akkorder:omdreiningspunkt

pivotering, eller omdreiningspunkt, ved akkordskifter

Akkordskifter rundt et omdreiningspunkt (pivot, finger) er nyttig å ha bevissthet på ved innøving av vanskelige akkordskifter.

Dvs. å ha et bevisst forhold til hvilke fingre du må flytte til en annen streng, ved overgang fra den ene til neste akkord. Ved arrangementer basert på god stemmeføring vil du ofte finne en eller to finger som de andre fingrene kan dreies («pivotere») rundt.

Eksempler: Akkordprogresjon ii-V-I-vi

Lillefingeren (4) funker som pivot fra Dm7 til G7 til Cmaj7, og langfinger (1) og pekefinger (2) kan brukes som pivot fra Cmaj7 til Am7


Oppgave 1: Omvending av F7. Finn ut og uttrykk med egne ord, hvor og hvilke finger du her kan bruke som pivot fra det ene grepet til det neste.

Omvendinger av septimakkorden F7.


Oppgave 2: Finn selv fram til hvilke fingre du kan bruke som pivot.

Forminskede akkord brukt som overgang mellom omvendinger (inversjoner) av akkord


Et lite råd som kan passe å ta med når du har med omvendinger av akkorder å gjøre.

Ikke nøy deg med å merke deg hvor grunntonen befinner seg i hvert grep. Gi hvert grep en passende navn slik at du har kontrollen med - passer på å ha et bevisst forhold til - hvor hver av intervallene befinner seg hvor i grepet.

Du kan for eksempel kalle det første i oppgave 2 for «F7 med grunntonen som bass og kvinten på topp» og huske at siden dette er en drop 2-akkord så er septimen den andre og tersen den tredje osv; den andre, «F7 med tersen som bass og septimen på topp»; den tredje, «F7 med kvinten som bass og grunntonen på topp»; og den siste, «F7 med septimen som bass og tersen på topp».

Er du en reser på å huske tall kan du kalle omvendingene i oppgave 1 for henholdsvis 1735, 3157, 5371, og 7513, etter rekkefølgen av intervaller, og forstå 1 som grunntone, «7» som en type septim (stor eller liten), «3» som en type ters (stor eller liten), og «5» som en type kvint (ren, forminsket eller forstørret).

Omvendingene av F7 i oppgave 2 vil da måtte betegnes henholdsvis 7351, 1573, 3715, og 5137.

Oppgave 3: Øv inn med bevissthet på hvilke fingre du kan bruke som pivot.


Oppgave 4: Øv inn med bevissthet på hvilke fingre du kan bruke som pivot.  • akkorder/omdreiningspunkt.txt
  • Sist endret: 13 år siden
  • av admin