme tonene som skalaen pentatonisk c-dur

Det er vanlig å sløyfe kvinten, slik at du blir stående med formelen 1-3-6-9 :: C-E-A-D.

  Dm9  Db9    C6/9    Cmaj7  
|---------------|-------3----|--------|
|----5-----4----|--3----3----|--0-----|
|----5-----4----|--2----2----|--0-----|
|----3-----3----|--2----2----|--2-----|
|----5-----4----|--3----3----|--3-----|
|---------------|------------|--------|
 • c69.txt
 • Sist endret: 7 år siden
 • av admin