bebop-skala

Dette er en gammel utgave av dokumentet!


Bebop-skala

En «bebop-skala» er et rytmisk grep som er mye brukt i jazz, der du bare legger til en ekstra tone til en syvtonig (diatonisk) skala, slik at du dermed får skalatoner, og en skalatone mellom hver akkordtone. Meningen er å få skalaer som passe rytmisk til 8 åttendelsnoter i 4/4-delstakt.

En bebop-skala kan da spilles opp og ned slik at du treffer en akkordtone på hvert taktslag.

Akkordtoner (F7)    F     A     C     Eb
Skala F bebop dominant F - G - A - Bb - C - D - Eb - E
            A - Bb - C - D - Eb - E - F - G
            C - D - Eb - E - F - G - A - Bb
            Eb - E - F - G - A - Bb - C - D
4/4-delstakt      1 - og - 2 - og - 3 - og - 4 - og

Ved slik å la akkortoner (her F-A-C-Eb) falle på takten, slik at øvrige skalaegne (her G, Bb, D) pluss den ekstra kromatiske notene (her E) faller mellom taktslag, så får du skisserer og klarlagt harmonien i en solo. Det gjelder bare å begynner på en akkordtone så vil du ende på en akkordtone, og akkordtonene vil komme på taktslagene.

Litt terminologi.

 • Kromatiske noter - her menes det alle noter, inkludert skalafremmede noter som brukes som en overgang (engelsk <lang en>«passing notes»</lang>) til skalaegne toner og akkordtoner. Kromatisk tillegg av noter var imidlertid ikke noe som begynte med bebop. Hør på Bach for eksempel.
 • skalaegne eller diatoniske toner. Toner som hører til skalaen. De skalaegne notene kan videre deles inn i
  • akkordegne toner - toner som hører til akkorden (eng. «chord tones»). En tenker da bare på skalatrinnene grunntonen, tersen, kvinten og septimen.
  • diatoniske spenningstoner (eng. «extensions»). Noter fra skalaen som er tilgjengelige som akkordtoner altereringer etc.
  • «unngåelsesnoter» («avoid» notes) - noter som når spilt på taktslaget lager en uheldig b9-relasjon, eller endrer en akkords harmoniske funksjon, for eksempel ved å gjøre en subdominant akkord dominant, eller tonika-akkord subdominant etc.

Med diatone (eller diatoniske) skalaer mener her de syvtonige skalene durskalaen, melodisk moll og harmonisk moll samt de øvrige modale skalaene som kan hentes ut fra hvert av skalatrinnene i dem.

Navnet «Bebop-skalaer» sies å stamme fra jazzlæreren David Baker og hans lærebok <lang en>«How to Play Bebop, Volume 1 - The Bebop Scale and other scales in common use»</lang>

Skalaen C-dur bebop liten sekst lagt til durskalen. Jazz-pianisten Barry Harris kaller denne skalaen for «<lang en>Major Sixth-Diminished</lang»>. Her er et eksempel med den skalaen i melodien, og med akkorder hengt på under.

dominant

Mer om denslags - Barry Harris metode overført på gitar:

 • bebop-skala.1386740339.txt.gz
 • Sist endret: 8 år siden
 • av admin